.
.

Đảng bộ Tổng Công ty Sông Đà:

Góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững

Thứ Bảy, 12/01/2013|09:29

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013; giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; lấy phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ chủ chốt năm 2012 của Đảng ủy Tổng Công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà.

Đồng chí Dương Khánh Toàn - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thành viên chủ trì Hội nghị.

Năm 2012, Tổng Công ty Sông Đà được thành lập lại theo Quyết định số 937/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên. Đảng bộ Tổng Công ty trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hiện, Đảng bộ có 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 5.271 đảng viên.

Theo báo cáo, năm 2012, diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Tổng Công ty Sông Đà, nhất là việc bảo đảm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh lại thấp. Nhiều đơn vị còn có giá trị dở dang và công nợ lớn do tình trạng khan vốn của các chủ đầu tư tại các công trình do Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên thực hiện.

Đồng chí Dương Khánh Toàn - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thành viên phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Dương Khánh Toàn - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thành viên phát biểu tại Hội nghị

Trước tình hình đó, Đảng bộ Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, tích cực đấu thầu, tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Kết quả cho thấy, Tổng Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước của Tổng Công ty đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 24.255 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm; doanh thu đạt 20.845 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước là 689 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ, đảm bảo chất lượng xây lắp các công trình trọng điểm như: Thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hủa Na, Tòa nhà Quốc hội… đảm bảo mục tiêu chống lũ tại các công trình thủy điện. Ngoài ra, Tổng Công ty thường xuyên rà soát lại công tác đầu tư để tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án đưa vào vận hành trong năm 2012, đầu năm 2013. Trong năm 2012, Tổng Công ty tiếp tục hỗ trợ cho 2 huyện nghèo Mường La và Phù Yên (thuộc tỉnh Sơn La) với tổng số tiền là 3,9 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo và các địa phương khó khăn với số tiền là 7,1 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2012, Đảng ủy Tổng Công ty đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy ngay sau khi Bộ Xây dựng có quyết định thành lập lại Tổng Công ty Sông Đà; đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng Công ty cho phù hợp. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), 53/53 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc đã hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy. Công tác tư tưởng có bước tiến bộ tạo sự đoàn kết, ổn định trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Tổng Công ty. Ngoài ra, Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tuyên truyền kịp thời về tình hình Biển Đông; giải thích để cán bộ, đảng viên hiểu và đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, trong năm 2012, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức 4 lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 763 quần chúng ưu tú; 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 512 đảng viên dự bị; cử 18 đồng chí cán bộ trong diện quy hoạch đi học chương trình tại chức cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Qua phân loại tổ chức đảng và đảng viên cho thấy, có 35/52 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, đạt trên 67%; 618/5.271 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3.828 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 32/53 tổ chức đảng trực thuộc xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đưa vào sinh hoạt thường xuyên tại các chi bộ và lấy kết quả học tập này làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên. 

Tuy nhiên, tại một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sinh hoạt Đảng hàng tháng còn chưa nền nếp, chưa thực hiện tốt việc tự kiểm tra đảng viên thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Ở một số đơn vị khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chậm trả lương, thực hiện chế độ chính sách chưa kịp thời đã ảnh hưởng đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị.

Năm 2013, Đảng bộ Tổng Công ty Sông Đà xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng việc tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trực thuộc để giải quyết tình trạng dở dang, nợ công. Cùng với đó, Đảng bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và phát triển đảng viên; tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các đoàn thể; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai kịp thời các nghị quyết, chủ trương của tổ chức Đảng cấp trên; đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lan Hương

.
.
.
.