.
.

Đảng ủy Khối thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-năm 2019

Thứ Năm, 01/08/2019|17:25

Thực hiện Kế hoạch số 71 - KH/ĐUK  ngày 24/07/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

 

 TCĐT ĐUK DNTW

.
.
.
.