.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

"Nâng cao đời sống của nhân dân" thông qua triển khai có hiệu quả công tác tài trợ an sinh xã hội và chăm lo đời sống người lao động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Thứ Ba, 08/10/2019|10:50

Trong suốt cuộc đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nếu lãnh đạo mang lại lợi ích thiết thực cho dân, sẽ làm cho dân tin Ðảng, tin chế độ”. Chính vì vậy, Bác nhấn mạnh: “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và các thế hệ mai sau, với trái tim chứa chan tình yêu thương, Người căn dặn: “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Vì vậy, thấm nhuần lời dạy của Người, với giá trị cốt lõi “Phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội”, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao, nhiều năm qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (viết tắt là VietinBank) luôn dẫn đầu cả nước về thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội - công tác tài trợ an sinh xã hội (viết tắt là ASXH) tại các địa phương trên cả nước. Đây là việc làm thiết thực, có hiệu quả trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xóa đói, giảm nghèo, phát triển văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng,...

VietinBank bàn giao các công trình tài trợ tại tỉnh Tuyên Quang năm 2019
VietinBank bàn giao các công trình tài trợ tại tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện ASXH

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống VietinBank quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ đó, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn để cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực, tự nguyện tham gia đóng góp nhiều ngày lương chung tay, góp sức làm tốt công tác tài trợ ASXH.

Đồng thời, để có nhiều nguồn kinh phí tài trợ ASXH, trong triển khai nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và Ban lãnh đạo VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị (chi nhánh, công ty con) và cá nhân luôn đổi mới, chú trọng xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí, tạo ra nhiều lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước; việc làm, thu nhập, chế độ phúc lợi (vật chất và phi vật chất) của người lao động và lợi ích của cổ đông được đảm bảo.

Tại lễ bàn giao công trình an sinh xã hội ở tỉnh Tuyên Quang năm 2019, đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank khẳng định: “Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã khẳng định vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam, phát huy thành quả đạt được trong từng năm để góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như sự phát triển của từng ngành, từng địa phương. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, VietinBank luôn đi đầu trong thực hiện công tác ASXH, góp sức cùng Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục ở cơ sở…”.

Trong quá trình triển khai công tác tài trợ ASXH, căn cứ vào kết quả kinh doanh của năm trước, kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua và công văn đề nghị tài trợ của địa phương nghèo, để công tác tài trợ ASXH đi vào nề nếp, có hiệu quả, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai, Đảng ủy, Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn VietinBank tổ chức họp hội nghị liên tịch mở rộng và ban hành hơn 100 nghị quyết liên tịch đề ra các nội dung tài trợ phù hợp, đúng mục đích, đúng đối tượng; hơn 2.500 văn bản gửi các địa phương, tổ chức được nhận tài trợ để hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục tài trợ đảm bảo thực hiện đúng quy định. Sau khi có công văn đề nghị tài trợ và công văn chấp thuận tài trợ của địa phương, VietinBank đã cử cán bộ về địa phương khảo sát thực tế. Hồ sơ tài trợ của địa phương được cơ quan, ban, ngành chức năng của địa phương phối hợp với VietinBank thẩm định trước khi ra quyết định phê duyệt tài trợ theo đúng quy định. Đồng thời, giao cho Ban Chấp hành Công đoàn VietinBank làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong hệ thống VietinBank và các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương trên cả nước tổ chức triển khai công tác tại trợ ASXH và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

VietinBank trao tặng xe ô tô cứu thương chất lượng cao cho các bệnh viện tại Quảng Trị
VietinBank trao tặng xe ô tô cứu thương chất lượng cao cho các bệnh viện tại Quảng Trị

Bên cạnh đó, VietinBank đã ủy quyền cho đồng chí trưởng đơn vị làm đầu mối, trực tiếp làm việc với các cấp ủy đảng, chính quyền tại địa phương xác định tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng được tài trợ; ký kết văn bản tài trợ với chính quyền địa phương, đơn vị nhận tài trợ; tổ chức quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; thanh quyết toán theo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý tài chính của Nhà nước và VietinBank. Hằng tháng, trưởng đơn vị phải báo cáo tiến độ thực hiện về VietinBank. Đến khi hoàn thành, Công đoàn VietinBank thành lập đoàn kiểm tra cùng với các địa phương, đơn vị nhận tài trợ tiến hành kiểm tra, đánh giá việc xây dựng từng nhà ở cho hộ nghèo, từng cây cầu, trường học, phòng học, trạm y tế, nhà văn hóa,… trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Nhiều năm qua không chỉ đóng góp về vật chất, cán bộ và người lao động VietinBank đã không ngại khó khăn, vất vả để di chuyển tổng quãng đường dài hàng trăm ngàn kilomet trên mọi miền Tổ quốc bằng nhiều phương tiện khác nhau (máy bay, ôtô, xe máy, xuồng, ghe, đi bộ trèo đèo, lội suối,...), vượt qua những cung đường cheo leo hiểm trở, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đến từng nhà, thôn, xóm, bản làng ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới,.. khảo sát đời sống của nhân dân, chiến sỹ, học sinh,...  và phối hợp với địa phương lựa chọn địa điểm, đối tượng cần hỗ trợ cũng như đi kiểm tra các công trình VietinBank tài trợ trước khi tổ chức bàn giao các công trình.

Thực tế cho thấy, VietinBank là số ít tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tài trợ ASXH một cách bài bản, hiệu quả bắt đầu từ khi lựa chọn đối tượng thụ hưởng đến giám sát, kiểm tra, bàn giao. Qua công tác giám sát, kiểm tra đã giúp đánh giá đúng tình hình thực hiện; đảm bảo tài trợ đúng, đủ tới đối tượng thụ hưởng; rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện đúng trong những lần tài trợ tiếp theo.

Kết quả thực hiện công tác tài trợ ASXH

Nhiều năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của các tập thể và cá nhân trong hệ thống VietinBank cùng sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong cả nước thì công tác tài trợ ASXH của VietinBank đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều huyện, xã nghèo sau khi có sự hỗ trợ của VietinBank đã thay đổi diện mạo; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của hộ nghèo và địa phương được cải thiện và nâng cao rõ rệt; người dân có nhà ở, có điều kiện về y tế tốt hơn để chăm sóc sức khỏe; giao thông đi lại an toàn, thuận tiện; các em học sinh có cơ sở trường lớp tốt, khang trang để vui chơi, học tập; góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể, trong giai đoạn 2009 - 2019:

- Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo: VietinBank đã hạch toán kinh phí tài trợ xây dựng hơn 37,4 ngàn nhà ở cho người nghèo; tài trợ hơn 1,6 ngàn con trâu, bò giống cho hộ dân nghèo; tặng sổ tiết kiệm, tài trợ đồ dùng sinh hoạt,…

Bà Hà Thị Phú - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Lai Châu chia sẻ: “Nguồn tài trợ của VietinBank là một tác động lớn để chúng tôi vận động tiếp các đơn vị, nhà hảo tâm khác chung tay với VietinBank làm tốt công tác an sinh xã hội”.

Đoàn viên thanh niên VietinBank tham gia hiến máu
Đoàn viên thanh niên VietinBank tham gia hiến máu

- Lĩnh vực giáo dục: VietinBank đã hạch toán kinh phí tài trợ xây dựng 504 trường học, gần 500 phòng học và nhà ở cho học sinh bán trú, nội trú; tặng gần 31 ngàn cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông nước; tài trợ hơn 10 ngàn suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi; tài trợ về thiết bị giáo dục, đồ dùng sinh hoạt cho học sinh;

- Lĩnh vực y tế: VietinBank đã hạch toán kinh phí tài trợ xây dựng mở rộng 02 bệnh viện, 116 trạm y tế, 01 phòng khám đa khoa, 01 trường trung cấp y tế; tặng hơn 300 xe ô tô cứu thương, xe hiến máu chuyên dùng và xe ô tô 7 chỗ chở cán bộ y tế xuống cơ sở; tài trợ phẫu thuật 300 ca về mắt, 199 ca tim; tài trợ nhiều trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, huyện, trạm y tế xã; đầu tư hỗ trợ xây dựng khu nhà ở cho gia đình bệnh nhân;

- Xây dựng nông thôn mới: VietinBank đã hạch toán kinh phí tài trợ xây dựng 19 công trình nước sạch và bể nước ngọt sinh hoạt; xây dựng 73 nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng, 928 công trình cầu và 30 đường giao thông nông thôn;

- Công tác đền ơn, đáp nghĩa; tri ân với các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng: Chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời gần 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn 49 Mẹ); thăm hỏi, trợ cấp nhiều đồng chí thương bệnh binh nặng điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh; hạch toán kinh phí tài trợ tu bổ, tôn tạo 33 nghĩa trang liệt sỹ; xây dựng 03 tượng đài chiến thắng, 07 đền đài liệt sỹ, 08 nhà bia, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, khu di tích lịch sử và hàng ngàn ngôi mộ liệt sỹ,... Hằng năm, thông qua các tổ chức từ thiện xã hội khác, VietinBank còn tài trợ kinh phí cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ em tàn tật, ủng hộ thiên tai, bão lụt,…

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Giám đốc Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Tp.Hồ Chí Minh cho biết: “Trong nhiều năm qua, VietinBank luôn là đơn vị đồng hành cùng với Hội chữ thập đỏ hỗ trợ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ em mồ côi,… VietinBank đã góp phần cùng chúng tôi hỗ trợ, đem niềm vui, hạnh phúc đến với các nạn nhân chất độc da cam, giúp họ có thêm điều kiện cải thiện đời sống và vươn lên hòa nhập với cộng đồng”.

Nhân dịp đại diện VietinBank đã tới thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, ông Nguyễn Văn Triệu - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Những hành động đẹp của VietinBank đã trở thành động lực cho các thương bệnh binh tại Trung tâm, giúp cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần của thương bệnh binh, giúp họ có thêm nghị lực, chiến thắng bệnh tật để tiếp tục cuộc sống”.

- Hiến máu nhân đạo: Kể từ ngày hội hiến máu lần thứ nhất năm 2009 (tại Trụ sở chính và các chi nhánh khu vực Hà Nội, với hơn 1.000 người tham gia, đóng góp gần 600 đơn vị máu) và lần thứ hai năm 2012 (trên quy mô toàn quốc với hơn 11.000 người tham gia hiến máu, đóng góp hơn 8.000 đơn vị máu và được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam về tổ chức hiến máu nhân đạo) đã cổ vũ cho phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước, các đơn vị trong hệ thống VietinBank tiếp tục phát huy và tổ chức cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, người lao động tham gia chương trình hiến máu, ngày hội hiến máu với hàng chục ngàn đơn vị máu.

Ðánh giá về sự đóng góp của tập thể cán bộ, người lao động VietinBank năm 2012, GS - TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương cho biết: "Ðể hoạt động hiến máu tình nguyện thật sự là một hoạt động mang tính xã hội hóa cao, chúng tôi rất cần sự quan tâm, chia sẻ của nhiều đơn vị như VietinBank. Chỉ khi nào các cấp lãnh đạo và người dân coi việc hiến máu là trách nhiệm, là nghĩa vụ thì chắc chắn khi đó sẽ không còn cảnh người bệnh phải chờ máu mỗi khi Tết đến, hè sang như hiện nay. Chúng tôi mong muốn rằng, hoạt động thiết thực mà cán bộ, người lao động VietinBank chia sẻ với cộng đồng sẽ lan tỏa và tạo động lực để nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ tới hoạt động xã hội nhân đạo này";

- Nồi cháo tình thương: Trong nhiều năm qua, cứ 6 giờ sáng hằng ngày, các đoàn viên thanh niên VietinBank lại có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng gần 1 triệu suất cháo miễn phí, ấm áp tình người với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn đối với gia đình bệnh nhi, trao niềm tin cho các em, cùng hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, năm 2018 Đoàn Thanh niên VietinBank đã tổ chức và tham gia hiến hơn 3.000 đơn vị máu; hằng năm, đoàn viên thanh niên tại các đơn vị trong toàn hệ thống cũng tham gia chương trình hiến máu do cơ quan, địa phương tổ chức. Các hoạt động đó góp phần sẻ chia sự sống với người bệnh, thể hiện tình cảm nhân ái, cao đẹp của tuổi trẻ VietinBank đối với cộng đồng.

Một trong các công trình do VietinBank tài trợ xây dựng tại huyện Trường Sa
Một trong các công trình do VietinBank tài trợ xây dựng tại huyện Trường Sa

Trong thực hiện Nghị quyết 30a/2018/NQ-CP, với 02 huyện nghèo Yên Minh và Quản Bạ được Chính phủ giao tài trợ ASXH, VietinBank đã tài trợ xây dựng 1.535 căn nhà ở cho người nghèo, tài trợ 600 con trâu bò để thúc đẩy phát triển nông nghiệp; xây dựng 26 công trình trường học, 08 phòng học; hàng trăm suất học bổng; xây dựng, mở rộng 01 bệnh viện, 01 phòng khám đa khoa, 02 trạm y tế; tài trợ 04 xe ô tô cứu thương, thiết bị y tế; tôn tạo nghĩa trang, xây dựng Cột cờ Lũng Cú,… Mặt khác, để góp phần hỗ trợ thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang - tỉnh nghèo vùng cao biên giới phía Bắc, VietinBank đã chủ động đăng ký và tài trợ huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mầm,... Bên cạnh đó, VietinBank còn hỗ trợ thêm 26 huyện nghèo của 16 tỉnh trên cả nước.

- Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Chiến lược biển đảo đến năm 2020” và Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”: VietinBank đã tài trợ xây dựng 01 trung tâm văn hóa, 01 nhà văn hóa đa năng, 01 trạm thu phát sóng FM, 04 bể nước ngọt trên quần đảo Trường Sa; tài trợ chương trình Biển đảo quê hương; tài trợ xây dựng Đền tưởng niệm các chiến sĩ đảo Gạc Ma; hỗ trợ Cảnh sát biển, Kiểm ngư vùng 2; tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa và các hỗ trợ khác cho bộ đội, ngư dân, học sinh trên đảo góp phần cùng với cả nước xây dựng, phát triển, củng cố và giữ vững an ninh quốc phòng.

Kết quả chăm lo đời sống của người lao động

Cùng với công tác tài trợ ASXH tại các địa phương trên cả nước, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn VietinBank đã chỉ đạo công đoàn các cấp quan tâm thăm hỏi trợ cấp kịp thời cho đoàn viên và thân nhân đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các cháu mồ côi, tàn tật là con đoàn viên lao động (Hằng năm, thăm hỏi trợ cấp 5.000 - 6.000 lượt cán bộ, người lao động, với tổng số tiền từ 6 tỷ đồng đến trên 10 tỷ đồng).

Hằng năm, công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, qua đó đã chăm sóc sức khỏe, phát hiện, khám chữa bệnh kịp thời cho đoàn viên lao động; tổ chức tặng quà cho đoàn viên lao động khi về hưu, tặng quà mừng sinh nhật đoàn viên lao động, quà Tết; tổ chức vui chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung thu,... và tặng quà cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc là con của đoàn viên lao động đã tạo sự phấn khởi, gắn bó giữa người lao động với đơn vị, VietinBank. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao luôn được quan tâm nhằm nâng cao đời sống tinh thần, sức khoẻ thể chất được đông đảo cán bộ, người lao động hưởng ứng tham gia đã trở thành nét đẹp truyền thống, mang bản sắc riêng của VietinBank và gây ân tượng tốt trong cộng đồng xã hội: Hội thao toàn hệ thống được tổ chức 02 năm một lần; Hội diễn văn nghệ toàn hệ thống được tổ chức 05 năm một lần; Hội thi cán bộ VietinBank thanh lịch, giỏi việc Ngân hàng; Hội thi Nét đẹp Văn hoá VietinBank; Lễ hội Văn hoá VietinBank;... Đây là những sân chơi bổ ích, là cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, Văn hóa doanh nghiệp VietinBank, đồng thời là dịp biểu dương sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo thêm tinh thần hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển của VietinBank thời kỳ hội nhập.

Một trong nhiều trường học do VietinBank tài trợ xây dựng
Một trong các trường học do VietinBank tài trợ xây dựng

Với thành tích trong công tác tài trợ ASXH, VietinBank đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Công đoàn VietinBank đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng VietinBank đã có nhiều thành tích trong công tác hỗ trợ giảm nghèo & thực hiện chính sách ASXH từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự  nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cho VietinBank vì những đóng góp tích cực trong 2 Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”; Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng VietinBank đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh & bền vững đối với 61 huyện nghèo;....

Có thể khẳng định, nhiều năm qua VietinBank không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà còn thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo; xây dựng niềm tin cho nhân dân vào Đảng, vào hệ thống chính trị; thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác “Dân vận khéo” với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên cả nước, tạo được tình cảm sâu nặng với người dân địa phương, dư luận tốt trong xã hội và quảng bá hiệu quả hình ảnh, uy tín, thương hiệu VietinBank. Đồng thời, giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước, trách nhiệm xã hội, ý chí vươn lên trong học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho mọi cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, nhất là tinh thần cần kiệm, liêm chính, lòng nhân ái, tình đoàn kết cộng đồng cho thế hệ trẻ đoàn viên thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc là dịp để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tự soi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” 

Chi bộ Công đoàn NHCTVN

 

.
.
.
.