.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Áp dụng sáng tạo phong cách "nói đi đôi với làm" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại BIDV Chi nhánh Gia Định

Thứ Hai, 28/10/2019|11:02

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể nói tư tưởng xuyên suốt trong mọi việc làm, mọi quyết định của Người chính là “Nói đi đôi với làm”. Chính nhờ sự nhất quán trong lời nói và hành động đã đưa hình ảnh của Người trở thành một tượng đài bất tử trong lòng dân tộc, mãi mãi là tấm gương sáng để chúng ta phấn đấu học tập và noi theo.

Phong cách “Nói đi đôi với làm” là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời. Tư tưởng của Hồ Chủ Tịch về “Nói đi đôi với làm” được thể hiện ở 3 nội dung chính:

Một là, nói phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không xuyên tạc sự thật. Các đồng chí Đảng viên phải nắm vững đường lối cách mạng của Đảng để thực hiện cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng.

Hai là, không được “nói một đàng làm một nẻo”. Theo Bác, lời nói phải đi đôi với việc làm, nói được làm được, cán bộ Đảng viên nêu gương, đi đầu, tiên phong sẽ được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Khi nói cần phải cụ thể, thiết thực, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, nói trước làm trước, không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm. Nếu lời nói mà trái ngược với việc làm thì những lời nói đó sẽ không có tác dụng giáo dục.

Ba là, không được hứa mà không làm, lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể. “Làm” ở đây chính là hành động, là hoạt động thực tiễn, là tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Người cho rằng, với trình độ giác ngộ và dân trí ngày càng cao, không phải cứ nghe cán bộ nói là quần chúng sẽ làm theo mà họ xem việc cán bộ làm. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thật thà nhúng tay vào việc”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng cấp trên, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Định (BIDV Gia Định) đã triển khai nội dung các văn bản chỉ đạo và phát động Phong trào: “Học và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đến nay, có thể thấy việc thực hiện và áp dụng sáng tạo phong cách “Nói đi đôi với làm” không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của từng đảng viên mà còn ảnh hưởng to lớn đến công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn của Chi nhánh.

BIDV Gia Định thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, các buổi thảo luận chuyên đề liên quan đến công tác chuyên môn. Việc tổ chức được thực hiện định kỳ và kịp thời mỗi khi có thay đổi về cơ chế, chính sách giúp cho cán bộ, đảng viên cũng như toàn thể nhân viên được trang bị kiến thức đầy đủ để có thể làm đủ, làm đúng và làm hiệu quả các nhiệm vụ, trọng trách được phân công. Bên cạnh đó, từ Ban lãnh đạo Chi nhánh đến toàn thể cán bộ công nhân viên luôn nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, không chỉ chủ động nghiên cứu kiến thức chuyên môn mà còn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kỹ những nội dung cơ bản, cốt lõi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, khi đã nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã làm rất tốt công tác tuyên truyền tới đồng nghiệp, người thân.

Để tránh việc “nói một đàng làm một nẻo”, cán bộ Đảng viên cũng như toàn thể nhân viên Chi nhánh luôn thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời các cam kết đối với khách hàng cũng như đồng nghiệp. Việc xây dựng một quy trình phục vụ khách hàng chi tiết do Ban lãnh đạo cùng chính cán bộ nhân viên tại Chi nhánh đề ra giúp đảm bảo thời gian giao dịch đối với khách hàng, đảm bảo việc phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, đồng thời đảm bảo kiểm soát hồ sơ, chứng từ một cách chặt chẽ và khoa học. Đến nay, có thể thấy uy tín của BIDV Gia Định đã ngày một nâng cao, thể hiện rõ vị thế của một tổ chức hoạt động 14 năm, đầy kinh nghiệm đối với thị trường cũng như trách nhiệm đối với khách hàng.

Để thể hiện tinh thần “lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể”, nhiệm vụ được phân công chi tiết, rõ ràng ngay từ Hội nghị người lao động diễn ra vào đầu năm tới tổ chức chính quyền, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, và đến từng phòng thuộc Chi nhánh. Sau đó các phòng lại tiếp tục phân công cụ thể công việc tới từng cán bộ công nhân viên. Mỗi công việc đều được xác định rõ mục đích, yêu cầu, lộ trình, quy mô phát triển và chất lượng. Đặc biệt, Ban lãnh đạo luôn làm gương trước trong tất cả các công việc, nhiệm vụ, luôn cụ thể hóa từng mục tiêu, xác định rõ từng khách hàng, từng sản phẩm cần hướng đến. Đồng thời, khi giao nhiệm vụ luôn đi sâu bám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện những công việc đề ra, không làm theo lối quan liêu, giao việc xong phó mặc cho người thực hiện, đảm bảo chất lượng công việc đạt được đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Các cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, nêu gương trong việc thực tất cả các nhiệm vụ được giao, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Chi nhánh và Trụ sở chính phát động. Bên cạnh đó, cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân viên Chi nhánh còn nhiệt tình tham gia các phong trào ủng hộ giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai, xây dựng Quỹ vì người nghèo,… tham gia có chất lượng các cuộc thi, phong trào do Trụ sở chính tổ chức (Chi nhánh đã đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi dịch vụ năm 2018; giải Nhất khu vực động lực phía Nam cuộc thi Nụ cười BIDV năm 2019).

Thực tế công tác xây dựng bộ máy hoạt động tại Chi nhánh, quy mô và chất lượng nền khách hàng, kết quả kinh doanh đạt được đến thời điểm hiện tại chính là một phần minh chứng cho những quyết tâm của cán bộ, đảng viên cũng như toàn thể nhân viên của BIDV Gia Định trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó có phong cách “Nói đi đôi với làm” của Người. Đảng bộ BIDV Gia Định tiếp tục phát động Phong trào “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo và tiên phong dẫn đầu của cán bộ, đảng viên; nâng cao sức mạnh tập thể, không chỉ hướng đến mục tiêu hoàn thành kết quả kinh doanh mà còn hoàn thiện nhân cách, phẩm chất của mỗi cá nhân, đào tạo nên thế hệ kế thừa mang tính đột phá.

Nguyễn Thị Khánh Tâm - Ngân hàng BIDV Gia Định

.
.
.
.