.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Chi bộ 1 Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 17/10/2019|16:37

Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/06/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ 1 Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong đó, xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong Chi bộ Đảng là nội dung quan trọng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn kết làm nên sức mạnh, đoàn kết là điểm then chốt, là cội nguồn của thành công, là mục tiêu để phấn đấu, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng; là phải đoàn kết được tất cả các tầng lớp nhân dân, tất cả những con rồng cháu tiên, già trẻ, gái trai, giàu nghèo…

“Đoàn kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân”.

Trong công tác xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của đoàn kết. Điều đó thể hiện rất rõ những lời dạy của Người về xây dựng Đảng, lời dặn về việc làm đầu tiên trong Di chúc. Nội dung đoàn kết xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung ở các điểm sau:

Vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trước hết là do sự đoàn kết trong Đảng mà dẫn tới đại đoàn kết toàn dân. Người viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ” mà “Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Khi đã trở thành truyền thống thì mọi thế hệ cách mạng đều phải có trách nhiệm duy trì và bảo vệ. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua Chi bộ 1 luôn đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, ở đó Chi bộ giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện và hạt nhân đoàn kết. Chính điều đó đã giúp cho Chi bộ 1 cũng như Công ty Hải Hà - Kotobuki vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, vươn lên phát triển để có vị thế như ngày hôm nay.

Để làm tròn trách nhiệm của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đáp ứng sự mong đợi của người lao động, cấp uỷ đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự đoàn kết, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác lao động sản xuất kinh doanh.

Chi bộ đã kiện toàn tổ chức qua việc tổ chức đại hội Chi bộ và đã bầu cấp Chi ủy gồm 3 đồng chí là những Đảng viên gương mẫu, giữ chức vụ lãnh đạo các phòng, các đảng viên trong Chi bộ đều là nhân viên làm việc tại các phòng ban chức năng của Công ty. Đây là thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Công ty, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để tập thể đoàn kết, Chi bộ 1 luôn quan tâm, chú ý những nội dung:

Sự bình đẳng, công bằng: Phân công công việc hợp lý, có thưởng, có phạt rõ ràng sẽ giúp cho các cán bộ đảng viên, người lao động cảm nhận được sự bình đẳng. Nhờ vậy, mỗi cá nhân sẽ cố gắng thi đua để công việc ngày càng phát triển hơn. Mọi người sẽ làm việc tốt khi họ cảm thấy được đối xử công bằng trong công việc. Nếu tập thể thiếu đi yếu tố bình đẳng thì sẽ tạo ra sự bất hòa, không nhất quán trong công việc. Từ đó, sự đoàn kết sẽ không tồn tại và năng suất làm việc của cả tập thể bị giảm sút, người lao động luôn cảm thấy lạc lõng, xa rời tập thể và không còn hứng thú làm việc.

Xây dựng khối đại đoàn kết trên cơ sở tự phê bình, phê bình thẳng thắn, có trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng, không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết một chiều, không đoàn kết hình thức theo kiểu “Bằng mặt mà không bằng lòng”. Muốn vậy, từ tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên đều phải tạo cơ chế, cơ hội để mọi người phát huy tinh thần đấu tranh góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp qua người đại diện với mục tiêu vì cái chung, vì sự tiến bộ của cá nhân hay tập thể. Thông qua các buổi họp Chi bộ, các đảng viên được tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến trong lao động, sản xuất và kinh doanh của Công ty, góp ý cho đồng chí mình những vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để hoàn thành nhiệm vụ được giao, công việc tốt hơn.

Cùng chia sẻ với nhau trong công việc: Mỗi đảng viên trong Chi bộ, mỗi nhân viên trong phòng ban đều chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động, thông qua các buổi giao lưu, hội thi tạo môi trường để người lao động giao lưu để gắn chặt tình đoàn kết.

Luôn tạo ra môi trường lao động làm việc cởi mở tin cậy lẫn nhau, có sự bao dung rộng lượng, luôn tạo cơ hội cho mọi người có điều kiện phát triển, qua đó để mọi người luôn cảm thấy tình thân ái của những người xung quanh, cảm nhận Công ty như tổ ấm thứ hai của mình, vì vậy tinh thần chung tay xây dựng Công ty phát triển càng được phát huy.

Để toàn thể Công ty đoàn kết thì mỗi Chi bộ Đảng, mỗi đảng viên phải đoàn kết, từng phòng, ban, đơn vị trong Công ty phải đoàn kết, như vậy sẽ tạo nên khối thống nhất làm tăng thêm sức mạnh của tập thể, Công ty.

 Chi bộ 1, Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki

.
.
.
.