.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từ góc nhìn của một đảng viên

Thứ Tư, 30/10/2019|10:49

Tôi là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, với gần 08 năm tuổi Đảng. Nhớ lại ngày đầu khi được Đoàn thể giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp Đảng với tôi đó là một ngày rất ý nghĩa mà tôi không thể nào quên được. Do đó, Chi bộ làm thế nào để quần chúng ưu tú thấy được phải phấn đấu để được Chi bộ xem xét kết nạp và đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ phải bồi dưỡng để đảng viên kết nạp đảm bảo về chất lượng chứ không phải về số lượng. Tuy nhiên, số ít đảng viên hiện nay chưa thấy được vai trò, tầm quan trọng của Đảng mà chỉ thấy bề nổi của xã hội, những đảng viên đã và đang có hành động gây phản cảm cho dư luận trong thời gian qua.

Do đó, khi nói về vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chủ tịch Hồ chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Chi bộ, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng và đảng viên.

Xác định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên trong những năm qua, Đảng ủy, Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo được sự đồng thuận và thống nhất trong toàn Chi bộ. Để làm tốt được điều đó, mỗi đảng viên làm tốt công tác triển khai của Chi bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mỗi đảng viên phải tự rọi soi mình và Chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các cuộc họp hằng tháng để mỗi đảng viên mạnh dạn phê bình và tự phê bình, thấy được ưu điểm và khuyết điểm khắc phục sửa chữa và có giải pháp tốt hơn.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đảng viên, người lao động, Chi bộ triển khai thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là: Chi bộ tạo điều kiện để tất cả đảng viên, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng HCM; các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy Công ty chỉ đạo quán triệt, triển khai, nhất là các nội dung Nghị quyết HN TW4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết phải sinh động, phù hợp thực tế để đảng viên thấy việc học đó là bổ ích và nắm được nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết truyền đạt đến đảng viên, chứ không phải tham gia cho có lệ, hình thức.

Chi bộ triển khai đến cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức hàng năm và mỗi cán bộ, đảng viên chọn ít nhất 01 việc làm theo Bác được thể hiện “về phẩm chất, đạo đức, lối sống” để Chi bộ theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm thường xuyên và đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.  

Hai là: Chi bộ làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong toàn Công ty. Phân công các đồng chí cán bộ quản lý ở các bộ phận, lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện chế độ thông tin 2 chiều, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là các đồng chí thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực: thủ quỹ, thu ngân, thủ kho, quản lý tiền hàng...

Ba là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và người lao động thường xuyên đổi mới về phương pháp, hình thức cho sát với tình hình thực tế tại đơn vị. Công tác tuyên truyền gắn liền với các ngày lễ lớn cũng được triển khai tích cực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ khối đoàn kết dân tộc, động viên người lao động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.  

Bốn là: Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị thường xuyên quan tâm đẩy mạnh, thường xuyên đổi mới cả nội dung và phương thức.

Điều quan trọng, Chi bộ phải làm thực tế và tạo được sự lan tỏa, nhất là vai trò của người đứng đấu rất quan trọng, người đứng đầu có làm tốt thì chỉ đạo cấp dưới sẽ nghe và thực hiện theo.

Qua nhiều năm công tác, tại đây tôi đã học được rất nhiều, những tấm gương của người đứng đầu đã giúp tôi tin tưởng rằng: Tổ chức cho mình môi trường tốt và trong tương lai để đơn vị ngày càng phát triển hơn nữa thì không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức mà còn là nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong môi trường này tiếp tục phát huy. Quan trọng là sự cảm thông, thấu hiểu, quan tâm chia sẻ hai chiều giữa người đứng đầu và cá nhân trong tổ chức. Chỉ có như thế thì tập thể mới cùng nhìn về một mục tiêu định hướng chung và đi đến thành công thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hồ Thị Bích Nguyệt

Đảng bộ cơ sở Công ty Lương thực Sông Hậu (Vinafood2)

.
.
.
.