.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn

Thứ Hai, 28/10/2019|14:29

Nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đảng, của cấp ủy các cấp trong một doanh nghiệp kinh doanh đó chính là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo đó, tổ chức Đảng phải là tổ chức trong sạch, vững mạnh và phát triển, cả về chất lẫn về lượng. Do đó, việc phát triển tổ chức Đảng, công tác phát triển Đảng viên ngày càng có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường, cạnh tranh gay gắt như hiện nay đối với các doanh nghiệp. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng ủy cấp trên, trong những năm qua, cấp ủy cùng Ban lãnh đạo Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn đã luôn thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị. Trong 26 năm xây dựng và phát triển của chi nhánh, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, từ chỗ chỉ là một chi bộ nhỏ với vài đảng viên đến nay Chi nhánh đã phát triển lên thành Đảng bộ với 50 đảng viên, chiếm gần 20% số lượng cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng “cũng ở trong xã hội”, Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải. “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là “để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang... Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”, phát triển Đảng là “coi trọng chất lượng”. Người luôn nhắc nhở: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định. Số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh một khi nó đạt những yêu cầu về chất lượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những tiêu chuẩn cơ bản đối với người đảng viên làm căn cứ để thu nạp những quần chúng tốt vào Đảng. Khi vận dụng tiêu chuẩn đảng viên để xem xét kết nạp. Người căn dặn các tổ chức Đảng phải đặc biệt quan tâm đến sự giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của người xin vào Đảng. Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy Chi nhánh luôn nhận thức được; nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng cũng như các nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới; ngay từ khâu tuyển dụng nhân sự ban đầu đã được chi nhánh thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn được những cán bộ có năng lực, đạo đức, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng cán bộ; luôn chú trọng, quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, để góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các tổ chức đảng cơ sở là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Hàng năm Đảng ủy Chi nhánh đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Thông qua việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của từng chi bộ để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng. Bên cạnh cấp ủy, Ban chấp hành CĐCS và Đoàn thanh niên luôn có sự tham mưu hợp lý, kịp thời; sau một năm nỗ lực cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động đoàn thể, vào cuối năm, khi đánh giá cán bộ, đoàn viên, tổ chức CĐCS và Đoàn thanh niên đã đề cử cho cấp ủy những quần chúng ưu tú. Các quần chúng ưu tú này sẽ được cử đi học các lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức; được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khoá học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là bước tiền đề cho quần chúng đối chiếu với các nội dung phấn đấu trở thành đảng viên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng… Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. Ngày nay, đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ chế kinh tế thị trường; mỗi cán bộ ngân hàng nói chung, người đảng viên ngân hàng nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách là những cám dỗ của quyền lực, tiền tài… Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Khi xét kết nạp người vào Đảng, các chi bộ chi nhánh luôn xem xét toàn diện cả trình độ giác ngộ, động cơ vào Đảng, cả phẩm chất đạo đức và năng lực làm việc thực tế, cả lý lịch gia đình, bản thân và uy tín trước quần chúng...; xem xét sự rèn luyện, tu dưỡng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong một quá trình liên tục với những đều kiện, hoàn cảnh và những thử thách khác nhau, thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, thủ tục kết nạp Đảng. Một trong những vấn đề tiên quyết giúp Đảng bộ chi nhánh thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới đó là luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng; đảng bộ chi nhánh thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, các chi bộ và các phòng ban, tổ chức trong công tác phát triển đảng. Quy trình, thủ tục phát triển đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời thường xuyên, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng, kịp thời đúc rút kinh nghiệm, tránh lặp lại.

Phát triển đảng phải đi đôi với củng cố Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh coi đây là hai vấn đề của xây dựng Đảng, có quan hệ hữu cơ với nhau; củng cố Đảng tốt là điều kiện để tiến hành phát triển Đảng có chất lượng, phát triển Đảng có chất lượng là cơ sở để củng cố Đảng tốt hơn. Đảng bộ VCB Nam Sài Gòn luôn chú trọng tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong các buổi sinh hoạt đảng, các cuộc họp giao ban hay họp kiểm điểm cuối năm, cấp ủy cùng ban lãnh đạo bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục luôn nhấn mạnh chi nhánh không có chỗ cho những phần tử cơ hội, thoái hóa, không vì lợi ích tập thể; mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải không ngừng cố gắng, học hỏi, rèn luyện để bản thân tốt hơn cũng như kiên định với mục tiêu, lý tưởng ban đầu; phấn đấu cho tập thể. Thường vào kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, BCH Đảng bộ tổ chức chương trình tham quan Về nguồn, tạo điều kiện cho các đảng viên, đồng chí học cảm tình Đảng ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, được nghe kể nhiều hơn về Bác Hồ và những anh hùng dân tộc, được cảm nhận nhiều hơn để từ đó tiếp tục rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong công tác.

Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng, phải không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu tương xứng với đòi hỏi khách quan của tình hình nhiệm vụ cách mạng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Đảng bộ VCB Nam Sài Gòn luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh xuất sắc; lãnh đạo chi nhánh hoàn xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Bùi Thị Anh Đào - Chi bộ 1

Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn

.
.
.
.