.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - 12 năm xây dựng và phát triển

Thứ Hai, 14/10/2019|10:07

Cách đây 12 năm, Đảng bộ Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 19/5/2008 đánh dấu một chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tổng công ty. Đảng bộ Tổng công ty ra đời trong điều kiện vô cùng khó khăn khi Tổng công ty vừa phải thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phục vụ công ích. 

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu chính Việt Nam ngày 19/05/2008.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu chính Việt Nam ngày 19/05/2008.

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được thành lập trên cơ sở tách bưu chính viễn thông và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008. Cùng với sự ra đời Tổng công ty, Đảng bộ Tổng công ty được thành lập theo quyết định số 196-QĐ/TĐ ngày 22/4/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và chính thức ra mắt ngày 19/5/2008, Ban Chấp hành lâm thời được chỉ định gồm 15 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ 5 đồng chí, có Bí thư và 01 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Về tổ chức đảng có 06 đảng bộ, 01 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được bàn giao nguyên trạng về Đảng bộ Tổng công ty và thành lập mới 09 chi bộ trực thuộc khối cơ quan Tổng công ty, với tổng số 550 đảng viên.

Cùng với việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông và đổi tên từ Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012 Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/01/2013.  Ngày 28/02/2013, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có Quyết định số 2030-QĐ/ĐUK về lập Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và chính thức ra mắt ngày 02/4/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 23 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ 8 đồng chí, có Bí thư và 02 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra gồm 07 đồng chí. Về tổ chức đảng có 04 đảng bộ, 02 chi bộ cơ sở và 13 chi bộ trực thuộc khối cơ quan Tổng công ty, với tổng số 663 đảng viên.

Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 29 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ 9 đồng chí, có Bí thư và 02 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra gồm 09 đồng chí. Về tổ chức đảng có 05 đảng bộ, 04 chi bộ cơ sở và 18 chi bộ trực thuộc khối cơ quan Tổng công ty, với tổng số 1025 đảng viên.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển trong 12 năm qua của Tổng công ty có thể thấy, ra đời trong bối cảnh hết sức khó khăn do lao động thừa trình độ không đồng đều, năng suất lao động thấp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công ích, phần kinh doanh bị cạnh tranh hết sức khốc liệt, đồng thời khi ra đời đúng vào lúc khủng hoảng kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh đã tác động mạnh đến hoạt động của Tổng công ty. Nhưng với sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp từ các cấp ủy đến chuyên môn, công đoàn và đoàn thanh niên tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn Tổng công ty để đạt được những kết quả quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổng công ty đã thực hiện đúng lộ trình giảm dần trợ cấp công ích của nhà nước và kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu nhà nước; mạng bưu chính công cộng được duy trì và phát triển đáp ứng tốt yêu cầu của nhà nước về cung ứng dịch vụ công ích cũng như phát triển, đa dạng hóa các dịch vụ kinh doanh.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong công tác Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi thành lập, tiếp nhận các tổ chức đảng từ Đảng bộ Tập đoàn, đảm bảo sinh hoạt không bị gián đoạn. Kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động; thành lập bộ máy giúp việc cho đảng ủy. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy các đơn vị trực thuộc thường xuyên được kiện toàn.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo thực hiện thống nhất chủ trương Chủ tịch Hội đồng Thành viên/Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc các đơn vị đồng thời là Bí thư cấp ủy từ Tổng công ty đến đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW. Vì vậy, đã đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo và điều hành, vai trò của cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng công ty ngày càng được nâng lên trong công tác lãnh đạo sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

Đảng ủy Tổng công ty luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là những vấn đề cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Nhận thức được vấn đề đó, những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được đẩy mạnh và ngày càng đi vào nề nếp, được đông đảo cán bộ, đảng viên hưởng ứng. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từ Đảng bộ Tổng công ty đến các chi, đảng bộ trực thuộc từng bước được nâng lên, công tác tự phê bình và phê bình được cải thiện. Kết quả hàng năm số lượng chi, đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỉ lệ từ 75% - 80%; không có tổ chức đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 16,5% - 18%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên.

Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên để tăng cường sức chiến đấu cho Đảng theo phương châm chú trọng nâng cao chất lượng không chạy theo số lượng; từ ngày thành lập đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 380 đảng viên. Góp phần nâng tổng số đảng viên trong toàn Tổng công ty lên 1.025 nghìn người.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong những năm qua được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan; có sự phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy. Trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo nguyên tắc, quy trình và phương pháp công tác đảng; làm tốt công tác tư tưởng, kết hợp hài hòa giữa xây và chống, lấy xây là cơ bản; phát huy tính tự giác của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Công tác cán bộ của Tổng công ty đã được triển khai thực hiện khá đồng bộ, toàn diện, đúng mục tiêu, quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ được tập thể lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thực hiện đúng những quy định, quy chế của Đảng và cơ quan quản lý cấp trên, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Có thể nói, qua 12 năm xây dựng và phát triển, đến hôm nay chúng ta có thể khẳng định Đảng bộ Tổng công ty thực sự là một đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả đó là sự đồng lòng, thống nhất, quyết liệt, kịp thời của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong lãnh đạo đơn vị ổn định tổ chức, phát huy mọi nguồn lực hiện có, đẩy mạnh phát triển kinh doanh, thực hiện nhiều giải pháp phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng, tạo các cơ chế, đầu tư mở rộng mạng lưới để cung cấp nhiều dịch vụ mới. Vừa thể hiện sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tổng công ty. Những thành công của Tổng công ty cho đến ngày hôm nay có vai trò to lớn thể hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc. Mong rằng Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần đưa Tổng công ty tiếp tục phát triển với những thành công mới.

Nguyễn Duy Hoạt - Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.