.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ Hai, 28/10/2019|16:38

Đó là ghi nhận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dành cho Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhờ những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Cung cấp các sản phẩm tiêu dùng về khu vực nông thôn.
Cung cấp các sản phẩm tiêu dùng về khu vực nông thôn.

Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cũng như Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Tổng công ty nhằm đưa Cuộc vận động triển khai rộng khắp và đạt kết quả cao trên toàn mạng lưới.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo từ cấp trên, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch 458-KH/ĐUTCT, ngày 20/8/2012 về kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Đảng bộ Tổng công ty và Hướng dẫn số 67-HD/ĐUTCT, ngày 27/1/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động và chủ trương của Đảng ủy Khối về các doanh nghiệp, đơn vị trong khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giai đoạn 2016 - 2020.

Ban lãnh đạo Tổng công ty thường xuyên chỉ đạo, định hướng sâu sát để triển khai thực hiện Cuộc vận động tập trung xuyên suốt vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Duy trì thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 4 nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong kết luận số 246-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động để thống nhất nhận thức trong toàn Tổng công ty trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chuyên môn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động. Đẩy mạnh các giải pháp nội bộ, trong đó đặc biệt chú trọng về cải tiến, đổi mới tổ chức sản xuất, qui trình khai thác dịch vụ, sản phẩm; tập trung vào công tác đào tạo, đào tạo lại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu thị trường, khách hàng.

Thực hiện ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong nước, các đơn vị trong Tổng công ty đã chú trọng ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt trong mua sắm nguyên vật liệu, văn phòng phẩm, đầu tư công, trong đó tập trung ưu tiên các nhà cung cấp trong nước, đặt hàng các công cụ dụng cụ được chuyển giao kỹ thuật như xe lồng lưới, băng tải, băng chuyền con lăn, xe kéo, rổ đựng bưu phẩm, xe chứa hàng tự nâng, túi thư các loại, xe đẩy... đạt tỷ trọng trên 80% là hàng hóa được sản xuất trong nước. Đây là lựa chọn hàng đầu nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí cũng như thực hiện triệt để các nội dung Cuộc vận động.

Để đẩy mạnh thực hiện chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, Đảng ủy Tổng công ty đã chủ động cụ thể hóa các nội dung tiến hành làm việc, ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Tính đến nay, trên cơ sở thoả thuận hợp tác sử sụng chéo sản phẩm, dịch của nhau, Bưu điện Việt Nam đã ký hợp tác triển khai với 24 đơn vị trong Khối.

Bưu điện Việt Nam ưu tiên đặt hàng các công cụ dụng cụ được chuyển giao kỹ thuật của các nhà cung cấp trong nước.
Bưu điện Việt Nam ưu tiên đặt hàng các công cụ dụng cụ được chuyển giao kỹ thuật của các nhà cung cấp trong nước.

Trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát, Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát cho hầu hết các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối với tổng doanh thu phát sinh trung bình hiện nay khoảng hơn 8 tỷ/tháng tương đương 100 tỷ/năm. Bên cạnh đó, Tổng công ty đang sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của hai đơn vị trong Khối là Tổng công ty Đường sắt và Tổng công ty Hàng không Việt Nam với tổng chi phí là 440 tỷ đồng/năm.

Trong lĩnh vực tài chính bưu chính, hiện nay, Tổng công ty đang có quan hệ hợp tác với nhiều đơn vị lớn trong Khối trong lĩnh vực thu hộ, chi hộ, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tài chính - ngân hàng như thu hộ tiền điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam với sản lượng trung bình khoảng 2,5 triệu hóa đơn tiền điện/tháng; thu phí bảo hiểm cho Bảo Việt nhân thọ trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt với gần 40.000 giao dịch nộp tiền phí bảo hiểm/tháng; thu hộ tiền bán vé máy bay cho Vietnam Airline, bán vé tàu hỏa cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại gần 6.000 điểm cung cấp dịch vụ trên toàn quốc; thu cước viễn thông cho các doanh nghiệp viễn thông thuộc Tập đoàn VNPT và Tổng công ty Viễn thông Mobifone; cung cấp các sản phẩm bảo hiểm vật chất, bảo hiểm tài sản cho nhiều doanh nghiệp thành viên trực thuộc các đơn vị…

Ngoài ra, để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực Tài chính Bưu chính, Tổng công ty cũng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị trong Khối như mở tài khoản để quản lý và điều hành dòng tiền dịch vụ Tài chính Bưu chính tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam, mở tài khoản để quản lý và điều hành dòng tiền ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phục vụ các hoạt động hợp tác quốc tế… Lượng tiền điều chuyển của Tổng công ty tại Ngân hàng Agribank lên đến gần 180.000 tỷ đồng/năm, tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ước đạt gần 20 triệu đô la mỗi năm với mức phí gần 2 tỷ đồng; sử dụng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với tổng chi phí trên 100 tỷ đồng/năm trên toàn mạng lưới.

Trong lĩnh vực phân phối truyền thông, Tổng công ty hiện đang cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo, xuất bản phẩm cho 05 đơn vị trong Khối là Tổng công ty Đường sắt, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thép, Tập đoàn Điện lực, Bảo hiểm tiền gửi với tổng doanh thu phát sinh trong năm 2018 đạt gần 30 tỷ.

Để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty xác định tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, tăng cường công tác tiếp thị, phát triển khách hàng và triển khai có hiệu chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

 Hoàng Thị Hương Nhung - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.