.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đoàn thanh niên Tổng công ty Lương thực miền Bắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 20/10/2019|16:01

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử dân tộc, thanh niên vẫn chiếm giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh quốc gia. Quán triệt tư tưởng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên”.

Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xung kích, tình nguyện, đảm nhận nhiều phần việc thanh niên, đóng góp một phần không nhỏ  vào thành tích chung của đơn vị. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Tổng công ty luôn tự hào bởi những nỗ lực, cố gắng trong học tập, lao động, chiến đấu, rèn luyện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng chục công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Chúng tôi tin rằng những hành động thiết thực, cụ thể của mình sẽ góp phần vào xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển và phần nào thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên vì một đất nước Việt Nam phát triển bền vững.

Có thể nói rằng, công tác đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty trong những năm gần đây, bên cạnh những bước tiến dài đáng khích lệ cũng phải nhìn nhận rằng vẫn còn những hạn chế nhất định. Đấy là những thách thức lớn và có lẽ cũng là những niềm trăn trở, lo lắng của những người tâm huyết với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Trong giai đoạn mới, trước tác động không ngừng của thông tin toàn cầu, những mặt trái từ nền kinh tế thị trường, của xu thế toàn cầu hóa, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự đổ vỡ nhanh chóng các giá trị, chuẩn mực tốt đẹp của thiết chế xã hội, đặc biệt là ở gia đình… bên cạnh phần lớn thanh niên Việt Nam có lối sống lành mạnh, có lí tưởng và hoài bão cao đẹp, tự học, tự nghiên cứu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, biết hy sinh vì cộng đồng, có tinh thần xung kích tình nguyện trong các phong trào xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc cũng phải thừa nhận một thực trạng rằng một bộ phận không nhỏ thanh niên tuy được sống trong hòa bình, được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp mà các thế hệ đi trước để lại, được tạo điều kiện tốt nhất trong học tập, sinh hoạt nhưng lại có biểu hiện suy thoái về mặt tư tưởng đạo đức; thích hưởng thụ hơn lao động, những hiện tượng vô cảm, thờ ơ dần trở nên phổ biến, thụ động và thiếu lí tưởng, ý chí cũng như khát vọng cống hiến… đang trở thành mối quan tâm, lo ngại sâu sắc không chỉ đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn Thanh niên mà còn cả đối với những người gắn bó, tâm huyết với công tác thanh niên. Tuổi trẻ Thanh niên Tổng công ty Lương thực miền Bắc nhận thức được rằng, chúng tôi cũng không thể nằm ngoài sự tác động khôn lường từ những biến động đó của xã hội. Từ thực tế khách quan đòi hỏi yêu cầu cần nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp, xây dựng một vài mô hình để góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo cũng như mỗi  đoàn viên:

Thứ nhất, hoạt động Đoàn cần đi vào bề sâu, thay vì chỉ mang tính “phong trào”. Đoàn thực tế tổ chức rất nhiều hoạt động, làm rất nhiều việc nhưng càng về sau có vẻ ít chú ý đến hiệu quả thực chất, mà thiên về hình thức. Do đó, các hoạt động nên chú ý điều nghiên thấu đáo, không nhất thiết có nhiều hoạt động, nhưng hoạt động nào cũng phải nhằm hiệu quả thiết thực và mang tính bền vững hơn.

Thứ hai, Đoàn phải đi đầu trong việc giáo dục tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống trong thanh niên. Hiện nay, thanh niên là những người luôn đi đầu trong việc tiếp thu các yếu tố văn hóa mới, có cả cái hay và chưa hay nhưng khả năng chọn lọc thấp, nảy sinh những hiện tượng sinh hoạt không đẹp mắt, trái với thuần phong mỹ tục. Do đó, Đoàn phải là người uốn nắn, định hướng thanh niên lý tưởng, lối sống, hành vi và cả thái độ hưởng thụ của thanh niên một cách tích cực hơn nữa.

 Thứ ba, Cán bộ Đoàn phải là những người thực sự gương mẫu, có sức hút. Trong trường học, nhiều cán bộ Đoàn rất năng nổ trong hoạt động nhưng lại không là tấm gương tốt trong học tập văn hóa; trên địa bàn và các cơ quan, một số cán bộ Đoàn lại rất có khiếu về ăn nói nhưng làm việc lại kém hiệu quả. Những điều đó làm sức hấp dẫn của Đoàn bị hạn chế.

 Thứ tư, Đoàn phải là tổ chức chăm lo đời sống của thanh niên. Các nhu cầu về học nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên nên là một phần trách nhiệm của tổ chức Đoàn. Nhưng hiện nay, nội dung này Đoàn thực hiện có phần mờ nhạt và kém hiệu quả, nếu xét trên bình diện rộng rãi của tất cả các thanh niên ở các khu vực.

 Thứ năm, Đoàn phải làm tốt vai trò tập hợp thanh niên hơn nữa. Hiện nay, gần như Đoàn chỉ đón nhận những ai chủ động đến với tổ chức này, còn lại thì không có biện pháp gì tác động. Dù tỉ lệ đoàn viên trong trường học gần như 100% nhưng trên địa bàn dân cư, tỉ lệ này có nơi còn thấp hơn 50%. Đáng nói là số chưa biết đến hoặc chưa đến với Đoàn thường là thanh niên hoặc có trình độ học vấn thấp, hoặc có lối sống không thực sự tích cực.

Lời cuối, xin được trích dẫn 1 câu nói của Người lãnh tụ kính yêu: "Đất nước Việt Nam có sánh vai cùng với bạn bè năm châu hay không?" vế còn lại chúng tôi xin gửi tới các cán bộ Đoàn - những người giữ lửa, kèm theo một nguyện vọng chân thành, hãy là một khối thống nhất, bằng "Tâm" mình hãy triệt để tận dụng mọi trí tuệ, tính sáng tạo của bản lĩnh giai cấp tạo bước đột phá mới bằng hành động nhằm khơi lại nguồn nhiệt huyết, cũng như đọng lại một giá trị sống, một đạo đức cách mạng cho mỗi một thanh, thiếu niên hôm nay. Đất nước đang mở cửa, hòa đồng với cộng đồng nhân loại thế giới nhằm xây dựng một đất nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh, thực hiện từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội, từng bước phấn đấu đi lên, trước muôn vàn khó khăn để thực thi công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện tiêu chí hoà đồng, hòa hiếu với bè bạn năm châu, bè bạn khu vực, tuổi trẻ thanh niên Tổng công ty Lương thực miền Bắc nguyện xin hứa vươn cao ngọn cờ tiên phong và nòng cốt, chủ công và đắc lực.

Đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc

.
.
.
.