.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thúc đẩy triển khai công tác chuyên môn hiệu quả tại chi bộ Quản lý hệ thống và hỗ trợ kinh doanh

Thứ Năm, 10/10/2019|19:46

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp; nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; hình thức sinh hoạt đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua, Chi ủy Quản lý hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh (QLHT&HTKD) - Khối Vận hành, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là: Thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với duy trì, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy NHCT để tiến hành các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đầy đủ, chất lượng và đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, uy tín cho đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ.

Chi bộ QLHT&HTKD có 59 đảng viên trên tổng số hơn 150 cán bộ, bao gồm 03 bộ phận là phòng QLHT&HTKD, Trung tâm dịch vụ khách hàng và Phòng Quản lý chất lượng, với tính chất, đặc thù công việc riêng. 

Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết luôn được chi bộ thực hiện nghiêm túc nhưng do đặc thù 03 bộ phận nhiệm vụ riêng biệt, cách biệt về vị trí địa lý, áp lực công việc cao và thời gian làm việc liên tục, cả ngày nghỉ nên trong quá trình triển khai đến từng đảng viên, người lao động còn chưa được sinh động, hấp dẫn, hình thức sinh hoạt chưa phong phú. 

Bên cạnh đó, trong điều kiện hiện nay đòi hỏi Đảng ta phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp. Để làm được điều đó thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại tổ chức đảng các cấp là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khi đội ngũ đảng viên vững mạnh sẽ góp phần làm cho Chi bộ tốt, Chi bộ tốt tức là Đảng bộ mạnh, các Đảng bộ mạnh tức là toàn Đảng vững mạnh.

Từ những nhận thức về hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức sinh hoạt của chi bộ như đã nêu trên, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, từ điều kiện cụ thể và thực tiễn sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, việc đổi mới sinh hoạt của chi bộ tập trung vào các giải pháp cụ thể, chủ yếu sau: 

Một là, cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho đầy đủ, phù hợp, sát với với tình hình đặc điểm của chi bộ, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm. Trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao trí tuệ của tập thể. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Nghị quyết của chi bộ khi thống nhất đảm bảo thiết thực, có tính khả thi, có sổ ghi nghị quyết sinh hoạt chi bộ đầy đủ và quá trình thực hiện được giám sát, kiểm tra, hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải luôn tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thường xuyên và theo chuyên đề của chi bộ, nhằm nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Hai là, Chi bộ lồng ghép, trong sinh hoạt, các nội dung học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt luôn chú ý dẫn chứng, minh họa những nội dung cần học tập với những tấm gương, việc làm cụ thể, gắn với tổ chức và đơn vị đảng viên đang công tác. Trong mỗi buổi sinh hoạt, chi ủy đều giới thiệu, chia sẻ về những mẩu chuyện thực tế. Đó là tấm gương đồng chí Bí thư chi bộ - một phụ nữ sáng tạo, một nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết, với hơn 30 năm cống hiến hết mình cho sự phát triển của NHCT và là một điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; hay hình ảnh tập thể Ban chấp hành chi đoàn Phòng đã luôn đoàn kết, không ngừng trăn trở, tìm tòi, sáng tạo và đã nghiên cứu, triển khai thành công hệ thống Quản lý và hỗ trợ xử lý yêu cầu tập trung BSS (Business Support System) - Hệ thống cho phép giải quyết các yêu cầu của khách hàng, từ các chi nhánh, đơn vị trong ngân hàng cũng như từ phía đối tác. BSS là sản phẩm duy nhất trong ngành tài chính ngân hàng được vinh danh tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2014, 2016 và là sản phẩm có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2015. Đây là nền tảng vững chắc, cơ bản trong công tác xây dựng đảng mà Bác đã dặn, một mặt, góp phần vun đúc, củng cố bản lĩnh chính trị của người đảng viên, mặt khác là ví dụ tham chiếu để mỗi đảng viên có thể dễ dàng nhận thức và xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, khả thi cho bản thân.

Ba là, Chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện kịp thời, ngay trong kỳ họp Chi bộ lần gần nhất, để bảo đảm tính thời sự. Làm tốt công tác này đã cung cấp kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, kịp thời giữ vững bản lĩnh cho tập thể đảng viên, tránh các hành vi hưởng ứng, xuyên tạc không chính xác và hiện tượng bị định hướng bởi dư luận xã hội.

Bốn là, ngoài các nội dung họp Chi bộ do cấp ủy chuẩn bị, Chi bộ kết hợp thêm nội dung báo cáo của các đảng viên hoặc đại diện nhóm đảng viên (cùng thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ chính trị giống nhau), trong đó tự đảng viên sẽ nhận định, phân tích, đưa ra các biện pháp, giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện, phương pháp nghiên cứu khoa học. Sau đó, chi bộ cùng thảo luận, rút ra bài học, đóng góp ý kiến, từ đó đồng chí bí thư Chi bộ kết luận đưa vào nghị quyết.

Năm là, Chi bộ luôn tạo không khí thật cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ... bằng việc thực hiện dân chủ, từ đó lắng nghe được hết các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Tự hào với tinh thần gắn kết, sức mạnh tập thể là giá trị cốt lõi, triết lý “Thay đổi để tiến bộ”, “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” làm kim chỉ nam cho mọi hành động, liên tục trong những năm vừa qua, Chi bộ QLHT&HTKD luôn chú trọng lồng ghép nội dung, tinh thần gắn kết nội bộ trong các hoạt động về nguồn, an sinh xã hội của đơn vị. Đó là tấm lòng yêu nước, tâm huyết tri ân những người có công của đồng chí Bí thư và các chi ủy viên khi thực hiện các hoạt động về nguồn thăm làng Sen quê Bác, thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến, thăm các gia đình thương binh, liệt sỹ mỗi dịp 27/7; là sự sẻ chia của toàn thể đảng viên với đồng bào còn khó khăn, các chiến sỹ vùng biên cương, hải đảo… trong chuỗi chương trình “Áo ấm tình thương” tại huyện Yên Minh - Hà Giang, chương trình “Áo ấm em tới trường” tại Tuyên Quang, chương trình “Xuân biên cương - Tết nghĩa tình” giao lưu với các chiến sỹ bộ đội biên phòng tại Lạng Sơn, chương trình “Biển đảo yêu thương - Hè xanh gắn kết” giao lưu với cán bộ chiến sỹ biên phòng tại Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê, Tĩnh Gia, Thanh Hóa; và đặc biệt là những tâm tình, bên lửa trại bập bùng của hoạt động team-building gắn kết, về tình cảm, sự trân trọng mối quan hệ đồng nghiệp chân thành, môi trường làm việc cởi mở, hợp tác mà Chi bộ đang có… Thông qua các hoạt động nêu trên, cán bộ, đảng viên trong chi bộ, một mặt được vun đúc tâm hồn trong sáng, hướng thiện, nuôi dưỡng tấm lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, mặt khác cảm nhận được sự gần gũi, quan tâm, sẻ chia chân thành trong công việc và cuộc sống. Có như vậy, cuộc họp chi bộ mới cởi mở, đoàn kết, thực sự là sinh hoạt chính trị hiệu quả. Đảng viên hứng thú đi họp chi bộ để được đóng góp, xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được, cộng với sự quyết tâm của toàn Chi bộ, chất lượng sinh hoạt và công tác đảng trong chi bộ đã có những đổi mới, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng chi bộ, đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới.

Nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, đại đa số đảng viên đều sắp xếp thời gian, tham gia sinh hoạt sôi nổi.Tỉ lệ đảng viên tham gia thường xuyên các kỳ sinh hoạt chi bộ đạt trên 98%, số ít đảng viên vắng mặt có lý do chính đáng và đều chủ động liên lạc với cấp ủy để nắm bắt chủ trương, thông tin của buổi sinh hoạt. Trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy luôn có sự phân công, chuẩn bị, tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước, theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo. Chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao, thể hiện qua dân chủ trong sinh hoạt đảng được tăng cường, nhiều đảng viên trẻ tích cực tham gia ý kiến xây dựng trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đồng thời đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

Nội dung, chương trình sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng và được chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ thông báo trước cho đảng viên để có thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng, gắn với công tác chuyên môn của đơn vị và kế hoạch đào tạo, phát triển đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã lựa chọn các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm được đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm làm nội dung thảo luận. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới trên cơ sở bám sát quy chế hoạt động của chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của chi ủy... Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên tại chi bộ được quan tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, đi vào thực chất. Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị thường xuyên, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã tạo thêm những nguồn sinh khí mới, là điều kiện rất quan trọng để chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng cán bộ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thực tế tại Chi bộ QLHT&HTKD đã chứng minh một khi chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng cao được nâng cao sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hiệu quả toàn diện, đồng đều của các mặt công tác tại đơn vị nói chung, đặc biệt là công tác chuyên môn. Điều này được thể hiện qua những “dấu son” chuyên môn tự hào của đơn vị: nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức triển khai thành công Trung tâm chăm sóc khách hàng (đạt giải thưởng “Leading Contact Center Vietnam 2018” do Global Banking & Finance Review trao tặng), Kênh dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp với 3 ngôn ngữ Việt-Anh-Nhật, phục vụ 24/7, không chỉ giải đáp về các sản phẩm, dịch vụ mà còn chuyển tải tới khách hàng văn hóa, thương hiệu và hình ảnh của VietinBank, đưa khách hàng gần gũi hơn với ngân hàng;triển khai thành công hệ thống Quản lý và hỗ trợ xử lý yêu cầu tập trung BSS (Business Support System) - sản phẩm duy nhất trong ngành tài chính ngân hàng được vinh danh tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2014, 2016 và là sản phẩm có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2015; triển khai thành công Dự án Thay thế CoreBanking trong dịp Tết Kỷ Dậu 2017, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của hệ thống NHCT, vinh dự nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN và Giải thưởng “Chương trình đổi mới Core Banking tốt nhất” trên phạm vi Châu Á do The Asian Banker trao tặng. Bên cạnh đó, phòng QLHT&HTKD, trực thuộc chi bộ, là đơn vị liên tục hơn 15 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của NHCT, vinh dự nhận được nhiều hình thức khen thưởng của các cấp, ban, ngành: Bằng khen của Thống đốc NHNN vì có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngành Ngân hàng năm 2011 – 2014; Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2011-2014; Khen thưởng của HĐQT VietinBank vì thành tích hoàn thành Đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2009 – 2014; Giấy khen của Chủ tịch HĐQT NHCTVN đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong dự án Thay thế Corebanking góp phần vào sự phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam…

Điều lệ Đảng đã quy định rõ: “Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng”. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ, khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nhiệm vụ đó trước hết là trách nhiệm của chi ủy, mà đứng đầu là đồng chí bí thư chi bộ, vừa phải nắm vững nguyên tắc, vừa phải linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, tổ chức sinh hoạt. Bên cạnh đó, chất lượng chi bộ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên. Đảng viên có nhận thức đầy đủ, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi thì chất lượng hoạt động của chi bộ mới được nâng cao. Vì vậy, mỗi đảng viên của chi bộ QLHT&HTKD luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn cách mạng mới.

Đảng bộ Khối Vận hành

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

.
.
.
.