.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Hiện thực hóa tâm nguyện của Người, cùng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - Bài 2

Thứ Năm, 10/10/2019|21:30

Trước lúc rời xa thế giới về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có giá trị như một văn kiện lịch sử vô giá cho toàn Đảng, toàn dân. Trong bản Di chúc bất hủ, điều mong muốn cuối cùng của Bác là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân đã không ngừng nỗ lực làm theo lời căn dặn thiêng liêng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất non sông; xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Trong đóng góp đó có một phần đáng được ghi nhận của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế và bắt kịp sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, nhiệm vụ những doanh nghiệp nhà nước ở tầm vĩ mô ngày càng nặng nề hơn. Trên chặng đường đó, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người luôn là cẩm nang trong hành trang phát triển.

Bài 2: Tạo đà phát triển

Ký ức thiêng liêng, tình cảm và những lời căn dặn của Bác đối với một số đơn vị, doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trở thành tài sản chung, thành cẩm nang hành động của cấp ủy. Từ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Kết quả chứng minh, khi niềm tự hào được khơi dậy sẽ trở thành động lực tinh thần, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam (bên phải) nhận hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội cho Tỉnh từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
Các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội cho tỉnh Bạc Liêu.

 Văn hoá doanh nghiệp là nền tảng, giá trị cốt lõi

Một trong những nội dung được các cấp ủy trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung thực hiện hiệu quả, đó là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở”; “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”… Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo đó, các đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế, quy định về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, tiêu biểu như: Cơ quan Đảng ủy Khối với “Quy định những chuẩn mực đạo đức, lối sống và văn hóa công sở tại cơ quan Đảng ủy Khối”; Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với “Cẩm nang Văn hóa dầu khí”; Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có Sổ tay Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam; Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lãnh đạo thực hiện văn hóa Agribank; hay “Kỷ luật và Đồng tâm” của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam…

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Mong muốn đưa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trở thành tổ chức tài chính có quy mô lớn và hoạt động hiệu quả trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank tin tưởng rằng, việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN) mang bản sắc riêng của VietinBank sẽ là nền tảng, là sức mạnh cốt lõi để thực hiện mục tiêu trên. Theo đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank, để tiếp tục phát triển thì VHDN phải được đề cao, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh khốc liệt mạnh mẽ, phát triển của khoa học công nghệ, sự biến đổi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong các lĩnh vực kinh doanh rất nhanh. VHDN là yếu tố hồn cốt, phát triển, tạo ra những giá trị cốt lõi, truyền thống vốn có của VietinBank để gắn kết thúc đẩy hoạt động theo đúng mục tiêu, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành 09 kế hoạch, 03 hướng dẫn và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng triển khai đồng bộ các văn bản của Trung ương như: Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương ủa cán bộ, đảng viên”; Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là Quy định số 08-Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng…

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, 35/35 đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch học tập chuyên đề hằng năm. Các đơn vị đều đã có hướng dẫn cụ thể để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã phát hiện, tuyên dương, tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được quần chúng học tập, noi theo. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối hiểu hơn về tư tưởng, tấm gương, đạo đức và phong cách để từ đó làm theo Bác một cách hiệu quả.

Theo đó, từ năm 2009, VietinBank lần đầu tiên Ban hành Sổ tay văn hóa. Tại thời điểm đó, đã xác định 3 giá trị cốt lõi là, mọi hoạt động đều hướng tới khách hàng; Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại; Người lao động được quyền phấn đấu, làm việc hết mình, được quyền hưởng thụ đúng với chất lượng, kết quả, hiệu quả của cá nhân đóng góp, được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi. Đến năm 2012, VietinBank tiếp tục hoàn thiện bộ tài liệu về VHDN, đưa ra bảy giá trị cốt lõi và làm rõ ý nghĩa, định hướng hành động để từng cán bộ nhân viên có thể hiểu và điều chỉnh hành vi. Những giá trị cốt lõi này hiện đang được niêm yết tại Trụ sở chính cũng như nhiều nơi, các phòng ban, đơn vị thuộc VietinBank. Bảy giá trị cốt lõi của VHDN đã được xây dựng và hoàn thiện gồm: Hướng đến khách hàng; Hướng đến sự hoàn hảo; Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại; Trung thực, chính trực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp; Sự tôn trọng; Bảo vệ và phát triển thương hiệu; Phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Cơ sở xuất phát của bảy giá trị cốt lõi nêu trên là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của Đảng. Trong đó, giá trị cốt lõi về “Trung thực, chính trực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp” là giá trị tạo nên sự tin tưởng của khách hàng, quyết định sự phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững của hệ thống VietinBank. Trung thực, chính trực, minh bạch là những giá trị đạo đức cơ bản của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Đạo đức là gốc của con người và khẳng định "Người không có đức thì không làm nổi việc gì". Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, trung thực, chính trực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp là yếu tố đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể quy trình, thủ tục, hồ sơ, hoặc quy trình tác nghiệp trên hệ thống công nghệ và quy định rất nhiều, nhưng nếu thiếu đi đạo đức nghề nghiệp thì không thể có giá trị, nên ngân hàng rất cần đạo đức nghề nghiệp. Nếu đạo đức nghề nghiệp tốt, cùng với hệ thống quy định, quy trình, hỗ trợ chặt chẽ, VietinBank sẽ phát triển tốt, phòng ngừa được những rủi ro, nguy cơ trong hoạt động ngân hàng.

Theo đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các cấp ủy đã tập trung làm rõ những nội dung cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để định hướng và xây dựng những giá trị chung của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị (tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, phương châm hành động, các giá trị cốt lõi…), đồng thời xác định rõ các chuẩn mực hành vi của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động (các quy tắc ứng xử trong và ngoài tổ chức, thái độ với công việc, thái độ với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, thái độ đối với khách hàng, các nghi lễ của tổ chức, hướng dẫn về giao tiếp… trong đó, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, yêu lao động, có trách nhiệm và gắn bó với doanh nghiệp, có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân). Đến nay đã có 35/35 doanh nghiệp, cơ quan đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở. Nhiều doanh nghiệp xây dựng được nội dung, thiết chế văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với điều kiện cụ thể theo ngành, lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở tại tỉnh Sơn La và Yên Bái.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở tại tỉnh Sơn La và Yên Bái.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Thực hiện Chỉ thị 05của Bộ Chính trị gắn Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Khối đã lựa chọn bốn nội dung đột phá, đó là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận trong các doanh nghiệp nhà nước; tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Trong đó, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tại Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhằm phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện học tập, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu cấp ủy đơn vị đã có kế hoạch hành động, thể hiện rõ vai trò trong chỉ đạo, tiên phong, gương mẫu, và có lộ trình thực hiện cụ thể đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc kết quả sản xuất kinh doanh. Các đồng chí Bí thư, lãnh đạo các đơn vị đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tiên phong vai trò gương mẫu của cấp ủy, chủ động tự giác chấp hành các quy định, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và bằng chính những hành động cụ thể trong công việc và trong cuộc sống, coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trở thành ý thức trách nhiệm, nhu cầu tự thân của mỗi người, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Đảng bộ.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn cho biết, với sự gương mẫu của người đứng đầu trong hành động, các đơn vị đã tích cực và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động công tác dự trữ hàng hóa đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân tại tất cả các địa bàn, đặc biệt là một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, là doanh nghiệp giữ vai trò chủ chốt, chủ lực trong việc đáp ứng mọi nhu cầu về xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu đồng thời là công cụ đắc lực của Chính phủ để điều tiết, bình ổn thị trường, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; giữ ổn định và có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 27.000 lao động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa.

Tại Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, việc sắp xếp lại mô hình tổ chức SXKD trong toàn Tập đoàn có tác động lớn tới người lao động, từ nhân viên tới lãnh đạo các cấp. Hàng vạn nhân viên phải chuyển đổi sang chuyên làm kinh doanh. Hàng trăm cán bộ quản lý các cấp phải thay đổi vị trí công tác. Có nhiều cán bộ chuyển từ cấp trưởng xuống cấp phó. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn xác định, vai trò người đứng đầu đơn vị là nhân tố quyết định quan trọng trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong từng thời kỳ, trong năm kế hoạch. Vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo Hội đồng thành viên ban hành Quy chế quản trị nhân sự quản lý của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong đó quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh quy hoạch nhân sự quản lý, quy trình bổ nhiệm, luân chuyển điều động cán bộ của Tập đoàn. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tập đoàn xây dựng quy định đánh giá xếp loại, định mức thù lao Trưởng đại diện và định mức trợ cấp đối với nhân sự luân chuyển trong Tập đoàn. Theo đó, những đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh thấp nhất trong Tập đoàn, lãnh đạo đơn vị sẽ phải nhường vị trí quản lý cho người khác. Những đảng viên đã giao giữ các chức vụ quản lý nhưng không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thì cũng phải chấp nhận bàn giao nhiệm vụ đó cho người khác phù hợp hơn. Với người lao động, cũng xây dựng cơ chế giao BSC/KPI với các chỉ tiêu cụ thể. Người lao động nào không hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiều tháng sẽ được điều chuyển sang vị trí khác. Tất cả vì sự phát triển chung của VNPT.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cho biết, 5 năm qua, có hàng trăm cán bộ từ cấp Tập đoàn được điều động về các đơn vị, hàng chục cán bộ từ cấp trưởng xuống cấp phó nhưng tất cả đều vui vẻ với sự sắp xếp của tổ chức. Sự tiên phong của lãnh đạo trong các đơn vị đã có tác dụng lan tỏa rất lớn trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Nhờ đó, trong 5 năm liên tiếp, VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. Nộp ngân sách nhà nước luôn vượt kế hoạch giao.

Như vậy, tái cấu trúc đã mang lại cho VNPT một diện mạo hoàn toàn mới, giúp VNPT thay đổi cả về “chất và lượng”. Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khi đến thăm và làm việc với Tập đoàn VNPT vào đầu năm 2019, thực lực doanh nghiệp được đo bằng các chỉ số cơ bản như nộp ngân sách và thu nhập người lao động. Với mức thu nhập bình quân người lao động của VNPT đạt 28 triệu đồng/tháng - một mức khá cao nếu nhân cho hơn 37.000 cán bộ, nhân viên mới thấy được sự đóng góp to lớn của VNPT với xã hội…

Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập chuyên đề năm 2017.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017.

Phát huy sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh

Việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) Dương Trí Thành, trong bối cảnh môi trường, điều kiện kinh doanh và khoa học công nghệ (KHCN) thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không, việc nghiên cứu, học tập và làm chủ KHCN để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Trong suốt quá trình phát triển, VNA đã kiên định với chiến lược phát triển và phát triển đội tàu bay hiện đại, đi thẳng vào công nghệ mới nhất gắn với việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực làm chủ công nghệ hiện đại và quản trị một Hãng hàng không quy mô toàn cầu. Năm 2015, VNA trở thành hãng hàng không thứ 2 trên thế giới tiếp nhận và khai thác dòng máy bay tiên tiến thế hệ mới A350-900. Với việc đón nhận thêm Boeing 787-9 sau đó, VNA cũng chính thức trở thành Hãng hàng không đầu tiên ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cùng lúc tiếp nhận và khai thác hai loại tàu bay hiện đại thế hệ mới của thế giới để thay thế toàn bộ đội tàu bay thân rộng, phục vụ khai thác trên các đường bay dài, xuyên lục địa... Từ năm 2018, VNA tiếp tục triển khai chương trình đổi mới đội tàu bay thân hẹp thế hệ mới A 321-NEO. Công tác làm chủ KHCN hiện đại còn thể hiện qua việc đưa hàng loạt các phương pháp quản lý, giám sát trạng thái kỹ thuật máy bay, động cơ theo thời gian thực cho đơn vị dưới mặt đất có thể quản lý tất cả các hỏng hóc phát sinh trên tàu bay ngay khi vừa xuất hiện trong quá trình vận hành để tiến hành đánh giá, chuẩn bị các phương án khắc phục trước khi hạ cánh…

Qua phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương , đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hy sinh, gương mẫu, trung thực, tiêu biểu như: Đồng chí Văn Hồng Thắng, Phó phòng sản xuất thuộc Công ty CP Thép tấm lá Thống nhất - Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2018”, trong 2 năm 2016-2017 đã có 21 sáng kiến, trong đó có 10 sáng kiến tiêu biểu làm lợi hàng tỷ đồng; đồng chí Vũ Hồng Thuấn, Kỹ sư phân xưởng vận hành - Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả TKV, có nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, gương mặt tài năng trẻ năm 2017, đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX năm 2018; đồng chí Nguyễn Chí Cường, Nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đã có 69 lần nhặt được tài sản của khách hàng bỏ quên đã trả lại cho khách với giá trị hàng tỷ đồng; đồng chí Trần Thị Thu Thủy ở Tổng công ty Bưu điện; đồng chí Phạm Xuân Hòa ở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Hoàng Ngọc Sơn ở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam… đều là những gương mặt có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với phong trào thi đua chung của các đơn vị trong Khối, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều hoạt động thiết, tiêu biểu là: các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện 4.250 công trình thanh niên; 4.755 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của thanh niên được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; Thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội tại các địa phương và các huyện nghèo trên cả nước với tổng trị giá trên 115,6 tỷ đồng; đoàn viên thanh niên toàn Khối tham gia hiến được trên 25.000 đơn vị máu; đã giới thiệu 9.248 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 5.363 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sẽ còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt, nhiều thách thức cần vượt qua, nhưng với tinh thần đoàn kết đồng lòng, lao động sáng tạo, cống hiến trí tuệ, các cấp ủy đảng và lãnh đạo doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Từ đó nhân rộng cách làm hay, mô hình ý nghĩa, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến, tiết kiệm, đền ơn đáp nghĩa, từng bước khắc phục các hạn chế, yếu kém và đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Di nguyện của Người./.

Kiều Vân

.
.
.
.