.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Người Bí thư gương mẫu, trách nhiệm

Thứ Hai, 28/10/2019|16:22

Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 1995 đến nay, đồng chí Nguyễn Duy Liêu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức - Lao động, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam luôn ý thức được nhiệm vụ của người đảng viên mà Điều lệ Đảng đã quy định, luôn cố gắng học tập và rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao năng lực quản lý kinh tế đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác chuyên môn, công tác Đảng và đoàn thể trong Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Duy Liêu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức - Lao động Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Duy Liêu - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức - Lao động ,Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Là người đứng đầu cấp ủy Chi bộ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tham mưu về các lĩnh vực tổ chức, công tác cán bộ, công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động của Tổng công ty. Bản thân đồng chí luôn nhận thức được trách nhiệm quan trọng mà Đảng bộ Tổng công ty giao, từ đó luôn cố gắng tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và chỉ đạo, hướng dẫn các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với phương châm lấy chủ trương đường lối của các cấp ủy Đảng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của bản thân và tập thể chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TW, ngày 30/3/2007 của Ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK của BCH Đảng ủy Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty, bản thân đồng chí đã không ngừng chỉ đạo cấp ủy và chi bộ duy trì được nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực với các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác chuyên môn của chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trao đổi, phản biện đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ, từ đó phát huy được tinh thần trách nhiệm của các đảng viên trong chi bộ trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty triển khai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí đã tích cực triển khai trong chi bộ để các đồng chí đảng viên nhận thức được giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương của Bác; 100% cán bộ đảng viên của Chi bộ không vi phạm quy định của Đảng. Tiêu biểu năm 2018 đồng chí vinh dự được Đảng ủy Tổng công ty tặng Giấy khen gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông và đổi tên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Nhận thức được vai trò trách nhiệm của Ban trong việc tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty về công tác đổi mới tổ chức khi thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ cuối năm 2012 khi xây dựng kế hoạch công tác năm 2013 và công tác hằng năm của chi bộ, đồng chí đã quán triệt và phân công từng cá nhân trong chi bộ nghiên cứu triển khai các nội dung của Quyết định thuộc lĩnh vực theo lộ trình quy định. Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các thủ tục hành chính của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong việc chuyển đổi chủ sở hữu và đổi tên Tổng công ty, đảm bảo ổn định hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị trong quá trình chuyển đổi. Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý tại khối cơ quan Tổng công ty, thành lập các đơn vị trực thuộc Tổng công ty theo mô hình đã được phê duyệt, đến tháng 6/2014 mô hình tổ chức của Tổng công ty theo Quyết định số 1746/TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản được hoàn thành.

Song song với việc thay đổi tổ chức chuyên môn với trách nhiệm là Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, đồng chí đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng và trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương từ tháng 02/2013.

Trong những năm qua, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể chi ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Chi bộ Ban còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng trong Tổng công ty và được lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận tất cả những yếu tố đó đã giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ban. Đồng chí luôn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng công ty, được tặng Giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng công ty, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT và là đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. Tiêu biểu năm 2014 đồng chí được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương “Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước”. 

Nguyễn Thị Tú Mai - Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.