.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao

Chủ Nhật, 20/10/2019|16:24

Năm 2019, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1) tròn 24 năm chính thức đi vào hoạt động (25/4/1995 - 25/4/2019), những năm qua Đảng bộ VINAFOOD1 luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt  động, đưa hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày càng phát triển bền vững, khằng định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, góp phần vào xây dựng nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Quá trình hình thành và phát triển VINAFOOD1

Theo yêu cầu của công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 01/05/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 14/SL thành lập Sở Kho thóc thuộc Bộ Tài Chính nhằm quản lý kho thóc của quốc gia, với các nhiệm vụ nhận, chở, giữ, phát thóc gạo theo kế hoạch của Chính phủ. Đây là sự khởi đầu ra đời ngành Lương thực Việt Nam.

Trong suốt chặng đường lịch sử 65 năm qua, ngành Lương thực Việt Nam đã trải qua nhiều mô hình tổ chức: Tổng công ty Lương thực thuộc Bộ Thương nghiệp (1955), Cục Lương thực (đến năm 1961), Tổng cục Lương thực thuộc Hội đồng Chính phủ (từ 1961 đến 1969), hợp nhất vào Bộ Lương thực - Thực phẩm, sau tách thành Bộ Lương thực (từ 1969 đến 1987), Tổng công ty Lương thực Khu vực I, Tổng công ty Lương thực Trung ương trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (từ 1987 đến 1990). Năm 1990, Hội đồng Bộ trưởng giải thể Tổng công ty Lương thực Trung ương, tổ chức lại thành các tổng công ty và công ty kinh doanh lương thực ở 3 miền. Theo đó, thành lập Tổng công ty Lương thực Trung ương I ở miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Trung ương II ở miền Nam, Công ty Lương thực Trung ương III ở miền Trung. Năm 1995, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị thuộc Tổng công ty Lương thực Trung ương I từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

Hiện nay, Tổng công ty có 33 đơn vị thành viên, trong đó có 24 công ty con (từ 51% vốn trở lên), 09 công ty liên kết (dưới 50% vốn), địa bàn hoạt động trải rộng trên phạm vi cả nước, với tổng số cán bộ, công nhân viên lao động gần 2.500 người.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tháng 10/1995, Tổng công ty VINAFOOD1 đi vào hoạt động với địa vị pháp lý mới, cũng là thời điểm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Hoạt động của VINAFOOD1 gặp khó khăn chồng chất, tiếp nhận và tổ chức lại hoạt động SXKD của trên 30 đơn vị lương thực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra, trong tình trạng thua lỗ, công nợ khó đòi, mất cân đối tài chính, người lao động không có việc làm ổn định. VINAFOOD1 phải đảm bảo thực hiện Kế hoạch cung ứng lương thực theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời phải tìm được con đường phát triển hoạt động kinh doanh ổn định, có hiệu quả, đảm bảo định hướng và dẫn dắt hoạt động của toàn ngành.

Trước yêu cầu đó, được sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương, Ban lãnh đạo VINAFOOD1 đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là: bằng mọi giá đảm bảo an ninh lương thực phía Bắc, dự trữ lưu thông và bình ổn giá lương thực các vùng miền, phát triển hoạt động kinh doanh lương thực. Về giải pháp gồm: tập trung toàn lực cho nhiệm vụ tìm kiếm, khai thác thị trường, đặc biệt là mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, coi đây là công cụ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như đảm bảo sự tồn tại và phát triển của VINAFOOD1; chú trọng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thành viên mới được tiếp nhận, hỗ trợ để xử lý dứt điểm các tồn tại về công nợ, thua lỗ tại từng đơn vị… Nhờ đó, Tổng công ty không những hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao mà còn đạt được những kết quả to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh,  xây dựng được thị trường xuất khẩu với nhiều khách hàng lớn là các quốc gia nhập khẩu gạo chủ yếu trên thế giới như Cuba, Iraq,… năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 VINAFOOD1đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu sản lượng xuất khẩu gạo trong cả nước.

Trong những năm qua, bám sát nhu cầu thị trường thế giới, VINAFOOD1 đã tập trung đầu tư mở rộng hệ thống nhà máy chế biến, bảo quản các mặt hàng lúa, gạo, lúa mỳ và màu với công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến trong khu và trên thế giới. Hiện nay, với tích lượng kho chứa đạt trên 350 ngàn tấn, công suất các nhà máy chế nông sản của Tổng công ty đủ năng lực cung cấp sản phẩm cho thị trường xuất khẩu và nội địa của công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong tổ hợp. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã xây dựng các vùng nguyên liệu thông qua việc ký kết các hợp đồng đầu tư giống lúa, bao tiêu lúa hàng hóa trên 2.000 ha lúa chất lượng cao tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Điện Biên, Hưng Yên, An Giang, Tiền Giang, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh doanh của Tổng công ty từ chế biến đơn thuần cho thương mại bán buôn sang trực tiếp đầu tư từ khâu canh tác đến sản phẩm cuối cùng cho người tiêu dùng, từng bước nâng cao giá trị trong chuỗi đầu tư  mặt hàng lúa gạo và xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam.

Hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, VINAFOOD1 phát triển nhanh và tương đối bền vững, năm 1995 vốn chủ sở hữu của Tổng công ty là 183 tỷ đồng, trong đó lỗ và công nợ khó đòi gần 100 tỷ đồng, đến nay vốn chủ sở hữu Tổng công ty đạt 6.867 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn 2012-2018 được duy trì ở mức khá cao bình quân gần 8-10%. Tình hình tài chính lành mạnh, quy mô, tiềm lực của Tổng công ty không ngừng tăng lên; đời sống cán bộ, công nhân viên không ngừng được cải thiện. VINAFOOD1 khẳng định được thương hiệu trong và ngoài nước, tạo tiền đề quan trọng để có bước phát triển nhanh, mạnh hơn trong giai đoạn mới.

Thực hiện vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước

Thành công lớn nhất, có ý nghĩa chính trị quan trọng nhất VINAFOOD1 đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết các kỳ đại hội của Đảng bộ với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vai trò chủ đạo của một doanh nghiệp nhà nước trong việc tiêu thụ lúa gạo và nông sản cho nông dân, đảm bảo bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh về muối, góp phần ổn định kinh tế vỹ mô và phát triển kinh tế xã hội.

Được Chính phủ giao quản lý các doanh nghiệp lương thực trên địa bàn, trong đó có các tỉnh vùng núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung hay xảy ra thiên tai, bão lụt, việc cung ứng lương thực gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị lương thực dự trữ, sử dụng hệ thống kho, cửa hàng do Tổng công ty đầu tư xây dựng phân bố khắp các huyện để ứng phó khi cần thiết. Hiện nay, bằng nguồn vốn tự có của mình, Tổng công ty đã giao các đơn vị thành viên thực hiện dự trữ, lưu thông các mặt hàng lương thực với quy mô trên 300 tỷ đồng để đảm bảo cung ứng kịp thời ra thị trường, thực hiện mục tiêu bình ổn giá và phục vụ nhu cầu lương thực cho nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa dễ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai, lũ lụt.

Năm 2009, sau khi tiếp nhận Tổng công ty Muối, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một đơn vị kinh doanh bị thua lỗ, đứng bên bờ vực  phá sản. VINAFOOD1 tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy hoạt động, xây dựng và triển khai ngay đề án thu mua muối gắn với chế biến sản xuất muối i-ốt, nhằm cung ứng cho đồng bào các dân tộc ít người ở các tỉnh miền núi. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu mua, tạm trữ muối được Chính phủ giao, năm 2015 và 2016 đã thu mua 50.000 tấn muối, đạt được mục tiêu kích cầu thị trường, tạo động lực nâng đỡ giá muối và định hướng sự quan tâm, vào cuộc các nguồn lực từ địa phương để giải quyết khó khăn cho diêm dân.

Năm 2019, trước tình hình giá lúa gạo vụ Đông xuân giảm, các doanh nghiệp tư nhân, tư thương không thu mua lúa gạo cho bà côn nông dân ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tổng công ty VINAFOOD1 đã chủ động triển khai kế hoạch thu mua tạm trữ lúa gạo, nhằm tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân và đã thu mua trên 1 triệu tấn lúa gạo, góp phần quan trọng tạo đầu ra và ổn định giá lúa gạo cho bà con nông dân, không để tư thương ép giá...

Từ những kết quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, VINAFOOD1 đã quan tâm công tác an sinh xã hội. Tổng công ty đã hỗ trợ xây dựng các trường học, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các trạm y tế, “xoá” nhà tạm cho hàng trăm hộ dân ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình và nhiều địa phương khác, góp phần thực hiện chủ trương “giảm nghèo nhanh và bền vững” của Đảng, Chính phủ đối với các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Tổng kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội trong giai đoạn 2008 - 2018 gần 150 tỷ đồng.

Những hoạt động trên của Tổng công ty VINAFOOD1đã thể hiện được vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, góp phần chung vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Dẫu biết rằng chặng đường phía trước của doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với những kết quả đạt được trong 24 năm qua, sẽ là điều kiện tốt để Đảng bộ VINAFOOD1 có đủ bản lĩnh, trí tuệ tiếp tục lãnh đạo, chèo lái xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.

Văn Chuyên, Ban Tuyên giáo - Thi đua Vinafood1

.
.
.
.