.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam "Đổi mới - sáng tạo - đột phá - thành công"

Thứ Hai, 28/10/2019|17:49

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kinh nghiệm của các đảng cầm quyền trên thế giới, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Trong những năm vừa qua đối với sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là giai đoạn có nhiều sự chuyển biến tích cực, nhiều tín hiệu đáng vui mừng, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh bưu chính quốc gia, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích phục vụ người dân song song với việc đảm bảo thu nhập cho hơn 5 vạn lao động trên toàn mạng lưới và kinh doanh có lãi. Bằng sự nỗ lực, đoàn kết trong toàn thể cán bộ công nhân viên, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã từng bước đổi thay và trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội, là đơn vị tiên phong trong thực hiện các đề án, dự án lớn mang tính chiến lược của Chính phủ từng bước trở thành cánh tay nối dài, bộ mặt của Chính phủ trong phục vụ người dân góp phần xây dựng nền hành chính công rõ ràng, minh bạch, đi đầu trong xây dựng doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh nghiệp Bưu chính công nghệ góp phần xây dựng nền tảng để xây dựng chính phủ điện tử và tiếp tục xây dựng Tổng công ty theo mục tiêu doanh nghiệp vì cộng động.

Trong thành công chung ấy của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sự đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty đã được Đảng ủy Tổng công ty ghi nhận, Đoàn là đội quân xung kích, tiên phong dám dấn thân, đi đầu trong thực hiện các khâu khó, việc mới của Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty dành sự quan tâm đặc biệt cũng như có những chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên nói chung và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nói riêng. Bởi chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự quan trọng của lý tưởng và tư tưởng trong thanh niên, chỉ khi nào tư tưởng được thông suốt, lý tưởng được hiểu đúng đắn thì mọi chủ trương, nhiệm vụ khó khăn mới có thể được thực hiện và hoàn thành.

Đảng ủy Tổng công ty luôn nhấn mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đầu tư giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai của đất nước và của Ngành. Bên cạnh đó Đảng ủy Tổng công ty cũng đã tạo điều kiện, xây dựng môi trường để đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp cũng như thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã chủ động đề xuất cấp ủy, tổ chức Đảng và chuyên môn tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ. Đơn cử như việc Đoàn Tổng công ty tham mưu tổ chức Hội thảo gặp mặt Bí thư Đoàn 63 Bưu điện tỉnh thành phố trên toàn quốc, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp mọi thắc mắc của đoàn viên thanh niên trong mọi mặt công tác do đích thân đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty thực hiện đã kịp thời ổn định tâm lý lao động trẻ trên toàn mạng lưới; tham mưu xây dựng chuyên trang Đoàn thanh niên cũng như các chuyên mục; tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên.

Bên cạnh đó, Đoàn Tổng công ty cũng tham mưu tổ chức nhiều hoạt động khác như “tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam vì biển đảo quê hương”, “tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam với phong trào 5s”; tham gia xây dựng các đề án lớn như đề án “Cổng thông tin điện tử về Liệt sỹ, mộ Liệt sỹ, nghĩa trang Liệt sỹ”, xây dựng đề án “Bản đồ số Việt Nam” trong dự án itrithuc giai đoạn 2... tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên toàn mạng lưới từ đó phát hiện, nhân rộng, tôn vinh những tấm gương thi đua yêu nước, người tốt việc tốt như: Bưu tá tận tụy, giao dịch viên giỏi, gương Bí thư Đoàn sáng tạo trong đổi mới và đi đầu trong sản xuất kinh doanh;...

Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo sát sao các chi, đảng bộ trực thuộc và Đoàn thanh niên Tổng công ty trong việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn và đặc biệt yêu cầu đổi mới cách thức sinh hoạt cũng như nội dung, triển khai đồng bộ không những các đơn vị cơ sở Đoàn do Đoàn Tổng công ty phụ trách mà còn trên toàn mạng lưới bưu điện tỉnh, thành phố. Đoàn Tổng công ty hàng năm đều xây dựng định hướng sinh hoạt Chi đoàn. Theo đó, chủ đề, chủ điểm từng tháng được Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty định hướng triển khai đồng thời lồng ghép việc phổ biến các chủ trương chính sách mới của Đảng, nhà nước, của Đoàn thanh niên các cấp và các nội dung công tác chuyên môn trong đoàn viên thanh niên; thực hiện đều đặn công tác giám sát việc sinh hoạt chi đoàn trong các cơ sở Đoàn trực thuộc. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Tổng công ty thực hiện công tác nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên, thực hiện đúng quy định về nề nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi đoàn; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo thiết thực và phù hợp. Với đặc thù của Đoàn Tổng công ty tập trung lực lượng đoàn viên thanh niên đa dạng từ cấp quản lý, văn phòng đến các tổ đội sản xuất, các phòng giao dịch, đội ngũ khai thác, Bưu tá làm việc ngoài đường nên việc duy trì sinh hoạt chi đoàn tại Tổng công ty phải đảm bảo linh hoạt và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức nhằm bám sát vào từng đối tượng đoàn viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phát triển đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, có thể nhận thấy đã được Đoàn Tổng công ty chú trọng, đã từng bước đi vào nề nếp và ngày càng hiệu quả hơn, trong giai đoàn từ năm 2018 đến nay, Đoàn Tổng công ty đã giới thiệu được 139 đoàn viên ưu tú trong đó có 61 đoàn viên trẻ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điển hình năm 2019 là có 74 đoàn viên tham gia lớp Nhận thức về Đảng do Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức đến nay đã có 36 đoàn viên ưu tú được kết nạp sau đợt học tập này và gần 20 hồ sơ đang trong quá trình xét duyệt của các cấp ủy Đảng dự kiến sẽ kết nạp trong năm 2019.

Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua, phát huy thế mạnh của thanh niên Tổng công ty, với đội ngũ tuổi trẻ đông đảo, giàu trí tuệ, khát khao cống hiến, các hoạt động của Đoàn Tổng công ty đã được triển khai thực hiện có hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu, vừa khơi dậy, phát huy, tạo môi trường cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; vừa đồng hành cùng thanh niên vượt qua khó khăn, thách thức; hòa nhịp với sự phát triển chung của phong trào thanh niên cả nước. 

Đoàn viên thanh niên Tổng công ty tại Hội thảo “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam - Đổi mới sáng tọa - Đột phá thành công”
Đoàn viên thanh niên Tổng công ty tại Hội thảo “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam - Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công”.

Bên cạnh ghi nhận những thành tích đạt được của Đoàn Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện, triển khai để kịp thời có những chỉ đạo để toàn Tổng công ty hoàn thiện từ đó xây dựng tổ chức Đoàn trở nên vững mạnh, chỉ đạo Đoàn thanh niên Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên với những phương pháp đa dạng, hấp dẫn để lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, cần chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên để đồng hành, cảm thông và chia sẻ với thanh niên, để từ đó đáp ứng tốt nhất những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Tập trung chỉ đạo, thực hiện một cách hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị 42 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

Cùng với đó phải luôn quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trước hết là các chi Đoàn để thực hiện tốt chức năng tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn, tránh khuôn khổ quá, hành chính hóa trong hình thức sinh hoạt, tạo môi trường mở để nội dung sinh hoạt thật sự là của thanh niên; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sâu hơn nữa đến cấp Chi đoàn để đảm bảo hoạt động được thông suốt, thường xuyên.

Đoàn thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam luôn cố gắng, phấn đấu, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp và xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Lê Xuân Huy - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.