.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Thứ Hai, 21/10/2019|16:59

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng.

Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, TGĐ đại diện Công ty nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia  năm 2017 và năm 2019
Bí thư Đảng ủy, TGĐ Lê Văn Thanh đại diện Công ty nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 và năm 2019

Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kinh nghiệm của các đảng cầm quyền trên thế giới, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quán triệt, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng.

Đảng bộ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long được Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nâng cấp lên thành Đảng bộ cơ sở theo Quyết định số 2379-QĐ/ĐUT, ngày 27/02/2015. Quy mô bộ máy tổ chức đảng cũng như số lượng đảng viên đã được mở rộng và gia tăng đáng kể. Đảng bộ hiện có 05 Chi bộ trực thuộc với 49 đảng viên (trong đó dự bị 02 đồng chí); BCH Đảng bộ Công ty gồm 05 đồng chí; Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí. Hằng năm, Đảng bộ đều hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển, kết nạp đảng viên để đủ sức lãnh đạo mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Công ty.

Đảng bộ Công ty luôn xác định công tác hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là then chốt trong việc ổn định và phát triển của Công ty. Mặc dù khi mới thành lập gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Đảng bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Trong 09 năm thành lập, Công ty đã 04 lần đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; 01 lần được nhận Bằng khen của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương  vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong 5 năm, 2011 - 2015. Công đoàn Công ty 02 lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 4 năm liên tiếp 2014 - 2017 được Công đoàn Công thương tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn; nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp công ty và nhiều danh hiệu khác…

Từ khi thành lập, chịu ảnh hưởng từ cuộc suy thoái kinh tế trước đó cho đến thời điểm hiện tại, ngành Thép nói chung và ngành tôn mạ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn và thách thức: giá nguyên vật liệu biến động với biên độ mạnh, khó lường, hàng rào thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước liên tục được áp dụng, các cuộc điều tra về bán phá giá, nguồn gốc xuất xứ ngày càng tăng. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nổ ra với tình trạng ngày càng leo thang đã và đang tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu. Nắm rõ được tình hình, Đảng ủy phối hợp cùng Ban điều hành Công ty đã định hướng đúng mục tiêu, cùng những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể CBCNV Công ty, trong hơn 9 năm qua, Công ty đã được ghi nhận bằng các danh hiệu và phần thưởng cao quý của Chính phủ, Bộ, Ban ngành như: Thương hiệu Quốc gia “Vietnam Value”, Doanh nghiệp vì người lao động năm 2017, Thương hiệu mạnh 2016-2017-2018, đứng thứ 6 trong Top 500 doanh nghiệp triển vọng xuất sắc nhất Việt Nam, Thương hiệu vì môi trường, Nhà máy xanh thân thiện, Top 500 Doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng 2016-2017-2018 (BP500) và liên tiếp trong 3 năm: 2016-2017-2018, Công ty được bình chọn nằm trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững do VCCI tổ chức trao tặng, sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2018-2020 và DN đạt giải bạc CLQG năm 2017. Đặc biệt, năm 2019 Công ty được chính phủ trao tặng giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2018 là giải thưởng duy nhất về chất lượng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Vậy làm thế nào để Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long duy trì được những thành tựu đã đạt được, luôn là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong hệ thống Tổng công ty? Trên cơ sở phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình của Đảng bộ, chỉ rõ những tiềm năng, thế mạnh và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của Đảng bộ, tập thể cấp ủy và các đảng viên trong Đảng bộ đã trao đổi thảo luận và thống nhất quan điểm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long trở thành tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh dẫn đầu trong hệ thống Tổng công ty.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Theo Người, xây dựng Đảng là nhằm mục đích nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực và trí tuệ Đảng, xứng đáng với vai trò "một Đảng cầm quyền" và "là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", "một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc". Người cho rằng, muốn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cần phải xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức. Ở mỗi phương diện trong công tác xây dựng Đảng, Người lại có những quan điểm riêng, cụ thể.

Trước hết, cần hiểu rõ và làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng về chính trị. Theo Người, xây dựng Đảng về chính trị thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Bởi đây là học thuyết chắc chắn nhất, chân chính nhất là "cái cẩm nang thần kỳ" để đưa cách mạng đến thành công, cũng là nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất là tinh thần biện chứng của học thuyết này. Theo Người, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế... Người chỉ rõ, học lý luận là để nắm vững lý luận và điều cốt yếu là phải biết vận dụng nó vào thực tiễn đời sống xã hội, thực sự trở thành "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Người thường xuyên nhấn mạnh, xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược là sự cụ thể hoá chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi này của Người trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, bên cạnh việc tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt các Nghị quyết của Đảng, hằng năm Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch. Trong đó 100% cán bộ, đảng viên đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo; có 03 đồng chí đạt trình độ Thạc sĩ; 04 đồng chí đạt trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 02 đồng chí đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị. Cử cán bộ tham gia học tập, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, ở mỗi kỳ Đại hội, Đảng ủy Công ty cũng đã xây dựng chương trình hành động, xác định rõ đường lối chiến lược của Đảng bộ trong mỗi nhiệm kỳ và mỗi năm đều gắn với nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đầu nhiệm kỳ, đơn vị còn rất nhiều khó khăn, lỗ lũy kế đầu năm 2015 lên đến gần 78 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đảng bộ Công ty luôn là hạt nhân nòng cốt trong công tác đoàn kết, phát huy trí tuệ, tập trung chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt hoạt động. Do đó, tính tới thời điểm hiện tại Công ty đang có lãi, đặc biệt năm 2016, Công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công ty và Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị giao. Công ty đã xóa hết lỗ lũy kế, trả cổ tức cho cổ đông và có tích lũy tạo điều kiện thuận lợi về dòng tiền cho sản xuất kinh doanh những nắm gần đây. Ngoài ra, Công ty đảm bảo đủ việc làm cho 100% lao động, thu nhập người lao động ổn định, đời sống vật chất tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện.

Về kiện toàn mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty: Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc, trong quá trình hoạt động xét điều kiện và nhằm phù hợp hơn với đặc điểm tình hình hoạt động của các bộ phận, đồng thời nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động công tác chuyên môn, Đảng ủy đã xem xét thành lập 02 chi bộ mới trên cơ sở tách từ hai chi bộ đã có và hiện tại Đảng bộ Công ty có 05 chi bộ trực thuộc.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, Đảng bộ cũng xác định cần làm tốt công tác tuyên truyền và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo Bác, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị sao cho Đảng luôn là đội tiên phong đủ năng lực lãnh đạo đối với toàn xã hội. Người khẳng định, Đảng vững mạnh không chỉ ở số lượng đảng viên, mà quan trọng hơn ở nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, ở mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Người nhấn mạnh "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam" (Hồ Chí Minh, t.2, tr. 259, 268). Bởi vậy, Người chỉ rõ, Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao giác ngộ về giai cấp và dân tộc. Mỗi đảng viên luôn mang trong mình tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công. Đồng thời, mỗi đảng viên cần đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ và dự báo được xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Chỉ có vậy mới "làm cho Đảng... có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc" ( Hồ Chí Minh, t.7, tr.517).

Không những thế, Người cũng khẳng định rằng, xây dựng Đảng về tư tưởng cũng cần chú trọng xây dựng phương pháp tư duy khoa học, cách thức và phương pháp làm việc, chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc. Đồng thời, mỗi đảng viên cần khắc phục những biểu hiện bi quan, dao động, giảm sút ý chí phấn đấu, bảo thủ, trì trệ, chủ quan nóng vội, có "tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc" (Hồ Chí Minh, t.12, tr. 504). Đặc biệt, Người chỉ rõ, mỗi đảng viên cần phải tự rèn luyện, trau đồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập văn hoá, khoa học - kỹ thuật, vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác.

Vận dụng tư tưởng khoa học cốt lõi này của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về tư tưởng, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chọn cử các đồng chí cán bộ, đảng viên học các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, Đảng bộ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, Quán triệt Nghị quyết 04 (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, yêu cầu các đảng viên trong chi bộ xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Kết quả là 100% các Chi bộ đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên, người lao động; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động đã thực hiện xây dựng kế hoạch hành động cá nhân.

Hàng tháng trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ, đảng viên phải kiểm điểm, báo cáo trước chi bộ về kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch cá nhân; chi bộ tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, chi bộ còn lựu chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt, làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong chi bộ noi theo.

Đặc biệt, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Theo Bác, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức. Đó là sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó, theo Người, vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tạo nên sức mạnh tổ chức. Bởi có đảng viên, cán bộ tốt, xứng đáng là "người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" thì sức mạnh của Đảng mới được nhân lên. Vì thế, Người khẳng định: "Vì lợi ích mười năm, trồng cây; vì lợi ích trăm năm, trồng người". Do đó, Người luôn căn dặn Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ. Bởi theo Người, trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau", là "một việc rất quan trọng và rất cần thiết" (Hồ Chí Minh, t.12, tr.498). Trong đó, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức... Vì thế, Người chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên "phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, cần kiệm xây dựng nước nhà, liên hệ chặt chẽ với quần chúng lao động, một lòng một dạ phấn đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc"... Theo Người, xây dựng Đảng về tổ chức, phải có sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ. Trong đó, bên cạnh việc quan tâm tới công tác phát triển Đảng, cần luôn quan tâm đến sự phát triển của các tổ chức quần chúng, như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội phụ lão, cho đến các cháu thiếu niên, nhi đồng... Có như vậy, Đảng ta trở thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, luôn gắn bó máu thịt với dân, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đặc biệt, các tổ chức chính trị, đoàn thể của Công ty dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ không ngừng phát huy và thực hiện tốt vai trò của tổ chức phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạchnăm 2019. Công đoàn Công ty liên tục được công nhận là tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; Đoàn Thanh niên Công ty liên tục được Đoàn Thanh niên Tổng công ty và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khen tặng….

Có thể nói, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là phương diện cơ bản có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và đều nhằm chung mục đích làm cho "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Vận dụng sáng tạo những tư tưởng này vào công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, chắc chắn hàng năm Đảng bộ sẽ đạt được danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, là một trong những Đảng bộ tiêu biểu, dẫn đầu trong hệ thống Tổng công ty đủ sức lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tuy nhiên, điều cốt yếu, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần những tư tưởng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Bác và tích cực, tự giác, tiền phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra.

Lê Tuấn Anh - Phòng Tổ chức Hành chính

Đảng bộ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

.
.
.
.