.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IV - năm 2019

Kết quả bước đầu từ việc sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ Ngân hàng Phát triển VIệt Nam

Thứ Tư, 09/10/2019|23:33

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ngân hàng đã khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại bộ máy các Chi nhánh và Sở Giao dịch cho phù hợp với định hướng về phạm vi, quy mô hoạt động theo hướng hình thành các chi nhánh khu vực. 

Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, sau khi hình thành các Chi nhánh khu vực, một số tổ chức cơ sở đảng các chi nhánh VDB đã được chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng hoặc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tại địa phương sang trực thuộc Đảng bộ VDB. Từ khi hoạt động theo hệ thống ngành đến nay, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ VDB luôn bám sát nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đc Nguyễn Đức Tâm - Bí thư Đảng ủy Chi nhánh NHPT khu vực Cần thơ trao tặng Bằng khen cho Chi bộ có thành tích xuất sắc
 Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ trao tặng Bằng khen cho các Chi bộ có thành tích xuất sắc.

Đến nay, Đảng bộ VDB đã có 35 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ cơ sở, 02 chi bộ cơ sở và 22 chi bộ trực thuộc. Các đảng bộ cơ sở tại các chi nhánh từ khi chuyển về trực thuộc Đảng bộ VDB đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thể hiện cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng ủy cơ sở luôn thể hiện vai trò là trung tâm chính trị đại diện cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ sở. Cùng với mô hình tổ chức bộ máy các chi nhánh thành chi nhánh khu vực, Ban chấp hành Đảng ủy Chi nhánh khu vực là sự tập hợp cộng hưởng vị trí vai trò lãnh đạo Đảng từ các Chi nhánh trước đây. Qua đó vai trò của Ban chấp hành Đảng ủy Chi nhánh trong việc điều hành, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ không chỉ thuộc phạm vi 1 chi nhánh, 1 địa bàn Tỉnh, Thành phố mà sẽ nâng cao phạm vi hoạt động ở tầm quy mô rộng hơn. Thực tế cho thấy, Ban chấp hành Đảng ủy cơ sở luôn tập trung lãnh đạo thực hiện các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, có tính bao quát; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng theo đúng chỉ đạo của cấp trên bằng việc xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch theo yêu cầu thực tiễn của từng thời điểm. Việc thường xuyên duy trì tổ chức trao đổi, thảo luận nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực tế triển khai tạo sự thống nhất trong hành động. BCH Đảng ủy thật sự thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ.

Thứ hai, Đảng ủy cơ sở cụ thể hóa, thể chế hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị: Từ khi trực thuộc tổ chức Đảng bộ VDB, các Đảng ủy Chi nhánh Khu vực đã được tiếp cận các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên một cách kịp thời, thiết thực và gần gũi hơn; những cơ chế được thiết lập, những khó khăn trong ngành đang gặp, Đảng ủy chi nhánh đã thật sự thấu hiểu chia sẻ từ đó Đảng ủy cơ sở luôn nghiêm túc chỉ đạo ban hành và trực tiếp tổ chức quán triệt nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động theo sát tình hình thực tiễn, với các nội dung thiết thực, không rập khuôn, máy móc, nguyên tắc, cứng chắc. Đảng ủy luôn tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, sâu sát đến từng chi bộ, đồng thời luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của từng cán bộ đảng viên nhằm thiết lập một sự đồng thuận, xây dựng và hình thành một nền móng những chuẩn mực về cán bộ lãnh đạo và Đảng viên hoạt động trong ngành NHPT; qua đó tạo cho cán bộ đảng viên tự tin, yên tâm công tác,có những trải nghiệm vững chắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thứ ba, Đảng ủy cơ sở luôn quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực làm công tác Đảng: Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy như tổ chức, tuyên giáo, dân vận, ủy ban kiểm tra, văn phòng... luôn là lực lượng nòng cốt, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác xây dựng Đảng. Với mô hình sắp xếp lại bộ máy, sự chọn lọc đội ngũ cán bộ đảng viên phụ trách công tác Đảng ở các bộ phận là vấn đề thật sự quan trọng, trước hết là sự nhiệt huyết, cùng với tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng nghiên cứu và tổng kết thực tiễn thành những vấn đề lý luận nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. 

Thứ tư, Đảng ủy cơ sở luôn quan tâm xây dựng các chi bộ trực thuộc là nền móng vững chắc của tổ chức Đảng: Cùng với mô hình tổ chức của Đảng ủy Chi nhánh thì tổ chức của Chi bộ trực thuộc cũng thay đổi theo yêu cầu; có chi bộ đảng viên sinh hoạt công tác cùng một phòng nghiệp vụ, có chi bộ đảng viên sinh hoạt công tác từ nhiều phòng nghiệp vụ, qua đó công tác sinh hoạt cũng đôi lúc gặp khó khăn. Tuy nhiên, Đảng ủy cơ sở luôn nhận thức được tầm quan trọng và vị trí của  các chi bộ trực thuộc là “Mặt trận” để Đảng viên rèn luyện thử thách, có cơ hội thể hiện mình, là cầu nối giữa tổ chức Đảng, đảng viên với quần chúng nên công tác chính trị tư tưởng từ Đảng ủy đến các chi bộ luôn được chú trọng và sâu sát. Đảng ủy quan tâm đến từng nhiệm vụ chính trị của chi bộ, xây dựng những chuẩn mực giá trị để làm thước đo và mục tiêu định hướng cho các chi bộ thực hiện. Từ đó, các chi bộ tổ chức truyền đạt, chỉ đạo phân công cụ thể đến từng đảng viên tiếp thu, tổ chức thực hiện các công việc một cách phù hợp và hài hòa. 

Thứ năm, Đảng ủy phát triển các mặt công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện: Các đảng ủy trực thuộc VDB không xem nhẹ bất cứ lĩnh vực công tác nào, mà luôn theo dõi, bám sát quy trình; nghiên cứu và tổ chức thực hiện nhằm hiện thực hóa công tác xây Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đảng ủy luôn tạo điều kiện đào tạo bồi dưỡng và tự đào tạo nghiên cứu học tập nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng, xây dựng chương trình nội dung nhằm trang bị kiến thức căn bản nhất cho những cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo, dân vận, công tác phát triển Đảng, công tác tổ chức, công tác đoàn thể… Qua đó, đã giúp cho từng cán bộ nhận thức và phương pháp cụ thể đối với những công việc mình đang đảm nhận, từ đó tạo sự tự tin và mạnh dạn thực hiện tốt các mặt công tác Đảng.

Mặc dù thời gian chưa dài, song thực tế cho thấy, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ VDB là mô hình phù hợp trong điều kiện hiện nay. Để tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo đòi hỏi Đảng ủy Chi nhánh phải lựa chọn những cách thức và bước đi phù hợp, nắm bắt thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức để phát triển toàn diện các mặt công tác Đảng theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị đã đề ra.

                                                                                                              Phạm Thị Thu Hà 

Chi bộ 4 – Đảng bộ Chi nhánh NHPT khu vực Cần Thơ

 

.
.
.
.