.
.

Chinh phục công nghệ

Thứ Năm, 31/10/2019|18:00

Đội "Xí nghiệp Veston Thiệu Đô" tham gia Hội thi thợ giỏi do Tổng công ty May 10-CTCP (Tập đoàn Dệt May Việt Nam) tổ chức. Với đồng phục áo đỏ, sao vàng trên ngực trái, các thành viên thể hiện rõ quyết tâm học tập, rèn luyện, vươn lên làm chủ công nghệ hiện đại, đồng thời khẳng định cán bộ, công nhân, người lao động ngành Dệt May có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong làm việc công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động cao.

Chinh phục công nghệ.
Chinh phục công nghệ.

 Tác giả: Lê Thanh Hải (Ban Truyền thông Tổng công ty May 10-CTCP)

.
.
.
.