.
.

Chú trọng công tác phát triển Đảng trong chi bộ - xây dựng đội ngũ vững mạnh

Thứ Hai, 21/10/2019|10:19

Những năm gần đây, Chi bộ các Chi nhánh Dệt May đã có nhiều quan tâm đến công tác phát triển đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng tại đơn vị trong sạch, vững mạnh, triển khai một cách tích cực, hiệu quả.

Chi bộ đã và đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, sử dụng toàn diện và hiệu quả các nguồn lực, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, áp dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo để tạo đột phá về năng suất lao động, giá trị sản phẩm nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của đảng viên, người lao động.

Đối với người đảng viên, trước khi trở thành Đảng viên đều phải đứng dưới cờ Đảng, đọc những lời thề danh dự nguyện “Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”; “gắn bó mật thiết với nhân dân”; “phục tùng tổ chức, kỷ luật đảng”,... Trải qua gần 90 năm, kể từ ngày Đảng ta ra đời, trải qua những chặng đường lịch sử vô cùng vẻ vang, oanh liệt nhưng cũng không kém phần khốc liệt, gian khổ, hy sinh, hàng triệu đảng viên của Đảng, hết lớp này đến lớp khác đã đứng dưới lá cờ Đảng, đã thề và luôn luôn khắc sâu lời thề, phấn đấu rèn luyện để giữ vững lời thề trước Đảng. 90 năm qua có biết bao nhiêu đảng viên đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì tính mạng, hạnh phúc của nhân dân. Đã có không biết bao nhiêu đảng viên qua các thời kỳ cách mạng sống sắt son, thủy chung, gắn bó, gần gũi với nhân dân, giữ lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân.

Chi bộ đã và đang tiếp tục xây dựng và thực hiện quy chế, quy định việc kiểm tra, giám sát thực hiện lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân của đảng viên. Xây dựng tạo lập thói quen, lẽ sống, cách ứng xử văn minh, hiện đại, tăng cường đổi mới công tác tổ chức - cán bộ trong hệ thống.

Là tổ chức Đảng trực thuộc Chi ủy các chi nhánh, trong những năm qua, với chiến lược thị trường đúng đắn, cùng sự đầu tư bài bản cho chất lượng sản phẩm, Chi nhánh phía Bắc Tổng công ty May Nhà Bè (mattana) đã nhanh chóng được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng, vững vàng trên thị trường. Đặc biệt, Mattana còn giành được nhiều thiện cảm, nhanh chóng ghi dấu ấn trong trái tim người dân khi luôn tham gia tích cực các chương trình từ thiện, hỗ trợ cộng đồng. Mattana luôn quan tâm đến chương trình an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng bằng nhiều hoạt động thiết thực như: tri ân người có công với cách mạng; ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai; nhiều phần quà dành tặng đồng bào nghèo đón tết…

Chi Nhánh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch tổ chức, đội ngũ đảng viên. Đặc biệt coi trọng việc đào tạo nhân sự, nâng cao chất lượng đảng viên ngay từ “đầu vào”, chi bộ đảng theo tinh thần “thà ít mà tốt”. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giác ngộ để các tổ chức đảng và toàn xã hội nâng cao nhận thức rằng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là sự dấn thân vào con đường vô cùng khó khăn, nặng nề, phải chịu sự gian khổ, hy sinh, suốt đời phải phấn đấu vì lý tưởng của Đảng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên, các cơ sở yếu kém được củng cố, kiện toàn; chất lượng sinh hoạt chi bộ được cải thiện, sinh hoạt chuyên đề được vận dụng triển khai có kết quả; vai trò bí thư chi bộ và cấp ủy được coi trọng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu đảng viên đương chức về sinh hoạt, giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy nơi cư trú.

Công tác cán bộ có chuyển biến, quy trình tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm được thực hiện chặt chẽ; triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cấp cơ sở. Bổ sung cán bộ trẻ vào ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực cấp ủy các cấp, cơ bản đảm bảo sự chuyển giao kịp thời, ổn định giữa các thế hệ lãnh đạo. Chính sách cán bộ đảm bảo thực hiện kịp thời, công bằng, khách quan. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Việc thẩm định lịch sử chính trị và chính trị hiện nay phục vụ công tác phát triển đảng và công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Chi nhánh phía Bắc Tổng công ty May Nhà Bè

.
.
.
.