.
.

CHUNG TAY NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU VIỆT

Thứ Tư, 30/10/2019|14:22

Qua 10 năm thực hiện, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần gắn kết, thúc đẩy các doanh nghiệp chung tay nâng tầm thương hiệu Việt, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng nội địa, sản xuất ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, sức cạnh tranh cao không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra khu vực và thế giới.

.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

 

.
.
.
.