.
.

Sức trẻ May 10

Thứ Năm, 31/10/2019|17:42

Mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động Xí nghiệp Veston Hưng Hà (Tổng công ty May 10-CTCP) thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) đều tổ chức Lễ chào cờ. Tuổi trẻ của Xí nghiệp hôm nay luôn tự hào về truyền thống vinh quang của Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đều thấy rõ trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp sức trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước thêm giàu đẹp.

Sức trẻ May 10.
Sức trẻ May 10.

 Tác giả: Đào Văn Khương (Xí nghiệp Veston Hưng Hà-May 10).

.
.
.
.