.
.

Vai trò của chi bộ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Ba, 29/10/2019|19:14

Trong bài viết “Những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt” với bút danh “T.L”, đăng Báo Nhân Dân, số 3503, ngày 31 tháng 10 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”.

Trong chương trình “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, chúng tôi trân trọng mời quý vị cùng toàn thể bạn nghe đài cùng đến với 01 bài viết với chủ đề Vai trò của chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Sau đây là nội dung chi tiết:

.
                                                                              Thực hiện: Đào Minh Hường 

(Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương)

.
.
.
.