.
.

VMAP - Bản đồ số của người Việt

Thứ Ba, 29/10/2019|20:02

Một trong những nền tảng dữ liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia chính là bản đồ và lớp dữ liệu địa chỉ. Để chủ động trong quản lý nguồn dữ liệu đó, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin địa chỉ của người dùng Việt mà các nền tảng sẵn có hiện chưa đáp ứng được, Việt Nam cần xây dựng một bản đồ trực tuyến của riêng mình.

Với thế mạnh về mạng lưới trải rộng, nguồn nhân lực lớn và kinh nghiệm thu thập dữ liệu trong nhiều lĩnh vực, Bưu điện Việt Nam được giao là đơn vị chủ trì xây dựng và triển khai dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam - VMAP. 

.
 
 
Ban Tuyên giáo - Truyền thông VNPost

 

.
.
.
.