.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Công ty Thuốc lá Thăng Long - Đoàn kết làm nên sức mạnh

Chủ Nhật, 15/11/2020|16:51

Tinh thần yêu nước gắn với đoàn kết dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả dân tộc tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Tình cảm ấy đã tạo thành sức mạnh vô địch để có thể chiến thắng mọi thiên tai, dịch họa, đấu tranh bảo vệ bản sắc văn hóa, bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Đoàn kết chính là truyền thống tốt đẹp, đồng thời cũng là cuội nguồn sức mạnh cho sự phát triển trường tồn của dân tộc.

Xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn truyền thống quý báu đó, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty trong những năm qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tinh thần đoàn kết cao trong công ty, đây cũng chính là chìa khóa cho sự thành công.

Có thể khẳng định, ngay từ đầu nhiệm kỳ, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Đảng ủy cấp trên đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty. Trong suốt nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tốt; công tác phát triển đảng vượt cao so với chỉ tiêu về số lượng và đảm bảo chất lượng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến trong rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Công tác cán bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đảm bảo công khai, minh bạch trong tất cả các khâu về công tác cán bộ như: tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, quản lý đảng viên;... xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có năng lực, nhiều kinh nghiệm quản lý, thích ứng nhanh với sự thay đổi. Thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ lãnh đạo chủ chốt, giữ được sự ổn định và kế thừa truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện xuyên suốt. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chủ động, thường xuyên, toàn diện và chặt chẽ, lấy phòng ngừa, lấy xây là chính đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phòng ngừa sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đạt hiệu quả tích cực.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Công ty giữ vững là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về kết quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên, đóng góp vào ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất trong quá trình phát triển. Hoàn thành Chương trình dự án đầu tư di dời, xây dựng nhà máy bề thế, hiện đại đưa vào hoạt động, đây là thành công lớn, đánh dấu một trang sử mới của Công ty Thuốc lá Thăng Long, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” và “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Năm 2016, Đảng bộ vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Công ty được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; Công đoàn liên tục được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện; Đoàn Thanh niên Công ty được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn…

Thành công trên trước hết bắt nguồn từ bài học “Đoàn kết là then chốt của sự thành công”.  Sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm từ Ban giám đốc đến đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban và công nhân viên trong toàn công ty. Mỗi bộ phận được phân cấp đều dám nhìn thẳng vào những vướng mắc, bất cập nội tại để tháo gỡ và mạnh dạn đổi mới, cùng nhau hướng tới mục tiêu phát triển. Bài học về đoàn kết tạo nên sức mạnh trong công ty được cụ thể hóa toàn diện trong mọi hoạt động của công ty, trong đó tập trung ở đoàn kết trong Đảng và đoàn kết trong công ty.

Trước hết là đoàn kết trong Đảng: Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; các chỉ thị, của nghị quyết, kết luận của Đảng ủy đều thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc “tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Mọi quyết định quan trọng đều phải được bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ, vì vậy đã tập hợp được trí tuệ, sức mạnh của tập thể đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tại Hội nghị Ban chấp hành, hay sinh hoạt Chi bộ định kỳ các đảng viên đều được phổ biến, quán triệt các nghị quyết, hướng dẫn, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy cấp trên, để mọi đảng viên đều hiểu và thống nhất hành động. Chính vì vậy đã có sự chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức và hành động của đảng viên trong Đảng bộ.

Để phát triển, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp như sắp xếp, định biên lại lao động từ các phòng, ban chuyên môn đến phân xưởng sản xuất; áp dụng các giải pháp thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội quy kỷ luật lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong công việc… tất cả các giải pháp mà Đảng ủy, lãnh đạo Công ty đưa ra đều nhận được sự đồng thuận rất cao của đảng viên, người lao động vì họ tin tưởng vào “Tâm - Tầm” của Ban lãnh đạo công ty, tin vào tương lai phát triển của Thuốc lá Thăng Long.

Không chỉ đoàn kết trong Đảng mà sự đoàn kết trong nội bộ Công ty cũng được Đảng ủy công ty quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Mỗi đảng viên phải là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng với quần chúng người lao động. Đảng viên phải biết lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để phản ánh lên các cấp lãnh đạo của Công ty, kịp thời xử lý những bức xúc, bất hợp lý, tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện với người lao động. Mỗi đảng viên phải trở thành hạt nhân, là tấm gương tại đơn vị để thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất. Mỗi đảng viên cũng trở thành tuyên truyền viên để phổ biến các nghị quyết, chương trình hành động, các chế độ chính sách... đến người lao động. Chính vì vậy mà đã tạo ra khối đoàn kết thống nhất giữa Đảng với quần chúng người lao động. Có thể khẳng định, những kết quả thực tế trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là bằng chứng sinh động nhất về hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục bám sát sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,  Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long xác định rõ, truyền thống đoàn kết gắn bó của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty sẽ là động lực để công ty phát triển, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên, những năm tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có những thời cơ, vận hội và nhiều khó khăn, thách thức đan xen cùng với tác động của đại dịch Covid-19 dẫn đến nguy cơ khủng hoảng và suy thoái. Đối với ngành thuốc lá, các thay đổi về môi trường pháp lý, lộ trình giảm tar và nicotine đối với sản phẩm thuốc lá dự kiến sẽ áp dụng sau năm 2020, cùng với sự chuyển đổi về nhu cầu tiêu dùng và xu hướng tiêu dùng đòi hỏi các công ty sản xuất thuốc lá điếu phải cải tiến, hiện đại hóa công nghệ sản xuất để đáp ứng chất lượng sản phẩm tốt và ít độc hại hơn. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá được dự đoán có thể tăng trong những năm tới sẽ tạo áp lực kinh doanh lớn hơn.

Để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra là “Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển bền vững” đặt ra yêu cầu cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn công ty phải cố gắng, nỗ lực trong mọi công việc, trong đó đặc biệt phải luôn gương cao ngọn cờ đoàn kết, lấy bài học về “Đoàn kết làm nên sức mạnh” trong nhiệm kỳ Đại hội qua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Để phát huy tinh thần đoàn kết, trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty đề ra số nội dung, biện pháp cụ thể sau:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của công ty tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của công ty có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, trí tuệ là nhiệm vụ then chốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn, các nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.

Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục xây dựng thương hiệu Thăng Long trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên. Xây dựng tập thể Đảng bộ dân chủ, đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, văn minh; giữ vững niềm tin của cán bộ công nhân viên đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của sản phẩm, tiếp tục giữ vai trò đơn vị nòng cốt của Tổng công ty, phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục cơ cấu lại hệ thống quản trị toàn Nhóm công ty, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; xây dựng công ty xanh, văn minh, hiện đại; thực hiện có hiệu quả công tác an ninh chính trị, an toàn lao động và an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Các nội dung, giải pháp trên có mối quan hệ biện chứng với nhau, mục đích cuối cùng nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển Công ty Thuốc lá Thăng Long là luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn kết giữa cán bộ và nhân viên, đoàn kết giữa nhân viên với nhân viên và đoàn kết giữa công ty với các công ty khác.

Lịch sử đã cho thấy: Quá trình tồn tại, phát triển mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam đã đúc kết những truyền thống quý báu, cơ sở nền tảng cho sự phát triển và sức sống trường tồn của dân tộc ta; đoàn kết gắn bó cộng đồng các dân tộc Việt Nam là một trong những truyền thống nổi bật được lưu truyền, phát huy qua các thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đoàn kết không chỉ là bài học trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà với bất kì một tổ chức, công ty hay một tập đoàn nào, bài học kinh nghiệm chỉ ra là muốn phát triển lớn mạnh, bền vững, lâu dài, ngoài các yếu tố chủ đạo khác, phải nêu cao vai trò đoàn kết, đoàn kết nhất trí trong bộ máy lãnh đạo từ trên xuống dưới, từ người làm công tác quản lý đến người lao động trong Công ty. Xây dựng tinh thần đoàn kết làm cho mọi người hiểu và coi công việc của tập thể phải như của nhà mình, biết xót xa khi công quỹ của tập thể thất thoát, phải thấy được sự mất mát của tập thể như của chính bản thân mình. Có như vậy mọi công việc của Công ty mới được thực hiện một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, văn minh và kỷ cương. Những điều này góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển Công ty bền vững, hiện đại, phát triển.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể người lao động, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, trong tương lai, trên con đường phát triển, Công ty Thuốc lá Thăng Long sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Chi bộ Khối Kỹ thuật - Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long

.
.
.
.