.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Đảng bộ Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng quyết tâm chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, vận hành khai thác trên mạng MobiFone

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:21

Năm 2020, Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (Trung tâm NOC) - Tổng công ty Viễn thông MobiFone đánh dấu mốc chặng đường phát triển 05 năm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý, giám sát, điều hành, vận hành, khai thác mạng lưới nhằm đảm bảo an toàn, cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Xu hướng chuyển đổi sử dụng công nghệ mới trên nền tảng số đang diễn ra một cách nhanh chóng trên hầu hết các lĩnh vực, đòi hỏi các nhà cung cấp phải thích nghi và điều chỉnh nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Để thích nghi trong tình hình mới, Trung tâm NOC luôn chủ động tiếp cận, thay đổi, nắm bắt và triển khai kịp thời góp phần vào quá trình dịch chuyển của Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong hành trình chuyển đổi số, hòa trong sự phát triển chung của đất nước. 

Thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong bối cảnh Chính phủ đang tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định tranh thủ thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó tập trung chuyển đổi nhanh, mạnh và đồng bộ trong giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực di động truyền thống trở thành nhà cung cấp giải pháp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin - nội dung số trên cơ sở tận dụng tối đa nền tảng viễn thông di động sẵn có. Để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nền tảng đó, Đảng ủy Trung tâm NOC đã xây dựng các Chương trình hành động, nghị quyết triển khai nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ  đạo chuyên môn xây dựng triển khai và kiểm soát việc thực hiện chuyển đổi số thay đổi phương thức truyền thống trong công tác quản lý, điều hành vận hành khai thác, với mục tiêu đảm bảo kiểm soát xuyên suốt chất lượng dịch vụ, đem lại cho khách hàng những trải nghiệm với chất lượng tốt nhất, đa dạng trong dịch vụ cũng như hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Công trình chuyển đổi số trong vận hành, điều hành khai thác mạng tại Đại hội Đảng bộ MobiFone.
Công trình chuyển đổi số trong vận hành, điều hành khai thác mạng tại Đại hội Đảng bộ MobiFone.

Nắm bắt xu thế…

Nắm bắt xu thế phát triển và chuyển đổi của việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng số từ quản trị phân tán tới tập trung, hướng đến quản lý theo trải nghiệm khách hàng, MobiFone đã và đang dần chuyển dịch mô hình, các hoạt độngtrong vận hành khai thác để nâng cao hiệu quả. Thay vì thụ động xử lý khi có sự cố xuất hiện, sang chủ động phát hiện xử lý sớm vấn đề, lỗi dịch vụ và cuối cùng là có khả năng dự đoán trước để phòng ngừa dựa trên phân tích số liệu lớn.

Chuyển đổi số mang lại hiệu quả rõ rệt,giúp MobiFone nói chung và Trung tâm NOC nói riêng rút ngắn thời gian chuyển đổi sang các mô hình quản lý vận hành tiên tiến, đồng thời thúc đẩy thay đổi toàn diện mô hình và phương pháp vận hành khai thác bằng cách áp dụng công cụ số, công nghệ số.

…để thay đổi toàn diện bằng Chuyển đổi số

Công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành tập trung sẽ thay đổi toàn diện từ mô hình, phương pháp, quy trình và cách ứng xử trong công tác quản lý, điều hành vận hành khai thác. Quá trình thực hiện trải qua 3 bước thành phần. Bước đầu tiên là Số hóatrong đó thông tin, quy trình thực hiện các nhiệm vụ ở thế giới thực được chuyển đổi sang kĩ thuật số. Bước tiếp theo là Ứng dụng công nghệ số để tối ưu phương pháp thực hiện các nghiệp vụ giúp tăng tốc độ và độ chính xác các công việc từ đó tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Chuyển đổi số là bước sau khi ứng dụng các công nghệ số hiện đại, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, lúc này sẽ áp dụng chuyển đổi số toàn bộ công tác quản lý, điều hành vận hành khai thác.

Sáu giải pháp quan trọng giúp chuyển đổi số thành công

Quá trình chuyển đổi số qua nhiều bước với nhiều mục tiêu trung gian, nhiều nỗ lực tối ưu hóa mọi phương diện tổ chức, nhân sự, quy trình, và công cụ. Với quyết tâm thành công chuyển đổi số công tác quản lý, điều hành vận hành khai thác, toàn Đảng ủy Trung tâm NOC đã nghiên cứu, trao đổi từ đó thống nhất chỉ đạo thực hiện tập trung 6 giải pháp chính.

Một là, xây dựng chiến lược, tầm nhìn chuyển đổi số phù hợp với xu thế phát triển qua các mô hình vận hành khai thác; Hai là, đẩy nhanh quá trình triển khai các bước số hóa và bước ứng dụng công nghệ số; Ba là, chú trọng nâng cao trải nghiệm toàn bộ đội ngũ nhân viên, khách hàng nội bộ cũng như bên ngoài; Bốn là, liên tục tối ưu, cải tiến quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện các nghiệp vụ; Năm là, quyết tâm và thực thi mạnh mẽ trong việc áp dụng công nghệ số, công cụ số; Sáu là, đẩy nhanh xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, áp dụng phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ ra quyết định.

Sáu giải pháp trên đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong toàn hệ thống, mở ra mô hình sáng tạo, áp dụng công nghệ mới với hệ thống công cụ thông minh, tiến tới thay thế con người thực hiện các nghiệp vụ khối lượng lớn, lặp đi lặp lại góp phần tăng năng suất, giảm chi phí, tăng hiệu quả triển khai và trải nghiệp khách hàng.

Nhiệt huyết -Đồng lòng -Quyết tâm chuyển đổi số

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Trung tâm NOC tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các định hướng, chiến lược, nhiệm vụ chính trị cụ thể của Đảng bộ cấp trên, với phương châm tiếp nối các giá trị nhiệt huyết của đội ngũ kỹ thuật MobiFone trong đảm bảo an toàn, chất lượng mạng; đồng lòng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; và quyết tâm chuyển đổi số thành công. Trước tiên là lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu thực hiện các giải pháp phù hợp theo từng thời kỳ.Tiếp đến, phổ biến, quán triệt, thực hiện các quy trình, quy địnhkhi thực hiện các nghiệp vụ quản lý vận hành khai thác. Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện các khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Hơn nữa, chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, làm tốt công tác dân vận, định hướng tư tưởng quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành, vận hành khai thác.

Qua hơn một phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển, Tổng công ty Viễn thông MobiFone vẫn không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập, giữ vững định hướng tôn chỉ của Đảng phát triển đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy thành đã đạt được sau 05 năm thành lập, Trung tâm NOC đặt mục tiêu tiên quyết thực hiện hành trình cải thiện và gia tăng giá trị mới, vượt trội; chuyển đổi số thành công trong công tác vận hành, điều hành khai thác mạng, không những đem lại hiệu quả cho Tổng công ty và giá trị đến khách hàng mà còn góp phần sẵn sàng chủ động nắm bắt vận hành công nghệ và dịch vụ mới, bao gồm 5G, IOT… trong hành trình chuyển đổi số tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Lã Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (NOC)

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

.
.
.
.