.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Đảng ủy Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6: Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo triển khai kinh doanh các sản phẩm dịch vụ mới

Chủ Nhật, 15/11/2020|22:15

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành; góp phần không nhỏ vào sự phát triển của địa phương và khu vực.

Bám sát phương hướng, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 (Công ty 6) đã chú trọng lãnh đạo triển khai công tác kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mới với mục tiêu bù đắp cho sự suy giảm của các dịch vụ viễn thông truyền thống, bổ sung các nguồn doanh thu mới góp phần hoàn thành kế hoạch được giao.

Trong định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty luôn đặt trọng tâm và xác định việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ mới là nhân tố quan trọng có tính đột phá. Trong đó, hai (02) sản phẩm mới chủ lựcđược Công ty tập trung phát triển trong thời gian tới là sản phẩm MobiHome dành cho hộ gia đình và kinh doanh các dự án hợp tác về công nghệ thông tin.

Ký kết hợp tác cùng Vicem Hoàng Mai.
Ký kết hợp tác cùng Vicem Hoàng Mai.

Tiên phong trong triển khai kinh doanh sản phẩm Mobihome dành cho hộ gia đình

Với định hướng xây dựng chương trình hành động tập trung vào đối tượng khách hàng mục tiêu là khách hàng hộ gia đình, khách hàng chuyển mạng giữ số (MNP), mục tiêu tăng trưởng lưu lượng data và đảm bảo hiệu quả đầu tư vùng phủ sóng 4G,hộ gia đình là một trong những đối tượng khách hàng có thể đẩy mạnh khai thác.

Tháng 1/2020,Công ty 6 là đơn vị đầu tiên trong Tổng công ty Viễn thông MobiFonechính thứctriển khaikinh doanh sản phẩm MobiHome dành cho hộ gia đình, sản phẩm là sự kết hợp giữa viễn thông – di động – truyền hình. Việc triển khai sản phẩm Mobihome nhằm hoàn thiện bộ sản phẩm cho phân khúc khách hàng hộ gia đình, phát triển thuê bao thực, hiệu quả, chất lượng và làm đường dẫn cho công tác MNP thuê bao cá nhân hộ gia đình.

Sau 6 tháng triển khai, Công ty đã phát triển được hơn 1.000 bộ sản phẩm mang lại doanh thu thông tin 1,8 tỷ đồng và 950 triệu đồng doanh thu bán lẻ; Phát triển 300 thuê bao MNP hộ gia đình sang MobiFone. Trong năm 2020, sản phẩm MobiHome đóng vai trò là sản phẩm chủ lực để khai thác hiệu quả vùng phủ 4G mới được đầu tư. Đến nay, việc kinh doanh sản phẩm MobiHomeđã được nhân rộng triển khai trên 7 Công ty khu vực trong toàn Tổng công ty MobiFone (Công ty 3, 4,5,6,7,8,9).

Dịch vụ MobiHome đến từng hộ gia đình.
Dịch vụ MobiHome đến từng hộ gia đình.

Hợp tác kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin

Phát huy lợi thế từ việc Đảng ủy Tổng công ty ký kết các Quy chế phối hợp với cấp ủy, địa phương trên địa bàn và thỏa thuận hợp tác giữa Đảng ủy Tổng công ty với Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Công ty 6 đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tận dụngcác mối quan hệ với các đơn vị đã ký kết để triển khai hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công ty đã tiến hành tiếp xúc với các chính quyền, sở, ban, ngành; khối khách hàng doanh nghiệp chiến lược (xi măng, ngân hàng, vận tải...), tổ chức các buổi hội thảo, tư vấn sản phẩm dịch vụ Viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT)và triển khai thành công một số dự án CNTT với các đơn vị hợp tác, mang lại 4,4 tỷ đồng doanh thu lĩnh vực CNTT cho đơn vị.

Từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 luôn là đơn vị đi đầu trong chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh doanh sản phẩm dịch vụ mới, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị điều hành.Có thể khẳng định, kết quả SXKD những năm qua chính là bằng chứng sinh động nhất về hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Công ty đối với hoạt động SXKD công ty nói chung và sản phẩm dịch vụ mới nói riêng.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, những năm qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ công ty đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn Tổng Công ty.

Đảng ủy Công ty Dịch vụ MobiFone KV6

.
.
.
.