.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Giữ vững vị thế Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam

Chủ Nhật, 15/11/2020|21:21

Phát huy kết quả thực hiện thắng lợi 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt mới đây đã quyết nghị 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhóm giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ mới. Trên tinh thần chủ động nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, Đảng bộ Tập đoàn nêu cao quyết tâm chính trị, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.

* Bài 1: Củng cố nền tảng vững chắc       

Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong tổng số 12 chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, có 6 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Điều đó cho thấy, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, coi đó là nền tảng, động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững, đúng định hướng. Ghi nhận cách làm sáng tạo và hiệu quả của các cấp ủy tạo những thành công mà Tập đoàn đạt được, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chịu tác động tiêu cực bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dịch bệnh Covid-19...

Giữ vững vai trò then chốt

Nhằm củng cố và giữ vững vai trò then chốt của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, Đảng bộ Tập đoàn luôn coi trọng toàn diện công tác xây dựng Đảng, với nhiều giải pháp đồng bộ. Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành việc hợp nhất các ban giúp việc của Đảng ủy với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69 của Ban Bí thư; thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức của chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm cấp trung gian. Song song thực hiện chủ trương nhất thể hóa các chức danh, cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đồng thời là Người đại diện vốn của nhà nước tại Tập đoàn và là Thành viên HĐQT Tập đoàn. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn duy trì nền nếp họp thường kỳ hằng tháng, họp Ban Chấp hành hằng quý. Qua đó, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm, cần kiện toàn mô hình tổ chức đảng theo hướng đồng nhất, gắn liền với mô hình tổ chức của chính quyền. Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo chia tách, sát nhập, thành lập mới các chi bộ phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy chính quyền. Mỗi chi bộ là một đơn vị cấp phòng/ban, lãnh đạo cấp ủy đồng thời là lãnh đạo đơn vị cùng cấp. Bên cạnh duy trì đều sinh hoạt chi bộ, cần đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, đồng thời tiết kiệm thời gian, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị. Sinh hoạt chi bộ là để mọi đảng viên nâng cao nhận thức về chính trị, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức gương mẫu đi đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Củng cố đội ngũ đảng viên, cấp ủy không thể lơ là nhiệm vụ phát triển Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị. Khi đã tìm được nguồn quần chúng ưu tú, cấp ủy chi bộ cần quan tâm làm công tác tư tưởng, động viên, thuyết phục để nhân sự trẻ thật sự có động lực phấn đấu vào Đảng. Do đặc thù của một doanh nghiệp niêm yết, nên việc chỉ đạo, điều hành của tổ chức đảng chủ yếu là thông qua vai trò các cá nhân, tác động trực tiếp đối với công tác chỉ đạo kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước cũng như các cổ đông của doanh nghiệp. Ngay từ đầu, Đảng bộ luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh doanh.

Ghi nhận từ thực tế

Câu hỏi thường được đặt ra đối với không ít cấp ủy trong doanh nghiệp, đó là, động lực nào để thu hút người trẻ hướng về Đảng? Ghi nhận từ thực tế Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, công tác giáo dục truyền thống luôn được Đảng bộ quan tâm triển khai. Các đảng bộ, chi bộ thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Về nguồn tìm hiểu lịch sử cách mạng tại các địa chỉ đỏ (Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9; Thành cổ Quảng Trị; ATK Định Hóa; Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Ba Vì; Địa đạo Củ chi; Nhà tù Côn Đảo…); thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp 27/7 và các dịp lễ, tết. Các đoàn thể triển khai các cuộc thi tìm hiểu lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng cộng Sản Việt Nam trên internet, thu hút đoàn viên, thanh niên, đoàn viên công đoàn tham gia… bằng nhiều hình thức phong phú.

Nêu một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong thanh niên, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bảo Việt Lã Bá Hoàng cho biết, cần tích cực tổ chức các hoạt động phong trào, giáo dục về nguồn, tình nguyện vì cộng đồng tạo môi trường cho thanh niên tham gia để thay đổi và nâng cao nhận thức, thể hiện năng lực bản thân, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng. Vai trò và tính chủ động của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp cần được nâng cao hơn, thường xuyên có những trao đổi, đề xuất, kiến nghị trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hoặc có ý kiến phát biểu, trao đổi trên các diễn đàn, các cuộc họp để cấp ủy, lãnh đạo có sự quan tâm hơn tới công tác phát triển đảng viên từ thanh niên. Hằng năm, cấp ủy cần thường xuyên đưa nội dung công tác phát triển đảng, nhất là phát triển đảng từ thanh niên vào chương trình kiểm tra, giám sát, vào nội dung các cuộc họp sơ kết, tổng kết, họp định kỳ… để đôn đốc triển khai, coi đó là một tiêu chí thi đua quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm.

Theo đồng chí Đào Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ kết nạp được 320 đảng viên mới, bằng 128% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Khi tổ chức đảng trong doanh nghiệp được củng cố trở thành yếu tố “đòn bẩy” sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đưa vào chương trình hành động hàng năm, các cấp ủy trực thuộc coi đây là nội dung và giải pháp quan trọng của công tác xây dựng Đảng và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Với ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và tập thể Ban điều hành đã cam kết bản thân thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Đảng ủy Tập đoàn thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để đảm bảo phù hợp với loại hình doanh nghiệp cổ phần có sự tham gia của đối tác nước ngoài…

Góp phần quan trọng giữ vững vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, công tác giám sát, kiểm tra đảng luôn được đề cao, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng và 03 đảng viên, giám sát 15 tổ chức đảng và 08 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng, giám sát đối với 13 tổ chức đảng và 08 đảng viên; cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 94 tổ chức đảng và 48 đảng viên. Nội dung tập trung việc kiểm tra, giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh; việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kê khai tài sản thu nhập... Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kỷ luật đối với 12 cán bộ, cụ thể: khiển trách bảy đảng viên; khai trừ năm đảng viên...

Đồng chí Đào Đình Thi cho biết thêm, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm với bảy nhóm giải pháp căn bản. Đảng bộ Tập đoàn phấn đấu, hằng năm xếp loại từ ”hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Có ít nhất từ  80% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hằng năm xếp loại ”hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 85% đảng viên hằng năm xếp loại ”hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 15% xếp loại ”hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”...

* Bài 2:  Tạo động lực phát triển

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Mục tiêu xây dựng Bảo Việt là doanh nghiệp hàng đầu thị trường Việt Nam cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần, tăng trưởng bền vững và hiệu quả; doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước; có nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trong toàn hệ thống; không ngừng cải tiến và ứng dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng, duy trì và phát triển các giá trị cốt lõi.

Những mục tiêu khả thi

Với chiến lược và kế hoạch kinh doanh được đề ra căn bản phù hợp điều kiện thực tiễn, do đó, kết quả nhiệm kỳ qua đã minh chứng những mục tiêu khả thi. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Chương trình hành động và các nghị quyết hàng năm để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn. Trên cơ sở các chương trình, nghị quyết đã ban hành, Đảng ủy Tập đoàn tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, Đảng ủy đã chỉ đạo Tập đoàn xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều định hướng quan trọng, nhất là các định hướng về ngành nghề, thị trường, thương hiệu, các chỉ tiêu tài chính, xây dựng vị thế của Bảo Việt trên thị trường. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Theo đồng chí Đỗ Trường Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, năm 2020, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 làm lãi suất huy động tiền gửi, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn hệ thống, với nền tảng vững chắc đã xây dựng được trong suốt 55 năm qua, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Điều đó được minh chứng bằng những con số “biết nói”. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn dự kiến tăng trưởng bình quân 16,7%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ 2010 - 2015 (10%) và vượt xa chỉ tiêu nghị quyết ít nhất là 8%/năm. Năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất đạt 44.878 tỷ đồng (trên tổng doanh thu toàn ngành 160 nghìn tỷ đồng, chiếm 28% toàn thị trường). Năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn dự kiến đạt 44.960 tỷ đồng (trên tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 180 nghìn tỷ đồng, chiếm 25% toàn thị trường).

Với kết quả doanh thu như trên, Bảo Việt giữ vững vị trí số 1 thị trường về doanh thu và thị phần trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ (trên tổng số 18 công ty bảo hiểm nhân thọ và 32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam). Tập đoàn Bảo Việt đã thành công trong việc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, khẳng định và duy trì các lợi thế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam về thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường, đội ngũ nhân sự hơn 6.000 cán bộ, trên 280 nghìn đại lý và tư vấn viên, cơ sở khách hàng lớn, với 17 triệu khách hàng, mạng lưới phân phối rộng khắp với 200 chi nhánh và 1.000 phòng giao dịch, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính về bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ. Trong các lĩnh vực kinh doanh chính, Tập đoàn luôn tạo được những kết quả ấn tượng. Có thể kể như lĩnh vực bảo hiểm, Bảo Việt luôn giữ vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ trong nhiều năm liên tiếp. Trong lĩnh vực đầu tư, Bảo Việt duy trì vị trí hàng đầu thị trường quản lý quỹ về tổng tài sản quản lý, tài sản đang quản lý (AUM) năm 2019 đạt 62.633 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận của các danh mục ủy thác đều vượt tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của khách hàng.

Trong lĩnh vực chứng khoán, Chứng khoán Bảo Việt hiện đang đứng thứ 7 trong top 10 trên sàn Tp Hồ Chí Minh về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (chiếm 3,75% cuối năm 2019), top 5 thị phần môi giới trái phiếu (chiếm 1,76%). Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) liên tiếp được đón nhận các giải thưởng và bình chọn từ các tổ chức lớn có uy tín trong nước và nước ngoài, được đánh giá là tổ chức tư vấn tiêu biểu và tốt nhất hạng mục tư vấn M&A trên thị trường trong nhiều năm…

Đổi mới chính mình và vươn tầm cao hơn

Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, cơ cấu lại doanh nghiệp luôn là nội dung trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ qua. Theo đó, Tập đoàn tập trung hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy định về cơ chế quản trị xuyên suốt toàn Tập đoàn với trên 100 quy chế, quy trình đã được sửa đổi/ban hành mới trong giai đoạn 2015 - 2020; thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Công ty Mẹ, phối hợp liên kết hiệu quả giữa các đơn vị thành viên, hoàn thiện bộ máy tổ chức và giảm thiểu chồng chéo trong quản trị, quản lý toàn hệ thống; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, có kinh nghiệm, trẻ tuổi, tâm huyết và năng lực chuyên môn cao, đem lại tâm thế mới cho sự phát triển bền vững của Bảo Việt.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác kiện toàn về tổ chức và cán bộ; thực hiện sáp nhập một số ban thuộc các khối, trung tâm của Công ty Mẹ và rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ. Tập đoàn hoàn thành việc sát nhập các ban tham mưu của Đảng ủy với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69 của ban Bí thư; hoàn thành việc kiện toàn lại mô hình tổ chức của Công ty Mẹ Tập đoàn theo hướng bỏ cấp khối, giữ cấp ban. Tập đoàn Bảo Việt đã từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên; tăng cường nhận thức của cán bộ, nhân viên tại Tập đoàn về vai trò của quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh; duy trì công tác quản lý rủi ro hiệu quả nhằm tối đa hóa các lợi ích, góp phần đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn, hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tập trung triển khai chuyển đổi số; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, quy hoạch nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Bảo Việt tiếp tục triển khai tổ chức quản lý tập trung từ Công ty Mẹ tập đoàn đến các đơn vị thành viên; thực hiện luân chuyển cán bộ, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động của cán bộ nhân viên… Đội ngũ lãnh đạo cấp cao và cấp trung được kiện toàn, có lộ trình quy hoạch và phát triển. Hằng năm, Tập đoàn đã tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành, trong đó chú trọng đào tạo kỹ năng lãnh đạo trong kỷ nguyên số gắn với định hướng ứng dụng fintech/insurtech tại Tập đoàn; xây dựng và triển khai đào tạo theo bản đồ học tập chung, bản đồ học tập chuyên môn nghiệp vụ; chuẩn hóa bản đồ năng lực, bản đồ học tập chung trong toàn hệ thống...

Đồng chí Nguyễn Đình An - Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt cho biết, cấp ủy, lãnh đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo rà soát cơ cấu tổ chức, sắp xếp logic, khoa học, tăng cường tính tương tác, hạn chế các lớp trung gian không cần thiết giữa các bộ phận nghiệp vụ để đạt được hiệu quả vận hành cao nhất. Phân cấp, ủy quyền cho các cán bộ quản lý phù hợp với các quy định, theo nguyên tắc duyệt trước và báo cáo sau một cách chặt chẽ. Các quy trình, quy định nội bộ được điều chỉnh phù hợp thực tế triển khai và pháp luật hiện hành cũng như các yêu cầu quản trị của khách hàng, trên nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm của từng bước, từng bộ phận trong quy trình để kiểm soát rủi ro. Áp dụng nguyên tắc ba phòng tuyến: phòng tuyến số 1 chính là việc các chủ thể rủi ro tự kiểm soát theo các quy định về kiểm soát rủi ro, phòng tuyến số 2 sẽ thực hiện kiểm soát lại và phòng tuyến số 3 sẽ kiểm soát trước, sau khi thực hiện. Đồng thời áp dụng nguyên tắc kiểm soát rủi ro “hai tay, bốn mắt” khi thực hiện chuyển tiền;... song song giải pháp tìm hiểu thông tin, nhu cầu khách hàng để thiết lập các chính sách, kế hoạch đầu tư phù hợp nhất. Nhưng trên hết phải bảo đảm yếu tố con người và công nghệ. Bởi một đội ngũ cán bộ sáng tạo, chuyên nghiệp, kết hợp hài hòa giữa nhân sự có kinh nghiệm lâu năm và cán bộ trẻ, với khả năng chủ động trong tìm kiếm, nắm bắt cơ hội đầu tư; vận dụng linh hoạt các phương pháp phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư theo chuẩn mực quốc tế... sẽ là tiền đề tạo nên giá trị bền vững trong doanh nghiệp.

Đánh giá bài học kinh nghiệm được rút ra qua quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập Đoàn Bảo Việt Đào Đình Thi cho rằng, cần xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển của doanh nghiệp cho giai đoạn 05 năm và tầm nhìn xa hơn, trong đó xác định rõ các mục tiêu chiến lược và giải pháp cụ thể, bên cạnh các mục tiêu chiến lược trung hạn; đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh phù hợp với sự phát triển của thị trường. Phát huy sức mạnh hợp lực của một Tập đoàn tài chính - bảo hiểm có bề dày lịch sử 55 năm xây dựng và phát triển; chủ động đón đầu, tiên phong nắm bắt xu thế chung của thế giới và trong nước để tạo lợi thế cạnh tranh riêng có. Nhưng yếu tố căn cốt nhất cần đặc biệt quan tâm là ”con người”. Phải xây dựng được một chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn diện và dài hạn cùng với các chính sách, giải pháp cụ thể, khoa học, nhất quán bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Kết hợp với việc nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc các kiến thức, thông lệ quản trị nhân sự hiện đại của quốc tế để duy trì và nuôi dưỡng đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển, đưa Tập đoàn phát triển trên tầm cao mới.

Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt

.
.
.
.