.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Petrolimex Hà Nội chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:18

Qua các kì Đại hội, Đảng ta đã xác định nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, dịch bệnh, thiên tai..., nhằm vượt qua khó khăn, thách thức của tình hình mới, Đảng bộ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex chỉ đạo công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, chất lượng cao. Công ty xăng dầu khu vực 1 Petrolimex Hà Nội đã thực hiện, đạt những thành tựu bước đầu và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành xăng dầu là nhiệm vụ kinh tế, chính trị quan trọng

Hiện nay, cùng với nhiều thuận lợi, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng mang đến không ít thách thức cho nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh đó, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ ra: “phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục làm rõ một trong các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020 là: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”, “xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực, với những giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực (...) trong quá trình sản xuất – kinh doanh, chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp và kỹ năng thực hành”. Đây chính là kim chỉ nam, định hướng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ và lực lượng lao động ở tất cả các cấp, các ngành.

Trong ngành xăng dầu, giai đoạn 2015 - 2020, Petrolimex phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử: giá dầu thô liên tiếp giảm sâu và giữ ở mức thấp, chiến tranh thương mại, cạnh tranh trong nước khốc liệt, biến đổi khí hậu... Đặc biệt, năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trên thế giới đã tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ hệ thống Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex bị ảnh hưởng đáng kể trong tất cả các lĩnh vực: kinh doanh phân phối xăng dầu, nhiên liệu hàng không, vận tải, hóa dầu, gas, và các dịch vụ phụ trợ khác.

Xăng dầu là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc biệt, gắn liền không chỉ bài toán năng lượng mà còn là chuỗi giá trị kinh tế trong chiến lược phát triển đất nước, liên quan đến chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo sự tự chủ về nhiên liệu, đảm bảo nguồn năng lượng sạch, nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành kinh tế. Giải bài toán khắc phục những khó khăn của ngành trở thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị lâu dài của đất nước.

Trước tình hình trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tháng 8 vừa qua tại Hà Nội đã chỉ ra một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Tập đoàn: “Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Petrolimex Hà Nội và những bài học kinh nghiệm

Những năm qua, xác định vị trí là Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; tiếp nhận, đảm bảo nguồn xăng dầu cho 11 Công ty trực thuộc Petrolimex tại khu vực phía Bắc; dự trữ xăng dầu quốc gia và đảm bảo xăng dầu cho an ninh quốc phòng – vai trò đầu tàu cả nước về mọi mặt – Đảng bộ Công ty xăng dầu khu vực I, Petrolimex Hà Nội luôn chủ động, tiên phong thực hiện các chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn đồng thời sâu sát mọi hoạt động của công ty để kịp thời lãnh đạo khi có tình hình mới.   

Với công tác phát triển nguồn nhân lực - một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước (Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI), công ty đặc biệt coi trọng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác này tiếp tục theo đuổi hướng quản trị hiện đại, dựa trên nền tảng doanh nghiệp quản trị minh bạch, chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và áp dụng khoa học công nghệ, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng để ứng dụng được các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn cầu. Theo đó, công ty sát sao vấn đề nguồn nhân lực trên 3 góc độ: số lượng, chất lượng và cơ cấu.  

Hiện nay, với trên 1.700 CBCNV được đào tạo đúng chuyên ngành, Trong việc tuyển mới đáp ứng nhu cầu phát triển, công ty cũng quán triệt quan điểm “cốt tinh không cốt đa”, không tuyển nhiều mà chỉ cốt tuyển người giỏi việc, yêu nghề. Điều này không chỉ đáp ứng hiệu quả công việc mà còn phù hợp chủ trương tinh giản đội ngũ, tăng cường khoa học công nghệ trong hoạt động của công ty. Hiệu quả được thể hiện đặc biệt rõ rệt tại những cửa hàng xăng dầu có hàm lượng công nghệ cao, cửa hàng tích hợp một số dịch vụ khác. Số lượng cán bộ, nhân viên không nhiều nhưng hoạt động luôn mang lại hiệu quả cao.

Về mặt chất lượng, công ty thực hiện chủ trương của Đảng bộ Tập đoàn “Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn quốc tế; chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành”. Theo đó, 100% cán bộ công nhân viên toàn công ty được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng có bộ phận chịu trách nhiệm riêng với khung chương trình, hoạt động; có kiểm tra, đánh giá, khen thưởng – kỉ luật cụ thể. Đó là cơ sở để công ty khẳng định chất lượng nhân sự và giám sát công tác bảo vệ thương hiệu.

Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, Đảng bộ công ty cũng nhận định rằng lĩnh vực xăng dầu có đặc điểm kỹ thuật và công nghệ sản xuất là tiên tiến, hiện đại nên yêu cầu phải sử dụng lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật được đào tạo cơ bản và trải qua kiểm nghiệm thực tiễn. Vì vậy, Đảng bộ còn chỉ đạo chú trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao. Theo đó, công ty triển khai đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung và cán bộ nguồn; các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cử lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhân sự tham dự đầy đủ, hiệu quả các chương trình đào tạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

Đáng ghi nhận là đội ngũ lãnh đạo luôn có ý thức tự đào tạo, tự bồi dưỡng về cả chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức, phẩm chất chính trị, trở thành tấm gương cho các cán bộ và công nhân viên công ty.

Ngoài ra, không chỉ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực hiện có, công ty cũng có các chiến lược mới nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, phương thức mới để tuyển dụng, đánh giá và khen thưởng dựa vào hiệu quả công việc... Tất cả được xác định là chìa khóa cho thành công và phát triển bền vững cho Petrolimex Hà Nội trong tương lai.

Về mặt cơ cấu, công ty thực hiện chủ trương từ tập đoàn, sáp nhập tinh gọn một số phòng ban, bên cạnh đó sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển mảng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng tại hệ thống cửa hàng xăng dầu. Vì vậy, nhân sự tại các bộ phận được bố trí lại, sắp xếp kiêm nhiệm hoặc tuyển mới hợp lí về số lượng, phù hợp chuyên môn và tình hình thực tế.    

Trong quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, ngoài mục tiêu nâng cao năng lực, trình độ cho gần 400 Đảng viên trong Đảng bộ, Đảng bộ công ty luôn chú trọng tìm hạt nhân mới để phát triển Đảng viên, đặc biệt là các Đảng viên mới ở lứa tuổi thanh niên. Tiêu chí lựa chọn là những cán bộ, nhân viên có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn; trong quá trình được đào tạo, bồi dưỡng biểu hiện rõ tinh thần cầu tiến, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Hiệu quả của công tác phát triển Đảng thông qua đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đã được thể hiện. Đảng bộ Công ty luôn chú trọng trong công tác phát triển Đảng viên với phương châm: “Chất lượng là chính” hàng năm Đảng bộ phát triển bình quân 10 đồng chí Đảng viên mới. Tất cả đều được phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của công ty.  

Qua công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Đảng bộ Công ty xăng dầu khu vực 1 Petrolimex Hà Nội, một lần nữa thấy rõ vai trò hạt nhân, lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng các cấp trong toàn đảng bộ, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng vì giá dầu thế giới biến động mạnh và hiện nay là đại dịch SARS Covi-2. Yếu tố then chốt là phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới; chú trọng rà soát, khắc phục các khâu yếu kém trong công tác quản trị nhân sự, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Nguồn nhân lực chủ chốt được đào tạo toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, văn hóa và pháp luật... Hiện nay, thế giới đang tiến gần hơn tới nền kinh tế tri thức., Petrolimex Hà Nội nói riêng, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cần thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, phát triển nguồn nhân lực một cách đồng bộ với sự quyết tâm cao và rất cần sự nỗ lực lớn từ tập thể cán bộ nhân viên trong công ty./.

Nguyễn Hồng Thái

Cửa hàng trưởng cửa hàng 91 – Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Khu vực 1

 

 

 

.
.
.
.