.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với xây dựng văn hóa MobiFone

Chủ Nhật, 15/11/2020|21:46

Với nỗ lực tạo sự gắn kết giữa công tác chính trị, tư tưởng với văn hóa “chuyên nghiệp - nhiệt huyết - nghĩa tình”, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đang từng bước chuyển mình trong cuộc cách mạng 4.0, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng thể để hướng tới trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone nhận bằng khen của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương
Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone nhận bằng khen của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương

Giáo dục chính trị, tư tưởng là nền tảng cho công tác xây dựng văn hóa

Sinh thời, khi nói về vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”.

Tại Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ủy và Ban lãnh đạo đã rất quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty gắn với việc triển khai thực hiện văn hóa MobiFone. Giá trị chính trong văn hóa của MobiFone là “hướng tới khách hàng, tất cả vì khách hàng” và “chú trọng vào sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của  mỗi cá nhân”; 8 cam kết với khách hàng được lãnh đạo MobiFone đưa ra như một sự cụ thể hóa những giá trị văn hóa của MobiFone.

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, việc làm tốt công tác chính trị, tư tưởng gắn với phát triển văn hóa và giá trị cốt lõi của MobiFone đã làm nên một MobiFone đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, giữ vững được vị thế,  uy tín thương hiệu trên thị trường và có những đóng góp đáng kể trong công cuộc xây dựng đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng công ty đặt mục tiêu xây dựng MobiFone trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên số. Đây là một bước chuyển mình quan trọng của MobiFone trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa doanh nghiệp đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới phải được quan tâm hơn nữa, đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện, nhằm đưa văn hóa MobiFone thực sự trở thành mạch máu, thành tinh thần của mỗi cán bộ Đảng viên, nhân viên MobiFone trong giai đoạn mới.

Các Đảng viên mới của MobiFone tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.
Các Đảng viên mới của MobiFone tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

Phát huy vai trò nêu gương, sáng tạo trong công tác giáo dục

Với tinh thần đó, Đảng bộ MobiFone cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản. Đầu tiên, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn Tổng công ty, coi đó là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận, coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương cán bộ, đảng viên sẽ góp phần dẫn dắt, lan tỏa, tác động mạnh mẽ, có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng đạo đức, văn hóa trong toàn Tổng công ty. Lãnh đạo đảng, chuyên môn chính là những người truyền lửa trong đơn vị. Thực tế đã chứng minh, văn hóa của một doanh nghiệp, công ty hay tổ chức bất kỳ được ảnh hưởng rất lớn từ người đứng đầu tổ chức ấy.

Vai trò nêu gương của người đứng đầu còn thể hiện ở việc nói đi đôi với làm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy: “nói đi đôi với làm không chỉ là nguyên tắc đạo đức, lẽ sống, phương châm hoạt động mà còn là biểu hiện sinh động cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người”. Việc gắn công tác chính trị, tư tưởng với văn hóa MobiFone không chỉ dừng ở những tuyên ngôn, hay hiện hữu trên những bài viết, trong các cuốn cẩm nang, mà còn cần phải được nhìn thấy trong mỗi hành động, mỗi công việc của các Đảng bộ, Chi bộ và trong từng cán bộ Đảng viên MobiFone.

Gian hàng của MobiFone tại các Hội trợ, triển lãm về công nghệ thông tin, truyền thông luôn nhận được sự quan tâm lớn của khách tham quan.
Gian hàng của MobiFone tại các Hội trợ, triển lãm về công nghệ thông tin, truyền thông luôn nhận được sự quan tâm lớn của khách tham quan.

Bên cạnh đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đối với cán bộ, đảng viên và người lao động. Từ học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.. Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm gốc, văn hóa MobiFone sẽ được hoàn thiện với mục tiêu khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng hoàn thiện bản thân, tạo nền tảng vững chắc cho sức mạnh của MobiFone trong các giai đoạn sắp tới.

Đảng bộ MobiFone phát huy tính sáng tạo trong triển khai công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả, hiện đại, phù hợp với đặc điểm tình hình của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể và quần chúng ưu tú. Chương trình đào tạo phải đảm bảo tính sư phạm, khoa học, liên thông, tránh trùng lắp, phù hợp với nhu cầu thực tiễn; phân loại chương trình phù hợp với đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Phương pháp giảng dạy phải ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp online với offline nhằm phát huy khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo của người học.

Giáo dục chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên 4.0

Đảng bộ MobiFonexác địnhchú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa MobiFone bằng những hình thức mới, hiện đại phù hợp với xu thế chung. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong Đảng bộ đã, luôn và tiếp tục cần được chú trọng thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Cần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể. Công tác truyền thông cũng cần phải được đổi mới cách làm, triển khai qua nhiều phương thức, công cụ truyền thông mới, như: video clip, các mô tả bằng hình ảnh, đồ họa, tiểu phẩm, tổ chức những cuộc thi tìm hiểu, các bài viết và tuyên truyền thông qua mạng xã hội…Qua đó tạo sự lan tỏa các giá trị Chuyên nghiệp – Nhiệt huyết – Nghĩa tình trong hoạt động SXKD, góp phần tăng cường mối liên kết, tạo sự lan tỏa tự nhiên của văn hóa MobiFone trong từng hành vi, suy nghĩ của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. 

Nhiệm vụ tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung không thể thiếu. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội… Chủ động thu thập, cung cấp thông tin trên nền tảng không gian mạng, đảm bảo nhanh nhạy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm.

Đại hội Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định rõ mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên số.
Đại hội Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định rõ mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên số.

Nhận định về tương lai phát triển của MobiFone trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng: “Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế”.

Công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp và đồng chí bí thư cấp ủy. Tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone, công tác chính trị, tư tưởng gắn với văn hóa “chuyên nghiệp - nhiệt huyết - nghĩa tình” tạo nên bản sắc văn hóa riêng của người MobiFone. MobiFone đang từng bước chuyển mình trong cuộc cách mạng 4.0, đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay hơn nữa của cả hệ thống chính trị để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng thể về tinh thần và hành động nhằm đưa MobiFone trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên số.

Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông - Đảng ủy TCT Viễn thông MobiFone

.
.
.
.