.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Phát triển đảng viên gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:28

Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với ngành nghề là Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu,... Hệ thống phân phối Tổng đại lý/TNPP, đại lý/TNNQ và mạng lưới Cửa hàng xăng dầu và Cửa hàng kinh doanh tổng hợp được bố trí phủ khắp trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La.

Với đặc thù là Đảng lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đóng vai trò quan trọng trong đời sống thiết yếu của nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình luôn xác định yếu tố con người là then chốt trong việc áp dụng khoa học công nghệ, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó cũng chọn lọc ra các quần chúng ưu tú xuất sắc để kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Do đó, công tác phát triển Đảng viên, đào tạo chọn lọc những quần chúng ưu tú có đủ năng lực, nhiệt huyết đứng trong hàng ngũ Đảng, cùng chi bộ, Đảng bộ Công ty lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao là vấn đề quan trọng được đặt ra.

Nhất là trong điều kiện hiện nay, khi đất nước hội nhập sâu rộng, tình hình trong nước và trên thế giới có những biến động mới, trong lĩnh vực xăng dầu sự cạnh tranh cực kỳ gay gắt, việc giữ vững thị trường gia tăng sản lượng luôn được đặt ra thì việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ nói chung, những đảng viên mới kết nạp nói riêng càng trở lên quan trọng và cần thiết. Mỗi người vào Đảng đều tự hứa, vào Đảng để được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn và suốt đời tận tụy, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thực tế tại Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, công tác phát triển Đảng cũng cụ thể hóa trong việc đưa vào chỉ tiêu kết nạp Đảng viên (trong đó chủ yếu là Đảng viên trẻ) trong Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Công ty các khóa, cụ thể:

- Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã kết nạp được 11 Đảng viên mới vượt 01 Đảng viên so với Chỉ tiêu của Nghị Quyết Đại hội đề ra;

- Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội lần thứ X với các chỉ tiêu quan trong, trong đó phấn đầu kết nạp ít nhất 12 Đảng viên mới trong toàn khóa.

Để thực hiện được các chỉ tiêu quan trọng đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội trong đó có chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình và các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức nhiều hội nghị và đưa ra các giải pháp để phát triển Đảng viên.

Một trong những điều kiện đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong công tác phát triển Đảng viên tại Công ty là phải làm sao để các công nhân viên – người lao động của Công ty hiểu và muốn phấn đấu trở thành các quần chúng ưu tú để có cơ hội đươc kết nạp Đảng, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (thể hiện rất rõ thông qua Đơn xin vào Đảng được viết bằng tay).

Khi các công nhân viên – người lao động của Công ty đã hiểu và có nhu cầu muốn phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú để đươc kết nạp Đảng thì Ban Chi ủy, đại diện các cơ quan đoàn thể, lãnh đạo các phòng nghiệp cần theo dõi, đánh giá đề xuất với tập thể chi bộ xem xét, tạo điều kiện và thử thách quần chúng ưu tú đó. Đây là một bước cần thiết và có vai trò quyết định để kết nạp một Đảng viên.

Chuyên môn vững vàng, lập trường kiên định

Các công nhân viên – người lao động của Công ty muốn phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú thì ngoài nhu cầu mong muốn ra còn phải thể hiện được vai trò của bản thân trong từng lĩnh vực cụ thể như công tác chuyên môn (điều này giải thích tại sao hầu hết các Lãnh đạo Phòng, Công ty đều là Đảng viên vì điều xuất phát từ có công tác chuyên môn giỏi). Chuyên môn có vững vàng, am hiểu công việc mới có thể đưa ra/đề xuất các giải pháp tốt mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Đồng thời khi nắm bắt mọi thứ tường tận thì lập trường sẽ kiên định. Đây là một trong các yếu tố để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học … học nữa … học mãi

Không ngừng học hỏi để trao dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng là một yếu tố cần của Quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn không chỉ tốt cho bản thân mà có là nền tảng vững chắc để tiếp thu các khoa học kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả vào trong công việc nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhất là trong thời đại hiện nay – thời đại toàn cầu hóa – thời đại 4.0

Đoàn thể mạnh, phong trào tốt

Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ thì tham gia công tác đoàn, hội, các phong trào do Cấp trên, Công ty tổ chức cũng giúp người lao động sớm trở thành Quần chúng ưu tú. Bởi, thông qua việc tham gia các hoạt động đoàn, hội, các phong trào sẽ giúp bản thân nâng cao được các kỹ năng nền như giao tiếp, thuyết trình. Đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ công nhân viên người lao động, tạo không khí thoải mái, tái tạo năng lượng để tiếp tục phát triển công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Những yếu tố nêu trên là những yếu tố mà các “Quần chúng ưu tú” muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam cần có được.

Về phía Đảng bộ Công ty và các Chi bộ trực thuộc muốn đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, song hành cùng sự phát triển của Doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện, tạo môi trường để các “Quần chúng ưu tú” được phấn đấu, rèn luyện, thử thách, cụ thể:

- Tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cho các “Quần chúng ưu tú” để có cơ hội chứng tỏ năng lực, khẳng định bản thân.

- Tạo sân chơi cho các tổ chức đoàn, hội trong Công ty được hoạt động, duy trì đều đặn qua các năm.

- Đổi mới hoạt động tuyên truyền, cổ động, giáo dục chính trị tới cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên thanh niên để thu hút sự quan tâm, chú ý, tạo động lực muốn phấn đấu để kết nạp Đảng.

- Đổi mới việc đánh giá, thống nhất tiêu chuẩn về công tác phát triển đảng viên trong thanh niên tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty. Đánh giá đúng, nhận thức đúng, thống nhất cao về công tác phát triển đảng viên, góp phần quan trọng trong việc định hướng cho mọi hoạt động trong thực tiễn. Thống nhất được nhận thức trong Đảng bộ, cấp ủy, chi bộ, đảng viên và cán bộ, người lao động, đoàn thể mới có cơ sở để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong thanh niên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên cũng là nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính chuyển tiếp và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cho thời kỳ tiếp theo.

Công tác phát triển Đảng viên mới, không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình mà còn là cơ hội để mỗi cá nhân trong Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình phấn đấu, khẳng định bản thân, thể hiện vai trò của mình đối với Doanh nghiệp, sự kiên định, gắn bó, song hành cùng sự phát triển của Doanh nghiệp./.

Nguyễn Trần Tuấn

Phòng kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

 

.
.
.
.