.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Vai trò của đảng viên trẻ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:08

Vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng lần thứ 39 (03/02/1969), Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng đã công bố bài viết "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh T.L. Bài viết mở đầu với hai câu mang tính khẳng định “Nhân dân ta thường nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với Đảng viên và cán bộ chúng ta”. Đi trước ở đây được hiểu là sự tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và việc làm. Đi trước là biểu hiện của một sự hy sinh, đồng thời là một sự nhún nhường. 

Cốt lõi tính tiên phong theo Hồ Chí Minh là “sự kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”. Bởi lẽ tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên giữ vị trí rất quan trọng trong quá trình giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong công việc.
Doanh nghiệp là một trong những bộ phận quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Mỗi đảng viên trong doanh nghiệp là những người trình độ chuyên môn và có trình độ nhận thức chính trị cao. Nhất là các đảng viên trẻ sau khi được kết nạp đảng đều cần phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, trong rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ do đơn vị phân công và đã được cấp ủy, lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những đảng viên trẻ có trách nhiệm, tiên phong,  gương mẫu thì vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy được vai trò, vị trí của mình, còn thụ động, e dè. Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát huy tính tiên phong, gương mẫu là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách đối với mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ - những người tạo nên sức mạnh để doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung có thể đứng vững trên trường quốc tế.
Khi vinh dự được đứng trong hành ngũ của Đảng, mỗi đảng viên trẻ  phải có nhận thức chính trị cơ bản. Nhận thức chính trị giúp mỗi đảng viên hiểu rõ lý tưởng cộng sản, kiên định với mục tiêu cách mạng và sẵn sàng tự giác đi đầu trong việc làm theo chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp.
Chi bộ Ban Công nghiệp trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Với việc nêu cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong giai đoạn mới; công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ luôn được chú trọng phát huy các mặt tích cực và khắc phục những điểm còn hạn chế. Điều đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ công chức và nhân dân đối với Đảng. Chi bộ Ban Công nghiệp tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, của địa phương, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu về mọi mặt của các đảng viên, trong đó có các đảng viên trẻ, Chi bộ Ban Công nghiệp trong những năm qua đã góp phần thực hiện Chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt được một số thành tựu đáng kể, từ đó góp phần nâng cao vai trò của Tập đoàn trong sự phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam, cụ thể là: Đến cuối năm 2019, diện tích cao su của Tập đoàn đạt 405.051 ha, trong đó, diện tích tại Việt Nam đạt 288.400 ha, chiếm 30,5% diện tích cao su cả nước, còn lại là tại Campuchia khoảng 90.000 ha và tại Lào khoảng 26.600 ha. Sản lượng cao su khai thác trong năm 2019 của Tập đoàn đạt 331.300 tấn, được xuất khẩu trên 40 thị trường và tiêu thụ để chế biến sản phẩm cao su như găng tay, nệm gối, băng tải, chỉ thun, bóng thể thao, sản xuất lốp xe thương hiệu “***VRG”. Tổng doanh thu năm 2019 của toàn Tập đoàn đạt khoảng 25 ngàn tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ doanh thu cao su thiên nhiên chiếm 51,4%, gỗ các loại bao gồm MDF 32%, các sản phẩm cao su 6,9%, khu công nghiệp và dịch vụ khác 9,7%. Kết quả này cho thấy sự đa dạng sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng với các sản phẩm từ gỗ và cao su cũng như phát triển khu khu công nghiệp và dịch vụ.  
Tuy Tập đoàn chỉ chiếm khoảng 30% diện tích và sản lượng cao su cả nước nhưng có vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy ngành cao su Việt Nam phát triển; là hình mẫu để định hướng phát triển ngành cao su thông qua việc phát triển cao su ở những vùng sinh thái mới, là cánh đồng mẫu cho cao su tiểu điền; chuyển giao giống mới, quy trình kỹ thuật trồng cây cao su; mô hình tổ chức sản xuất và hiệu quả tổng hợp của cây cao su; hỗ trợ chế biến, tiêu thụ cho cao su tiểu điền, giúp ổn định chất lượng, nâng uy tín của toàn ngành cao su Việt Nam; cung ứng khoảng 30% lượng gỗ cao su, 30% gỗ MDF có nguồn gốc từ cành nhánh cây cao su cho các nhà máy chế biến gỗ. Giải quyết tốt việc sử dụng lao động người dân tộc, giúp định hình tập quán sản xuất công nghiệp cho người nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; góp phần rất lớn trong việc ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các vùng cao su, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng ở khu vực biên giới; thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao với 2 nước bạn Campuchia và Lào thông qua các dự án phát triển cao su ở hai nước, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biên giới; và về lâu dài, tạo nguồn nguyên liệu cao su bổ sung cho Việt Nam; bảo vệ môi trường, nâng cao độ che phủ rừng, tăng sinh khối và trữ lượng các-bon, chống xói mòn đất, góp phần giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu... Tiên phong và điển hình trong việc thực hiện phát triển bền vững ngành cao su và chứng chỉ quản lý rừng bền vững đối với cây cao su. 
Để góp phần hơn nữa trong việc xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai, Chi bộ Ban Công nghiệp tập trung thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn bằng cách bám sát thực hiện Kế hoạch hoạt động về phát triển bền vững trong năm 2020 những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị của Tập đoàn đã ban hành và công bố Quyết định số 82/QĐ-HĐQTCSVN ngày 16/4/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn về việc ban hành Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024. Theo đó, mục tiêu của năm 2020 và những năm tiếp theo là tiếp tục phát huy các hoạt động đã triển khai thành công trong những năm qua và thúc đẩy các hoạt động khác trong Chương trình phát triển bền vững 2019 - 2024; tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường, đóng góp cho an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và tăng hiệu quả kinh tế để cải thiện thu nhập cho người lao động, xây dựng nền tảng cho việc tái kết nối với FSC, đạt được những chứng nhận phát triển bền vững từ những tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế, mở rộng sự phối hợp với các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ và đúng hướng hội nhập quốc tế.
Trong đó, tập trung các hoạt động như: Tăng cường xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và các chứng chỉ về bền vững. Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế để tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị thành viên thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và các chứng chỉ về bền vững, đăng ký thực hiện chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm cho các nhà máy chế biến mủ/gỗ cao su. Xây dựng và thực hiện Lộ trình tái kết nối với FSC. Phát triển hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng bản đồ và quản lý diện tích đất đai của Tập đoàn. Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện đầu tư an sinh xã hội, ưu tiên cho các dự án tại Campuchia và Lào với kế hoạch phù hợp. Tuân thủ các quy định về tham vấn, kết nối cộng đồng, giải quyết khiếu nại, xung đột. Hợp tác để tìm nguồn lực hỗ trợ sinh kế và đời sống của cộng đồng. Đảm bảo quyền lợi của người lao động và cải thiện thu nhập. Tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tuân thủ quy định của pháp luật quốc gia và cam kết quốc tế. Thúc đẩy các dự án bảo tồn và phục hồi rừng, cải thiện đa dạng sinh học. Giảm ô nhiễm môi trường. Thúc đẩy các thành viên duy trì và mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Phát triển điện mặt trời áp mái với quy mô phù hợp, tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, tái sử dụng nước thải, thúc đẩy và mở rộng một số mô hình kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh hiệu quả kinh tế của VRG. Khuyến nghị những giải pháp sản xuất cao su bền vững và hiệu quả cao nhằm giảm chi phí, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, đa dạng nguồn thu nhập kết hợp đa dạng sinh học, ứng dụng công nghệ nông nghiệp cao, canh tác tổng hợp, bảo vệ môi trường. Nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng mủ cao su và gỗ cao su, xây dựng và phát triển thương hiệu VRG. Xây dựng quy trình quản lý kỹ thuật cây cao su 2020, cập nhật bổ sung các quy định liên quan tạo cơ sở để thúc đẩy sản xuất phát triển cao su bền vững, gắn liền các yếu tố hiệu quả kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, bảo vệ môi trường. 
Bên cạnh sự nỗ lực trong công tác chuyên môn, để góp phần thúc đẩy cho Doanh nghiệp - đơn vị đang công tác ngày càng phát triển bền vững, các đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ cần nên học hỏi, trau đồi các phẩm chất:
Một là, noi gương tính giản dị, tiết kiệm, khiêm tốn, liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng vì dân, vì nước, cùng với tính giản dị vĩ đại và sự khiêm tốn cao độ của Người được cả thế giới ca ngợi và khâm phục. Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ lúc làm một thợ ảnh bình thường ở ngõ hẻm Compoint nước Pháp đến khi làm Chủ tịch nước Việt Nam, vẫn sống một cuộc đời thanh bạch, giản dị, tao nhã từ câu nói, tác phong đến vật dụng, tư trang hằng ngày, từ bữa ăn đến cách sống hòa mình với nhân dân. Bằng những câu chuyện đời thường của Người, các thế hệ Đảng viên trẻ cần noi theo và học hỏi. Tính giản dị, cần kiệm sẽ giúp người Đảng viên trẻ có thể tích lũy cho cuộc sống riêng  của bản thân, gia đình cũng như cho đơn vị đang làm việc, từ đó phần nào góp phần tạo ra tích lũy cho xã hội và thúc đẩy đất nước ngày càng đi lên. Không những vậy, Hồ Chủ tịch còn dạy chúng ta rất nhiều bài học về sự khiêm tốn. Khi đã trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người vẫn luôn gần gũi, hòa đồng với mọi người xung quanh. Bởi lẽ cảnh giới cao nhất của đạo làm quan không phải lên xe xuống ngựa, trống giong cờ mở, kính gửi kính thưa, một dạ hai vâng…mà chính là xóa nhòa khoảng cách với nhân dân. Nghĩ cho cùng núi cao phải có đất bồi, núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu? Những câu chuyện về Người sẽ luôn là những bài học sáng giá cho Đảng viên trẻ noi theo trong cuộc sống lẫn con đường phấn đấu để mai này trở thành một lãnh đạo, quản lý giỏi, có chừng mực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân.
Hai là, tránh lối sống xa hoa, lãng phí không cần thiết.
Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên trẻ cần rèn luyện, tu dưỡng mình, việc tưởng dễ nhưng lại rất khó. Dễ vì cách sống của Bác rất bình thường, đơn giản nếu quyết tâm thì ai cũng làm được. Còn khó vì nếu không có tâm trong sáng, không có chí hướng, không có nghị lực, không có lòng yêu thương con người thật sự thì không thể làm theo Bác Hồ được. Xã hội ngày nay đã phát triển hơn nhiều so với thời kỳ đất nước trong chiến tranh và bao cấp, mức sống chung của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Nên dù không cần phải đi dép cao su, mang cơm nắm khi đi công tác như Bác Hồ, thì mỗi đảng viên trẻ chúng ta cũng không nên lãng phí, xa hoa, tiệc tùng, tiêu hoang công sản khi thực hiện nhiệm vụ, gây phản cảm cho dư luận và tạo dựng hình ảnh xấu trong nhân dân. Vì vậy, thiết nghĩ để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự có kết quả thì mỗi chúng ta đều phải tự giác, tích cực điều chỉnh từ cách sống tiết kiệm và giản dị hằng ngày. Có như thế, Đảng viên trẻ mới có thể góp một phần công sức của mình giúp cho doanh nghiệp ngày càng đi lên và phát triển bền vững.
Ba là, luôn tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức, nhiệt tình hăng say trong công tác.
Việc học tập tu dưỡng đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh ngay từ khi còn là Đảng viên trẻ chính là nền tảng để giữ vững phẩm chất của một cán bộ, đảng viên trưởng thành sau này. Mọi đảng viên trẻ cần nhận thức sâu sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên.
Là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp với mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế đất nước; bằng sức sống tràn trề của mình; đảng viên trẻ cần sẵn sàng xung kích, đi đầu trong đảm nhận những công việc mới, công việc khó do đơn vị giao cho. Muốn vậy, mỗi đảng viên trẻ thường xuyên cần rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; tận tâm, trung thực, sáng tạo với năng suất, chất lượng cao; kết hợp được lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, xã hội; góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ  đơn vị.
Theo tôi thì việc bản thân mỗi đảng viên phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện là việc làm cần thiết. Mỗi đảng viên trẻ khi đã kiên định với con đường mình lựa chọn thì việc tìm ra phương thức “truyền lửa” cho những thế hệ nối tiếp sẽ không còn là điều khó. Đó cũng là cách để mỗi đảng viên trẻ đem trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.
Bốn là, biết giúp đỡ mọi người xung quanh, nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể của đơn vị.
Đối với đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn cần phải tích cực trong các hoạt động đoàn tại doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm, đề xuất các giải pháp giúp chi đoàn hoạt động có hiệu quả, chất lượng; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN.
Đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ - nguồn nhân lực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước cần phải thường xuyên tự phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng “vừa làm vừa học” để có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, xung kích, năng động, sáng tạo; đồng thời, phải có tinh thần học hỏi, khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực đem trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung.
Đảng viên trẻ có trách nhiệm kế tục, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, trở thành những hạt nhân trong các phong trào, phấn đấu trưởng thành hơn nữa để đóng góp cho đất nước.
                                                  Lê Vũ Yến Thanh – Chi bộ Ban Công nghiệp
Đảng bộ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam
 
.
.
.
.