.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Sinh hoạt Chi bộ trong thời dịch bệnh Covid-19

Thứ Năm, 28/10/2021|10:55

Nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Chi bộ Tuyên giáo Thi đua trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn CN Cao su Việt Nam-CTCP (VRG) đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp phù hợp, duy trì nghiêm việc sinh hoạt Chi bộ thường kỳ bằng nhiều hình thức. Đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt của Chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Khẳng định vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn linh hoạt, sáng tạo, đề ra các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tuyên giáo Thi đua VRG.
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tuyên giáo Thi đua - VRG.

Bám sát các quy định về sinh hoạt Chi bộ

Chi bộ Tuyên giáo Thi đua trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn với chức năng nhiệm vụ là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy Đảng và lãnh đạo Tập đoàn về công tác tuyên giáo, công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền - văn thể và công tác của Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Hiện nay, Chi bộ có 9 Đảng viên (gồm 01 Bí thư Chi bộ và 8 đảng viên). Với số lượng cán bộ chủ yếu là đảng viên nên có sự lãnh đạo tập trung, triển khai nghị quyết của Chi bộ và của Đảng ủy cấp trên được thuận lợi. Kết hợp giữa sinh hoạt Chi bộ với triển khai nhiệm vụ của Ban được lãnh đạo Tập đoàn giao được thông suốt. Tuy nhiên, do Chi bộ sinh hoạt ghép giữa Tuyên giáo Thi đua và Đoàn Thanh niên, tuy còn gặp khó khăn về thời gian sinh hoạt, công tác cơ sở thường xuyên, nhưng việc tổ chức sinh hoạt được Chi bộ thực hiện rất nghiêm túc.

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện giãn cách xã hội là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Trong bối cảnh ấy, Chi bộ Tuyên giáo Thi đua vẫn đảm bảo nội dung sinh hoạt thường kỳ trong năm. Với cách nghĩ linh hoạt, Chi bộ đã đổi mới phương thức, tổ chức sinh hoạt thường kỳ bằng nhiều hình thức để truyền tải hết nội dung thông tin cần thiết đến toàn thể đảng viên, cũng như kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên trong Chi bộ.

Nghị quyết được triển khai thực hiện trên cơ sở kết quả biểu quyết của đảng viên dự sinh hoạt. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng sinh hoạt, Chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề như: Làm thế nào để 100% cán bộ, đảng viên của Chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyên và công tác xây dựng Đảng... Từ năm 2020 đến nay, Chi bộ không vi phạm về nguyên tắc sinh hoạt Đảng và được xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Linh hoạt các hình thức sinh hoạt Chi bộ thời Covid-19

Trong tháng 03/2020, dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, nhằm tránh tụ tập đông người, phòng chống dịch bệnh, việc áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp xúc, phòng chống dịch là rất cần thiết và là việc phải làm và làm một cách nghiêm túc nhất. Chính vì vậy, Chi bộ Tuyên giáo Thi đua đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt định kỳ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công, tình hình dư luận, tư tưởng đảng viên kịp thời cụ thể như: phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị với 50% cán bộ làm việc tại văn phòng và 50% làm việc tại nhà; định kỳ tổ chức sinh hoạt Chi bộ online để thống nhất các nội dung và triển khai đến toàn thể đảng viên bằng văn bản scan, tin nhắn trên Zalo hoặc nhắn tin, điện thoại… Nhờ vậy, Chi bộ luôn kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian phòng chống dịch như hiện nay.

Đồng chí Lê Văn Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Chi bộ Tuyên giáo Thi đua cho biết: “100% đảng viên trong Chi bộ đều có điện thoại thông minh và sử dụng ứng dụng Zalo. Vì vậy, Chi bộ đã thành lập nhóm Zalo và thông qua đó, đồng chí đã họp bàn, trao đổi trên Zalo, tổng hợp ý kiến của các đồng chí đảng viên. Sau khi thống nhất Chi bộ, cũng đã có văn bản giấy triển khai nội dung nhiệm vụ cho tháng tiếp theo, sao chép và được gửi trên Zalo. Các đồng chí đảng viên đều đồng tình hưởng ứng với hình thức này. Đây cũng là hình thức sinh hoạt được nhiều Chi bộ khác áp dụng trong thời điểm chống dịch Covid-19. Đối với đảng viên cao tuổi, việc ứng dụng công nghệ thông tin không nhanh nhạy nên với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, Bí thư Chi bộ đã linh hoạt triển khai các phương thức hợp lý gọi điện hoặc gửi văn bản giấy…”

Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, Chi ủy Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên phụ trách nhiệm vụ được phân công thường xuyên liên lạc, để báo cáo kịp thời việc triển khai hoạt động. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là đồng chí Bí thư. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, trách nhiệm trong công việc. Đồng thời, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".  Qua đây, có thể thấy được trách nhiệm lãnh đạo của Bí thư Chi bộ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn linh hoạt, sáng tạo để tổ chức sinh hoạt, triển khai đầy đủ các thông tin cần thiết của đảng ủy cấp trên, của lãnh đạo Tập đoàn đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chi bộ Tuyên giáo Thi đua luôn bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; tổ chức nghiêm túc việc sinh hoạt Chi bộ. Các nội dung trong buổi sinh hoạt Chi bộ được hướng dẫn cụ thể, các văn bản mới của cấp trên; các thông tin thời sự trong nước được Chi bộ chọn lọc và thông tin đến đảng viên bằng nhiều hình thức. Các buổi sinh hoạt Chi bộ đều đánh giá tình hình nhiệm vụ đã được triển khai trong tháng, cũng như dự kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tiếp theo. Việc thảo luận cũng như góp ý phê bình và tự phê bình, là nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng, mà cụ thể trong sinh hoạt Chi bộ. Vì vậy, Chi bộ triển khai nghiêm túc, thảo luận nhiệt tình, góp ý sôi nổi. Việc đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, cũng như kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên được Chi bộ thực hiện thường xuyên trong các buổi sinh hoạt.

ANH ĐÀO

.
.
.
.