.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thứ Tư, 10/11/2021|22:10

Số hóa để đáp ứng tốt nhiệm vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện an toàn, tin cậy và kinh tế trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi nguồn năng lượng tái tạo tăng cao trong hệ thống; hướng đến cải tiến, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, bắt kịp xu thế của thời đại số, Đảng ủy Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (EVNNLDC) đã  thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong chuyển đổi số tại Trung tâm. Đảng ủy EVNNLC hướng tới với mục tiêu: Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Chủ động triển khai ngay khi có chỉ đạo từ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 11/01/2021, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về việc thực hiện Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Từ thực tiễn hoạt động và trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã ngay lập ban hành công văn số 54-Ctr/ĐƯ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về việc thực hiện Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với tính chất là đơn vị có hàm lượng khoa học công nghệ cao, các cán bộ trong cơ quan có trình độ do đó yêu cầu về chuyển đổi số sớm được xác định rõ đây là nhiệm vụ cấp bách cần được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động công tác của Trung tâm trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Chuyển đổi số để phục vụ sản xuất

Với nhiệm vụ chính được Đảng ủy cấp trên giao là vân hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định và kinh tế trong bối cảnh tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo tăng cao, cũng như hệ thống điện Việt Nam đang trong giai đoạn dịch chuyển mạnh mẽ về cơ cấu, kết nối với các hệ thống điện nước ngoài trong tương lai gần, Đảng ủy Trung tâm xác định rõ: ứng dụng khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, đảm bảo vận hành an toàn liên tục hệ thống điện và thị trường điện. Bên cạnh đó, vấn đề tổ chức vận hành các nguồn NLTT cũng được quan tâm chỉ đạo sát sao khi Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền Trung tâm thành lập Phòng Quản lý nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo từ ngày 15/12/2020. Đây là một đơn vị mới, tập hợp các cán bộ có nhiều kinh nghiệm từ nhiều phòng ban khác nhau, xây dựng nên một đội ngũ chuyên sâu, trình độ cao phụ trách giải quyết các vấn đề mới và khó đặt ra trong công tác vận hành các nguồn NLTT.

Trên thực tế, trong 2 năm qua, hệ thống điện Việt Nam đã có sự phát triển mạnh, đặc biệt là nguồn NLTT đã tăng trưởng từ xấp xỉ 10% đầu năm 2019 lên khoảng 30% hệ thống điện Quốc gia trong năm 2021. Bên cạnh những mặt tích cực, NLTT cũng gây không ít khó khăn trong việc điều hành hệ thống điện. Cụ thể, với đặc điểm công suất phát hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng sơ cấp mang tính bất định như NLTT, sự ổn định của hệ thống điện nhìn chung sẽ bị ảnh hưởng nếu các nguồn điện truyền thống không kịp thời điều chỉnh theo sự thay đổi công suất của phụ tải và nguồn điện từ NLTT. Trước thực trạng đó, xác định rõ dữ liệu được số hóa là động lực chính cho chuyển đổi số, Trung tâm đã và đang đầu tư trang bị các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn phục vụ chuyên sâu cho công tác vận hành các nguồn NLTT nói riêng và các nguồn khác trên hệ thống nói chung. Các hệ thống dữ liệu lớn tại Trung tâm đang được vận hành trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới hiện nay như Oracle, Sqlserver…

EVNLDC cũng đã tập trung xây dựng, nghiên cứu ứng dụng công cụ tính toán hiện đại trong dự báo và quản lý các nguồn năng lượng mới tại A0.; nghiên cứu sử dụng công nghệ dữ liệu lớn, AI trong dự báo công suất phát Năng lượng tái tạo, dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia, miền và các Tổng công ty Điện lực nhằm nâng cao chất lương dự báo phụ tải ngắn hạn nhằm từng bước cải tiến phần mềm dự báo phụ tải ngắn hạn phục vụ điều hành hệ thống điện Quốc gia; nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp nền tảng cho các chuyển đổi số; thu thập, quản lý, quản trị dữ liệu trong toàn Trung tâm cũng như tái cấu trúc một cách hợp lý hệ thống phần mềm dùng chung.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, các công nghệ số trong vận hành hệ thống điện, thị trường điện cùng nỗ lực của toàn thể CBCNV, EVNNLDC đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vận hành hệ thống điện lớn thứ 2 Đông Nam Á và thứ 23 thế giới an toàn, ổn định và kinh tế.

Tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp

Bên cạnh việc điều hành sản xuất đến từ các phòng kỹ thuật, việc nâng cao năng lực khối quản trị tại Trung tâm được xác định rõ là nhiệm vụ trọng tâm và được dành nguồn lực lớn để triển khai trong thời gian qua. Ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy Trung tâm đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 và xác định năm 2021 là năm ‘’Quản trị của Trung tâm’’, qua đó xây dựng nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn mới chuyển mình mạnh mẽ của Điều độ Quốc gia. Tăng cường triển khai thực hiện truyền thông, chương trình hội thảo đào tạo nhằm bước đầu thay đổi nhận thực về chuyển đối số cho CBCNV toàn trung tâm. Trong năm 2021, Trung tâm đã tổ chức Hội thảo “Tổng quan về hệ thống điện và thị trường điện cho khối quản trị tại EVNNLDC” cũng như tham gia các hội thảo do EVN tổ chức dành cho các phòng quản trị.

Hệ thống văn phòng điện tử (D-office) đã được Trung tâm triển khai xuyên suốt từ cơ quan Trung tâm tới toàn bộ các điều độ miền, triển khai hệ thống ký số, văn phòng không giấy, ứng dụng triệt để họp hội nghị truyền hình trong toàn Trung tâm trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Tập trung nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn lao động trong thời đại số, hướng tới tuyển dụng các nhân lực trẻ, chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận công nghệ mới để đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số. Trung tâm đã tổ chức nhiều buổi làm việc cùng các Trường đại học lớn về kỹ thuật trong nước như Đại học Bách khoa Hà Nội,... nhằm đón đầu nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như hợp tác trong việc đào tạo các kỹ sư trẻ ngay từ trên ghế nhà trường để luôn luôn có sự chuẩn bị nhân lực trong tương lai.

Số hóa công tác Đảng, Đoàn thể

Xác định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trong việc Chuyển đổi số của Trung tâm, nội dung về Chuyển đổi số trong công tác Đảng, đoàn thể là một trong những điểm mới đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nghiên cứu, xây dựng triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Hệ thống văn bản, tài liệu chính thức (theo quy định) trao đổi giữa Đảng ủy với các chi bộ trực thuộc được gửi/nhận dưới dạng điện tử, có tệp điện tử gắn kèm và được xác thực điện tử. Đồng thời các văn bản, tài liệu chính thức (theo quy định) của các cơ quan khác gửi đến Đảng ủy Trung tâm được quét, lưu dưới dạng điện tử và cập nhật vào Hệ thống quản lý, điều hành của Trung tâm.

Đoàn thanh niên Trung tâm dưới sự chỉ đạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp TW, Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bước đầu thực hiện việc số hóa, quản lý đoàn viên thông qua phần mềm Quản lý đoàn viên được Đoàn khối Doanh nghiệp TW xây dựng.

Khó khăn, thách thức vẫn còn ở phía trước, nhưng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ và là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Đảng ủy EVNNLDC sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo toàn diện trên mọi mặt hoạt động, để đưa EVNNLDC cán đích thành công các mục tiêu đã đề ra./.

Ths Đinh Xuân Bách  

.
Các bài viết khác:
.
.
.