.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Đảng ủy Vinachem: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Thứ Tư, 10/11/2021|23:03

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Đảng ủy Vinachem) đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên triển khai quyết liệt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa. Năm 2021, Đảng ủy Vinachem tiếp tục, chủ động triển khai công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTg và phù hợp với định hướng xây dựng Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2021 - 2025.

Nhằm đảm bảo cơ cấu hợp lý, tập trung vào các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính, trong đó mũi nhọn là sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của Vinachem, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 (Quyết định số 16/QĐ-TTg). Thời gian qua, Vinachem đã nỗ lực để thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Nỗ lực thoái vốn nhiều đơn vị

Thực hiện Quyết định 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, thời gian qua, Đảng ủy Vinachem đã quyết liệt chỉ đạo để thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn. Đến năm 2020, Vinachem đã phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai xác định giá trị tại 22 doanh nghiệp; tổ chức bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán đối với 13 doanh nghiệp. Vinachem đã thoái vốn thành công và thành công một phần tại 8 doanh nghiệp. Trong đó thoái toàn bộ vốn tại 03 doanh nghiệp, bao gồm: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Mỏ, Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng và Công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội. Thoái vốn một phần tại 5 doanh nghiệp, bao gồm: Công ty CP Cao su Sao vàng, Công ty CP Bột giặt NET, Công ty CP Pin Hà Nội, Công ty CP Ắc quy Tia Sáng, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn những đơn vị chưa thoái vốn, thoái vốn không thành công hoặc chỉ thoái vốn được một phần do không có nhà đầu tư tham gia mua cổ phần, vướng mắc liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất, một số cổ phiếu bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết liệt triển khai

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các văn bản của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Vinachem đang tiếp tục, chủ động thoái vốn tại các doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTg và phù hợp với định hướng xây dựng Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2021 - 2025.

Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai công tác tái cơ cấu. Tuy nhiên, Vinachem khắc phục khó khăn vẫn quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn, cổ phần hóa. Những tháng cuối năm 2021, Vinachem đang khẩn trương triển khai công tác thoái vốn tại 04 doanh nghiệp là Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Hóa chất Việt Trì, Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất. (Cụ thể: Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Tập đoàn hiện nắm giữ 8,85% cổ phần, kế hoạch thoái về 0%; Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Tập đoàn hiện giữ 69,82% cổ phần, kế hoạch thoái còn 51%; Công ty Công ty CP Hóa chất Việt Trì, Tập đoàn hiện giữ 68,5% cổ phần, kế hoạch thoái còn 51%; Công ty Xuất Nhập khẩu Hóa chất, Tập đoàn hiện giữ 26,28% cổ phần, kế hoạch thoái về 0%).

Hiện, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã được bán toàn bộ cổ phần và Vinachem đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn tại 3 doanh nghiệp còn lại trong danh sách cổ phần hóa trong những tháng cuối năm nay tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Hóa chất Việt Trì,  Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất.

“Việc thoái vốn đầu tư của Vinachem tại các doanh nghiệp đảm bảo công, khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo hiệu quả tối đa lợi ích của cổ đông nhà nước và vốn đã đầu tư, xử lý dứt điểm các tồn tại khó khăn, vướng mắc trước khi thoái vốn, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và giải quyết đầy đủ chế độ, quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đồng thời sử dụng nguồn tiền thu được từ thoái vốn hiệu quả và đúng mục đích”, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem nhấn mạnh./.

Hồng Liên - Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

.
.
.
.