.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Chi bộ 1 - Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An

Thứ Tư, 10/11/2021|20:51

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Chi bộ 1 đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên.

Đội thi Chi bộ 1 xuất sắc nhận Giải nhất Hội thi Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Đội thi Chi bộ 1 xuất sắc nhận Giải nhất Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, toàn thể đảng viên Chi bộ 1 và quần chúng ưu tú đang làm việc tại Phòng Kế hoạch Vật tư, Phòng Kỹ thuật Công nghệ và Phòng Thị trường đã tích cực tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW cũng như các chuyên đề hàng năm do Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An tổ chức (Chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, Hội nhập quốc tế, Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo,…). Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên Chi bộ 1 tham gia các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt đều đạt 100%. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt học tập, Đảng ủy Công ty chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.

Công tác triển khai, tuyên truyền việc thực hiện Nghị Quyết TW4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị Quyết TW4 khóa XII: Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện thường xuyên hàng tháng. Trong giai đoạn 2016 – 2021, tất cả đảng viên trong chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng viên, người đứng đầu chi bộ thực hiện tốt nội dung cam kết theo Nghị Quyết TW4 khóa XII. Giai đoạn 2016 – 2021 không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo qui định; không có đảng viên chạy chức, chạy quyền và biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm sâu sát; nội dung, hình thức, sự phối hợp tuyên truyền đạt được nhiều chuyển biến tích cực, đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được rất nhiều cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm, hưởng ứng. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết và khen thưởng đã kịp thời hướng dẫn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Chi bộ 1 chính là việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt định kỳ đúng quy định 01 lần/tháng và sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần/quý. Cấp ủy đã lập Tổ chuyên đề gồm 4 thành viên để nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng, phổ biến và triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng quý căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn cảnh cụ thể. Nhằm tạo cơ hội rèn luyện, phát triển toàn diện các kỹ năng cho đảng viên chi bộ và phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, cấp ủy đã phân công 2 đồng chí của chi ủy tham gia thường trực và luân phiên thay đổi 2 đồng chí đảng viên/quần chúng ưu tú tham gia Tổ chuyên đề. Nội dung các chuyên đề đi sâu vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Qua từng năm, các buổi sinh hoạt chuyên đề được cấp ủy chi bộ chuẩn bị nội dung ngày càng công phu, chu đáo và thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú: thuyết trình – trò chuyện chuyên đề, trình chiếu video, tổ chức thi hái hoa dân chủ, triển lãm hình ảnh. 

Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ 1 cũng đã tích cực tham gia và xuất sắc đạt Giải nhất Hội thi tìm hiểu về Cuộc đời và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 do công ty tổ chức và cùng Đảng bộ công ty tham gia Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 do Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức, thu hút 21 chi bộ/đảng bộ trực thuộc tranh tài.

Các nội dung thi (tự giới thiệu, kiến thức và thuyết trình) đã khắc họa sinh động cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao ý chí chiến đấu, học tập, lao động xây dựng đơn vị, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Không chỉ học tập Bác, tùy theo nhiệm vụ của mình mà mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động đã hiện thực hóa vào hành động hàng ngày với tâm niệm “Làm theo Bác là phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, việc làm của mình. Cho nên làm theo mới là quan trọng”. Cụ thể, các phòng chuyên môn đã phối hợp thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó:

Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm nội tiêu: vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, từng bước ổn định tình hình tiêu thụ và chặn đà suy giảm sản lượng trên hầu hết các thị trường.

Công tác nhập xuất nguyên liệu, phụ liệu: công tác nhập nguyên liệu, phụ liệu luôn đảm bảo đúng các thủ tục theo qui định của Nhà nước, các quy chế của công ty; luôn có lựa chọn đánh giá nhà cung ứng đảm bảo về chất lượng hàng hóa, giá cả cạnh tranh, hợp lý và luôn đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất và dự trữ. Phối hợp tốt với bộ phận Công nghệ kiểm tra chặt chẽ nguyên phụ liệu đầu vào đảm bảo về mặt kỹ thuật, mỹ thuật. Công tác gia công chế biến sợi luôn được đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dự trữ.

Công tác xuất khẩu: công ty đã thực hiện nhiều giải pháp trong công tác xuất khẩu như nỗ lực tìm khách hàng, thiết kế nhanh nhãn mới để xây dựng giá bán, chào hàng mở rộng đối tác nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và cải thiện chỉ tiêu về lợi nhuận. Cụ thể sản lượng và doanh thu xuất khẩu qua các năm như sau:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sữa chữa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị: Thực hiện các công trình đầu tư, cải tạo, sữa chữa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đúng quy định, đúng qui trình, đúng thủ tục và phát huy được hiệu quả sau khi đầu tư, sữa chữa. Điển hình là dự án “Lắp đặt hệ thống làm mát Xưởng Vấn bao” năm 2019 với Gói thầu “Thi công lắp đặt Hệ thống ĐHKK trung tâm giải nhiệt bằng nước (Chiller)” có giá gói thầu là 3.010.000.000 đồng, giá trúng thầu là 2.975.115.485 đồng, tiết kiệm qua đấu thầu được 34.884.515 đồng; dự án “Đầu tư lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí trung tâm số 02 Xưởng Vấn bao” năm 2020-2021 với Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình” có giá gói thầu là 3.217.689.578 đồng, giá trúng thầu là 3.002.618.960 đồng, tiết kiệm qua đấu thầu được 215.070.618 đồng.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Chi bộ 1. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, tập thể Chi bộ 1 tập trung làm tốt một số nội dung:

Một là, tiếp tục triển khai, tuyên truyền việc thực hiện Nghị Quyết TW4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị Quyết TW4 khóa XII: Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa “trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, cải tiến phương pháp làm việc của tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, từng bước hoàn thiện công tác đảng đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Hai là, tiếp tục tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng quy định, về những nội dung trong chuyên đề có liên hệ gắn kết với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu.

Ba là, sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp như: tuyên truyền, giáo dục, cho đến đăng ký thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; chú trọng sự nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu. Các nội dung hội thảo, tọa đàm phải gắn với thực tế của đơn vị; việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tổ chức tổng kết việc học tập; đồng thời giới thiệu những đảng viên, quần chúng tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác được biểu dương, khen thưởng ở Đảng bộ cấp trên trong các năm tiếp theo.

Bốn là, ứng dụng nền tảng công nghệ truyền thông thế hệ thứ tư để đa dạng hóa phương thức tuyên truyền qua các kênh Internet, mạng xã hội, nhóm tương tác. Cố gắng từng bước xây dựng nền tảng nhật ký web (blog), thư viện sưu tập nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng về thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ (tiểu sử của Bác Hồ; các tác phẩm tiêu biểu của Bác; thơ, hình ảnh, nhạc, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh) tạo thuận lợi cho người dùng khi muốn tìm hiểu, nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu "Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.” đầy ý nghĩa, trong đó có đoạn: “Tôi mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.”. Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thời đại mới, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động Chi bộ 1 nói riêng và Công ty Thuốc lá Long An nói chung quyết tâm thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo" chứ không chỉ nói suông, không chỉ học thuộc lòng, càng không sáo rỗng; nguyện đoàn kết, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm cùng Đảng bộ công ty thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao./.

Lê An Hữu Vinh, Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Thuốc lá Long An

.
.
.
.