.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TẠI BIDV

Thứ Tư, 10/11/2021|21:24

Sáng kiến là gì?

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lý luận thực hành lỗi lạc, trên mọi phương thức diễn đạt, các nội dung mà Người nêu ra mặc dù hàm lượng lý luận cao nhưng vẫn luôn ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu và gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân. Đơn cử như khi Người đề cập đến định nghĩa về “Sáng kiến” - một khái niệm tưởng chừng mang tính trừu tượng và thiên về thuật ngữ chuyên môn: Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người luận giải: “Chúng ta thường nói đến hai chữ sáng kiến một cách mênh mông, không thiết thực… Nếu ta thử hỏi: sáng kiến là gì? thì chắc nhiều người trả lời không xuôi. Như thế mà mong cán bộ và Đảng viên có sáng kiến thì sao mà có được! Chúng ta phải nhận rõ: Bất kỳ việc to việc nhỏ, hễ thêm điều lợi, trừ điều hại cho quần chúng, giúp quần chúng giải quyết vấn đề khó khăn, tăng kết quả của việc làm, tăng sức sản xuất của xã hội, đánh đổ sức áp bức của quân thù, đó đều là sáng kiến”.

Và “Sáng kiến không phải cái gì kỳ lạ hay chung chung, trừu tượng. Nó chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ trong những hoàn cảnh, những điều kiện bình thường, rất phổ thông, rất thiết thực. Hiểu rộng ra là sản phẩm khoa học công nghệ nói chung cũng như vậy. Ở tầm sáng tạo lớn, có ảnh hưởng rộng là phát minh, bao hàm cả sáng chế. Ở tầm thấp hơn, nhỏ hơn thì là sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tất cả đều là sản phẩm được sáng tạo ra khi cuộc sống thúc bách.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua của Tổng Cục Hậu cần năm 1958
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua của Tổng Cục Hậu cần năm 1958

Ai có thể nêu ra sáng kiến?

Tiếp thu và phát triển tinh hoa từ tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại” của Lê-nin khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo của quần chúng trong việc nâng cao năng suất lao động, xuyên suốt trong nhiều tư liệu, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vốn kinh nghiệm và tiềm năng sáng kiến vô tận của quần chúng, Bác cho rằng: “Trí khôn, sáng kiến, học hỏi, tiến bộ và tinh thần hy sinh của người ta không có giới hạn, nó cứ tiến mãi” hay trong lưu bút tại cuộc Triển lãm ngành Hậu cần Quân đội (ngày 01/4/1958), Bác cũng khẳng định: “Trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận”.

Đồng thời, theo quan điểm của Bác, sáng kiến không phải là những gì cao xa không thể thực hiện được và không phải chỉ những người “có tài giỏi đặc biệt mới có sáng kiến” mà mỗi quần chúng bình thường đều có thể đề xuất ra sáng kiến, thậm chí, có rất nhiều quần chúng biết cách giải quyết các vấn đề phức tạp “một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Bởi vậy, Bác nhấn mạnh: “Bất kỳ ai, nếu có quyết tâm làm ích lợi cho quần chúng, lại chịu học, chịu hỏi quần chúng, óc chịu khó nghĩ, tay chịu khó làm, thì nhất định có sáng kiến, nhất định làm được những việc có ích cho loài người”.

Làm thế nào để thúc đẩy và lan tỏa sáng kiến?

Có thể nhận thấy rằng, từ “Sáng kiến vĩ đại” về “Ngày thứ 7 cộng sản” của nước Nga Xô-viết cũng như thực tế lịch sử Việt Nam đều đã chứng minh: sáng kiến, kinh nghiệm của quần chúng có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý đưa ra các quyết định chính xác, hợp thời cuộc và lòng dân. Với tư duy biện chứng và tầm nhìn uyên bác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mối quan hệ giữa việc đề xuất ra sáng kiến và cách thức để những sáng kiến đó được lan tỏa rộng rãi, phát huy hiệu quả trong thực tế phụ thuộc rất lớn vào môi trường dân chủ, phương thức lãnh đạo và cơ chế tạo động lực cho hoạt động sáng kiến.

Chính vì vậy, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác đã dành riêng một mục để viết về nội dung “Phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái: Chúng ta thường nêu vấn đề đó. Nhưng đến nay, cán bộ và đảng viên vẫn ít sáng kiến, ít hăng hái. Đó là vì lẽ gì? Vì nhiều lẽ. Mà trước hết là vì: Cách lãnh đạo của ta không được dân chủ, cách công tác của ta không được tích cực. Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta khó chịu. Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ, thì thật có như thế…”

Một môi trường dân chủ, tạo điều kiện cho hoạt động sáng kiến phát triển phải là môi trường mà mỗi dân chúng đều có cơ hội được nêu ra quan điểm riêng; được tạo điều kiện để triển khai, áp dụng các sáng kiến của mình; được đánh giá, khen thưởng một cách công bằng, khách quan. Và để đạt được điều đó, rất cần thiết phải loại bỏ các biểu hiện tự cao tự đại, không cầu thị, không chịu lắng nghe, học hỏi từ dân chúng của một số bộ phận đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bác đã nghiêm khắc chấn chỉnh, phê bình: “Có người thường cho dân là dốt không biết gì, mình là thông thái tài giỏi. Vì vậy, họ không thèm học hỏi dân chúng, không thèm bàn bạc với dân chúng”. Và cũng bởi không biết tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm của quần chúng, cho nên “ý kiến của những người lãnh đạo thành ra lý luận suông, không hợp với thực tế”.

Trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa quan điểm “thi đua phải có sự lãnh đạo đúng” và xác định nguyên nhân gây ra thất bại của các phong trào thi đua thời điểm đó là do “tổ chức và lãnh đạo còn kém, không phát triển được hết sáng kiến và năng lực của quần chúng”. Sau gần 20 năm triển khai và rút kinh nghiệm từ các phong trào thi đua, vai trò quan trọng của sáng kiến cải tiến đối với nâng cao năng suất lao động ngày càng được khẳng định, tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc (ngày 12/02/1965), Bác nhấn mạnh thêm: “Đối với sáng kiến cũng như đối với việc trồng cây, trồng cây nào phải tốt cây ấy, hơn là trồng nhiều mà cây sống ít. Khi có sáng kiến mới thì tập thể phải bổ sung nó, cải tiến nó, phổ biến nó, áp dụng nó”. Vì vậy, bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu rút ra cho người lãnh đạo, quản lý tổ chức là: muốn cho tổ chức phát triển hiệu quả và bền vững thì trong quá trình thi đua phải coi trọng sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm, đồng thời phải biết “gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống. Rồi đem nó tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, làm cho nó thành ý kiến quần chúng, làm cho quần chúng giữ vững và thực hành ý kiến đó”.

Bên cạnh hai yếu tố: môi trường dân chủ và phương thức lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nêu thêm một yếu tố hết sức quan trọng để tạo động lực phát huy và lan tỏa sáng kiến, đó là: “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc thì những khuyết điểm lặt vặt cũng tự sửa chữa được nhiều… Khi họ đã có ít nhiều sáng kiến, thì giúp đỡ cho họ phát triển, khen ngợi cho họ thêm hăng hái. Như thế, thì những tính lười, tính “gặp chăng hay chớ” ngày càng bớt, mà sáng kiến và tính hăng hái ngày càng nhiều thêm”. Trong bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II (tháng 02/1961), Bác cũng đã chỉ rõ: “Phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là vấn đề quan trọng. Phải thừa nhận rằng đại đa số công nhân ta cần cù, thông minh và có nhiều sáng kiến hay… Nếu Công đoàn biết khuyến khích, áp dụng, cải tiến và phổ biến rộng rãi những sáng kiến ấy thì năng suất lao động sẽ nâng cao không ngừng”.

Thực tiễn thi đua xây dựng và phát triển đất nước chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy sức mạnh của việc phát huy, lan tỏa sáng kiến và kinh nghiệm của quần chúng. Có thể khẳng định rằng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng được vận dụng linh hoạt, tạo nên động lực mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong quá trình hội nhập và trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trước yêu cầu của tình hình mới, mỗi cán bộ, đảng viên càng cần khắc sâu lời dạy của Bác, nỗ lực cống hiến hết mình, đột phá trong tư duy, phát huy và lan tỏa sáng kiến cải tiến, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. Đầu thì lan khắp một đơn vị, một nhà máy, một làng... Dần dần lan khắp cả quân đội, cả ngành công nghệ, cả nước. Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, những sông to chảy vào bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc”.

BIDV  hành trình 65 năm miệt mài đổi mới, phát huy sáng kiến, cải tiến

Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng bộ/Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam) luôn quan tâm, chỉ đạo, phát động và triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến trên toàn hệ thống nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp kiến thiết, xây dựng và đổi mới đất nước.

Trong giai đoạn đầu mới thành lập, bên cạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam có nhiệm vụ chính là tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư, quản lý toàn bộ số vốn do Ngân sách nhà nước cấp vào công tác kiến thiết cơ bản, thẩm định về vốn đầu tư và nghiệm thu các công trình cấp nhà nước/địa phương… Vì vậy, bắt buộc Ngân hàng Kiến thiết phải tự xây dựng một phương pháp kế toán để thanh toán và quyết toán riêng biệt, không thể áp dụng theo phương pháp thông thường như các ngân hàng khác. Trước yêu cầu cấp thiết và chưa từng có tiền lệ đó, những cán bộ kế toán kỳ cựu của Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, trước hết là các ông Võ Đình Hảo, Phạm Mai, Võ Xuân Phúc… đã có sáng kiến xây dựng một hệ thống kiểm tra quyết toán mới, gọi là “Bảng kế toán bàn cờ”: Ưu điểm của hệ thống này là có thể phản ánh tổng hợp được tất cả các mối quan hệ thu/chi, gửi/nhận, hoàn thành/chưa hoàn thành… từ đó thể hiện toàn bộ những chuyển dịch trên tài khoản của các địa phương với nhau, của địa phương với Bộ chủ quản và của địa phương với ngân hàng. Đồng thời, cho phép ghi chép đầy đủ các chi phí, dòng tiền của công trình từ lúc khởi công đến năm cuối cùng xem đã chi bao nhiêu, còn dư bao nhiêu…

Đồng chí Võ Xuân Phúc (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV), một trong những người đóng góp vào sáng kiến này đã chia sẻ: “Chúng tôi đem sáng kiến này đăng ký với Ban Thi đua để đạt danh hiệu Tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi được khen và cho đến trước khi xuất hiện máy tính thì phương pháp này vẫn là phương pháp tốt nhất mà chúng tôi áp dụng. Tất nhiên, phương pháp này chỉ có ích khi người ta phải tính bằng tay. Đến bây giờ có máy tính rồi thì không cần đến nó nữa. Nhưng dù sao, nó đã đóng góp một vai trò rất quan trọng trong công tác của chúng tôi, nó giảm được những sai lầm, sơ suất, mất mát; giảm được thời gian lao động để tính toán, đối chiếu, kiểm tra”.

Có thể khẳng định: để hoàn thành được những trọng trách to lớn mà Đảng và Nhà nước giao, ngay từ khi mới thành lập, toàn thể cán bộ của Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam đã có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến và phát huy sáng kiến rất cao: “Với sức bật tuổi trẻ, với tấm lòng hăng say lao vào nhiệm vụ mới, dù không có những trường lớp chính quy, đội ngũ cán bộ mới một phần vừa học vừa làm, một phần do cơ quan tổ chức những hình thức đào tạo tại chỗ, đào tạo ngắn hạn… dần dần từng bước, đội ngũ cán bộ của Ngân hàng Kiến thiết từ chỗ chưa biết gì tới chỗ “giỏi tay nghề, thạo ngón nghề” (trích nhận xét của ông Phan Minh Tuệ, Giám đốc Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam giai đoạn 1962-1975).  

Đến nay, trải qua 65 năm không ngừng coi trọng và phát triển hoạt động sáng kiến, BIDV là một trong những định chế tài chính đầu tiên ở Việt Nam có Trường Đào tạo cán bộ, có Hội đồng khoa học, có Trung tâm nghiên cứu độc lập và mới đây là thành lập Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV làm đầu mối quản lý tập trung công tác đào tạo, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng. Bên cạnh đó, BIDV cũng là ngân hàng thương mại đầu tiên ban hành tiêu chí đánh giá sáng kiến, cải tiến tiêu biểu với phương thức bình chọn và cơ chế khuyến khích tương ứng, khen thưởng cá nhân/tập thể có thành tích tốt, tích cực tham gia các hoạt động học hỏi, đóng góp sáng kiến, góp phần nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của BIDV. Chính những tiền đề, nền tảng vững chắc này đã tạo nên động lực mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống BIDV luôn tích cực phát huy tiềm năng trí tuệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trước yêu cầu của đổi mới và tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần phát huy, lan tỏa sáng kiến; tiếp nối truyền thống 65 năm miệt mài đổi mới và trên cơ sở nhận thức rõ quy luật: một tổ chức muốn trường tồn, không bị xóa nhòa trong dòng chảy lịch sử thì cần phải luôn tự đổi mới để thích ứng và phát triển; đồng thời, muốn đổi mới, càng cần phải có những con người luôn khát khao học hỏi, đam mê sáng tạo, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến. Kể từ năm 2018, BIDV đã triển khai “Đề án Xây dựng và thực hành Văn hóa học hỏi sáng tạo tại BIDV” dựa trên ba (03) trụ cột chính, bao gồm: (i) Xây dựng môi trường cởi mở, khuyến khích học hỏi, tư duy sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt, sẵn sàng đón nhận ý tưởng mới; (ii) Thiết lập các nền tảng, công cụ hỗ trợ việc học hỏi, sáng tạo trên toàn hệ thống; (iii) Lãnh đạo các cấp khuyến khích và tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ nhân viên học hỏi, sáng tạo, đồng thời chủ động, gương mẫu trong việc học hỏi sáng tạo (trích “Thư ngỏ” ngày 30/3/2019 của ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV).

Với vai trò là một nội dung quan trọng của Đề án, hoạt động sáng kiến đang ngày càng được định hình rõ nét, nổi bật trong hệ sinh thái học hỏi sáng tạo tại BIDV và lan tỏa sâu rộng trong nhận thức, gắn liền với công việc của mỗi cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống, điển hình có thể kể đến: Phong trào “Tuổi trẻ BIDV – Góp ý tưởng nhỏ cho thành công lớn”; Cuộc thi “Triển khai nhân rộng sáng kiến phát triển dịch vụ” ; Cuộc thi “Sáng kiến cải tiến quản trị chi phí hiệu quả của BIDV”; Cuộc thi “Sáng kiến cấp hệ thống được yêu thích nhất trên workplace BIDV”; Chương trình “Ngày hội sáng tạo” các năm; Hội thi “Sáng kiến chuyển đổi số”… Các hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, người lao động và góp phần thay đổi nhận thức trên toàn hệ thống với thông điệp được lan tỏa: Sáng kiến/Sáng tạo không chỉ là những gì lớn lao, to tát; không đòi hỏi bằng cấp, chức vụ mà mỗi cán bộ trong hệ thống, tại từng vị trí công tác của mình đều có thể đề xuất ra sáng kiến, cải tiến công việc mà mình đang làm, đang thấy, miễn là mỗi người đều có tâm huyết và trăn trở với sự phát triển bền vững của BIDV.

Trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học tại BIDV đã tạo ra khoảng hơn 300 sáng kiến, ý tưởng mỗi năm, tập trung vào việc cải tiến quy trình hoạt động và phát triển hệ sinh thái sản phẩm toàn diện phục vụ khách hàng. Hiện nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sáng kiến tại BIDV vẫn tiếp tục được triển khai hiệu quả nhờ ứng dụng linh hoạt các hình thức nghiên cứu, thảo luận và nghiệm thu trực tuyến. Chỉ xét riêng đối với hoạt động sáng kiến 6 tháng đầu năm 2021, BIDV đã hoàn thành tổ chức bình chọn được 15 sáng kiến tiêu biểu từ 128 sáng kiến cấp hệ thống năm 2020 để khen thưởng, vinh danh các tập thể/cá nhân (qua workplace BIDV). Đồng thời, để các sáng kiến cải tiến thực sự được phát huy và ứng dụng thiết thực, có hiệu quả vào hoạt động kinh doanh, công tác truyền thông, nhân rộng sáng kiến tại BIDV liên tục được thực hiện thông qua Viện đào tạo và Nghiên cứu nhằm hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống có nhu cầu tham khảo, áp dụng các sáng kiến đã được công nhận. Đến hết quý 2/2021, đã có 116 lượt sáng kiến được cung cấp cho 23 đơn vị tham khảo, mang lại hiệu quả nhiều mặt cho hệ thống như: gia tăng nền khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực lao động. Đơn cử như sáng kiến “Khung cơ chế hỗ trợ chi nhánh tăng cường thu hút khách hàng doanh nghiệp lớn thông qua chính sách mua bán ngoại tệ cạnh tranh” đã mang lại tổng thu nhập thuần của các khách hàng áp dụng cơ chế đạt hơn 35 tỷ đồng; Hay sáng kiến “Giải pháp đẩy mạnh và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử đến khách hàng” đã giúp giảm thiểu đáng kể các giao dịch trực tiếp tại quầy và gia tăng thu phí dịch vụ ròng của các chi nhánh…

Không chỉ được ghi nhận trong nội bộ, rất nhiều sáng kiến cải tiến của BIDV hàng năm đều được vinh danh tại các giải thưởng lớn về khoa học công nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2021, BIDV có 6 sản phẩm vinh dự được trao danh hiệu Sao Khuê bao gồm: Hệ thống Ngân hàng lưu ký và giám sát; Hệ thống tài khoản định danh; Hệ thống BIDV Home; Hệ thống mua bán Trái phiếu; Hệ thống đăng ký trực tuyến/đăng ký dịch vụ tập trung và Ứng dụng thể thao thiện nguyện gắn kết hoạt động kinh doanh BIDV Run. Mặc dù được xuất phát từ nhiều đơn vị, đề cập đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng điểm chung nhất của các ý tưởng được vinh danh của BIDV là đều hướng đến mục tiêu: cải tiến quy trình để nâng cao khả năng, chất lượng phục vụ khách hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, nhiều tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nền kinh tế.

“Sáng tạo là năng lượng sống, là tài sản quý giá nhất của BIDV trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai”…

Có thể nhận thấy, việc xây dựng và triển khai tích cực “Đề án Xây dựng và thực hành Văn hóa học hỏi sáng tạo tại BIDV” là sự vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động sáng tạo/sáng kiến, đồng thời, là bước tiếp nối và phát huy truyền thống học hỏi sáng tạo tại BIDV lên một tầm cao mới, phù hợp với bối cảnh mới và đáp ứng được những mục tiêu chiến lược của BIDV trong thời kỳ mới. Tại BIDV, người lao động được Ban lãnh đạo cam kết luôn đồng hành trên chặng đường học hỏi sáng tạo, vun đắp giá trị cốt lõi của BIDV cũng như giá trị bản thân của mỗi nhân viên, cùng phấn đấu để đạt được yêu cầu: “Mỗi cán bộ nhân viên BIDV là một lợi thế cạnh tranh, được hoàn thiện và thích ứng, cống hiến, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh”. Cam kết đó vẫn luôn được hơn 26.000 cán bộ, người lao động BIDV đồng lòng, quyết tâm thực hiện và một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ hơn, ghi dấu ấn kiên định trong bài phát biểu của ông Phan Đức Tú (Chủ tịch HĐQT BIDV) tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn hệ thống BIDV năm 2019: “Chúng ta vững tin rằng, với tinh thần Khát khao học hỏi - Đam mê sáng tạo - Sẵn sàng thay đổi - Bứt phá thành công, BIDV sẽ xây dựng và hoàn thiện một môi trường làm việc thân thiện, năng động, giàu tính sáng tạo để mỗi cá nhân được phát triển toàn diện và phát huy hết khả năng của mình, tạo dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững của BIDV cũng như đem lại sản phẩm dịch vụ và môi trường kinh doanh tốt nhất cho khách hàng”.

Lê Thị Như Trang, Đảng bộ bộ phận Ban Kế hoạch - BIDV

Tài liệu tham khảo:

Sáng kiến vĩ đại, VI.Lênin, tháng 6/1919

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, năm 2011

Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh (bút danh X.Y.Z), năm 1947

Lịch sử Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1957-2017, BIDV, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, năm 2017

Thư ngỏ, Phan Đức Tú (Chủ tịch HĐQT BIDV), ngày 30/3/2019

Đề án Xây dựng và thực hành Văn hóa học hỏi sáng tạo tại BIDV

Báo cáo hoạt động NCKH và sáng kiến 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, ngày 30/7/2021.

 

.
.
.
.