.
.

CHUNG KHÁT VỌNG, VỮNG NIỀM TIN

Thứ Ba, 09/11/2021|16:11

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được kết quả thiết thực. Qua đó đã khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

.

 

 

.
.
.
.