.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

BỆNH VIỆN THÔNG MINH MỘT GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO BỆNH VIỆN VÀ NGƯỜI BỆNH

Thứ Ba, 08/11/2022|21:40

Hiện tại, xã hội đang đứng trước kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chứng kiến sự phát triển, thay đổi mạnh mẽ của thế giới và đất nước. Ngành Y tế cũng là một trong những ngành có sự phát triển rất tiềm năng tại thời điểm hiện tại và trong tương lai. Nhân loại đã trải qua đợt đại dịch Covid-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trong việc giải quyết các vấn đề lớn trong lĩnh vực y tế.

.

Não Thu Hoài - Chi bộ Trung tâm Truyền thông Vcomms

Đảng bộ Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông

 

.
.
.
.