.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Cơ sở dữ liệu về chăn nuôi - Bước đầu tiên chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Thứ Sáu, 18/11/2022|16:43

Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII xác định: “Nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế, là nền tảng, lợi thế quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Việc phát triển nông nghiệp phải đảm bảo hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, tích hợp đa giá trị theo hướng giữ vững an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái… Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này cần phải thay đổi tư duy, cách thức quản lý mới… trong đó, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần thiết, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc.

 

.

 

Nhóm tác giả: Trần Thị Hồng Dung - Phạm Tiến Minh - Chu Văn Tuấn - Võ Minh Đức

Chi bộ Trung tâm Truyền thông Vcomms, Đảng bộ Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT)

 
.
.
.
.