.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Đảng viên, cán bộ Vietcombank chi nhánh Sở giao dịch tích cực rèn đức, luyện tài, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

Thứ Bảy, 12/11/2022|15:23

Phát huy những kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn ngành Ngân hàng đã có nhiều phấn đấu, nỗ lực trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhiều kết quả tích cực, nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, cụ thể xuất hiện đã góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học tập và làm theo Bác.

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch với hành trình Về nguồn năm 2022.
Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch với hành trình Về nguồn năm 2022.

Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch đã được “nâng tầm” chuyển biến sâu từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Để thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 và Chỉ thị 05-CT/TW hơn nữa, Đảng bộ, Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các nghị quyết, chỉ thị của đảng bộ cấp trên về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động... 

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch, phong trào cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn được ban lãnh đạo khuyến khích, động viên thực hiện. Các chương trình đào tạo, tọa đàm được tổ chức thường xuyên với đa dạng các chủ đề. Nhờ đó, Vietcombank Sở giao dịch luôn tiên phong, đi đầu trong công tác triển khai bán hàng; tư vấn, cung cấp đầy đủ, đa dạng mọi dịch vụ tài chính ngân hàng cho khách hàng tổ chức và cá nhân. 

Song song với việc khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đảng bộ, Ban Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch đã quan tâm tới công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các chương trình về nguồn và các buổi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ định hướng cho toàn thể hơn 560 cán bộ, đảng viên xác định lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành; noi gương Bác Hồ về “Cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, khách quan” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ Vietcombank Sở giao dịch hỗ trợ khách hàng tại quầy.
Cán bộ Vietcombank Sở giao dịch hỗ trợ khách hàng tại quầy.

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Trong công tác chuyên môn, Đảng bộ thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ; có những giải pháp, cách làm hợp lý, nhất là luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong tình hình hiện nay, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức, đặc biệt là ngành tài chính, ngân hàng. Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước và Đảng ủy Vietcombank, phát huy tinh thần sẵn sàng đổi mới từ tư duy đến hành động, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Ban lãnh đạo, Đảng ủy cấp trên thành những nội dung cụ thể và tuyên truyền sâu rộng tới các cán bộ, đảng viên, người lao động, trong đó có Nghị quyết 339 của Đảng bộ Vietcombank về “Chuyển đổi số của VCB trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư” và thực hiện Chuyên đề năm 2022: “Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tại Vietcombank Sở giao dịch, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW phù hợp chủ đề, định hướng công tác năm và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong đó, trọng tâm là việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành; thay đổi quy trình, thủ tục giao dịch nhằm đơn giản về thủ tục, nhanh chóng trong giao dịch nhưng an toàn và hiệu quả; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới phong phú, đa dạng, thật sự trở thành nền tảng tinh thần, là “kim chỉ nam” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. Khắc ghi lời dạy của Bác trong Thư gửi Hội nghị cán bộ ngân hàng năm 1952: “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn”, từng cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank Sở giao dịch ở bất kỳ vị trí công tác nào đều nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Cán bộ tín dụng không ngại đến khu vực xa xôi mang đồng vốn đến khách hàng, hỗ trợ, tư vấn khách hàng cách sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả nhất. Cán bộ giao dịch viên luôn nỗ lực phát triển và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số hiện đại VCB Digibank. Trong giao dịch khách hàng, cán bộ luôn tận tụy, nắm chắc nghiệp vụ, giúp khách hàng sớm phát hiện thủ đoạn, chiêu trò lừa đảo trên các nền tảng công nghệ của các đối tượng tội phạm mạng và giúp họ thoát khỏi bẫy lừa đảo của chúng. Cán bộ thủ quỹ, kiểm ngân luôn trung thực, liêm khiết, trả lại tiền thừa cho khách hàng từ vài trăm nghìn đồng đến chục triệu đồng…

Công đoàn Vietcombank Sở giao dịch trao tặng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Sóc Sơn.
Công đoàn Vietcombank Sở giao dịch trao tặng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Sóc Sơn.

Thực hiện lời kêu gọi và cũng là lời dạy của Bác “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cán bộ đảng viên, người lao động Vietcombank Sở giao dịch tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”…

Qua 1 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề năm 2022 trong toàn ngành Ngân hàng, tại Vietcombank Sở giao dịch bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, nghiêm túc, bài bản và hệ thống, phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; góp phần quan trọng tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Ngân hàng tận tâm, chuyên nghiệp, nhiệt huyết, sáng tạo… Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành theo đúng quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm – Quyết liệt – Sáng tạo”, kết hợp với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và công tác trọng tâm đề ra trong năm 2022.

Phòng giao dịch Khâm Thiên, Vietcombank Sở giao dịch

.
.
.
.