.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Đoàn viên, thanh niên Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 14/11/2022|14:33

Tuổi trẻ luôn mang trong mình đầy hoài bão và nhiệt huyết, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ cũng là một trong những cách để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp chung vào sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc. Thế hệ trẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hôm nay không ngừng rèn đức, luyện tài, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu Vietcombank, cùng ngành Ngân hàng góp phần ổn định nền kinh tế đất nước. 

Trong những năm qua, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) luôn triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, đáng chú ý là tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025... Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt chuyên đề hằng năm; xây dựng kế hoạch học tập quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, khá nổi bật, thực sự góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên.

Các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh áp dụng song hành cùng với hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động sinh hoạt ngoại khóa. Cụ thể, phát động các phong trào về thực hành tiết kiệm để giảm chi phí hoạt động nhằm tăng chênh lệch thu chi của Chi nhánh; hoặc là phát động các đợt thi tìm hiểu về tư tưởng, tác phong, lối sống Hồ Chí Minh; tổ chức tham quan, tìm hiểu trên không gian mạng những nơi Bác đã từng sống và làm việc, tìm hiểu các thước phim về Bác…

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lớp cán bộ trẻ trong Đảng bộ Chi nhánh. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa, tác động, làm cho việc học tập có bước chuyển hóa tích cực sang làm theo Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi nhánh. Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ luôn hướng dẫn cũng như lan tỏa tinh thần làm việc và lối sống theo chủ tịch Hồ Chí Minh tới quần chúng để mỗi người sớm thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Song song với việc giáo dục, tuyên truyền mọi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Chi nhánh nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần phải tích cực tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện các tấm gương điển hình tiên tiến, mẫu mực trong học tập, trong từng việc làm cụ thể, có sức ảnh hưởng lớn làm cơ sở để tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời gắn với việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên định kỳ để kịp thời rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, tăng cường dân chủ trong sinh hoạt Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đồng thời phát huy tính sáng tạo, tập trung trí tuệ để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên trong các chi bộ trực thuộc đều đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm.

Trong công tác mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể, mạnh dạn tự phê bình và phê bình, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đồng chí, đồng nghiệp để giải quyết công việc nhanh chóng, đồng thời quan tâm tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Đảng bộ Chi nhánh phát sinh khối lượng lớn công việc, đòi hỏi phải giải quyết khẩn trương, nhanh chóng, do tổ chức, sắp xếp hợp lý công việc, nên các nhiệm vụ đều đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Chi nhánh. Mỗi tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Chi nhánh hiểu rõ vai trò và trách nhiệm quan trọng của mình trong việc đại diện thương hiệu Vietcombank, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện nhiều cán bộ là những gương điển hình tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là những bông hoa thơm ngát trong vườn hoa đẹp, lan tỏa thương hiệu Vietcombank tới đông đảo người dân tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Với đặc trưng công việc, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Chi nhánh đều thuộc khối tác nghiệp nội bộ, nhưng không phải vì thế mà sức chiến đấu đóng góp cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh lại giảm sút. Tất cả các đảng viên và cán bộ đều cố gắng hỗ trợ tối đa khối kinh doanh cũng như phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng với mong muốn Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, đóng góp cho thành tựu của hệ thống.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên Chi nhánh. Ở bất kỳ vị trí nào, mỗi cán bộ đều thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cán bộ dịch vụ luôn cố gắng nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ ngân hàng Vietcombank. Những cán bộ ngân quỹ đã rất tỉnh táo nắm chắc nghiệp vụ và linh hoạt giúp khách hàng sớm phát hiện thủ đoạn, chiêu trò lừa đảo của các đối tượng. Còn nữa, nhiều cán bộ thủ kho, kho quỹ thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức cán bộ theo cẩm nang văn hóa Vietcombank, bộ quy tắc ứng xử, đã luôn giữ một phẩm chất trong sạch, liêm khiết.

Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, qua đó tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao tính dân chủ, phát huy tính năng động, sáng tạo, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong công việc, cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội của Chi nhánh phát động. Cụ thể như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh, các cuộc vận động “Nhắn tin ủng hộ quỹ phòng, chống Covid -19”,...

Với xu hướng chuyển đổi số của toàn xã hội, Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh áp dụng tối đa các hình thức kết nối hiện đại, giảm thiểu những lãng phí về thời gian của mỗi đảng viên. Các hình thức sinh hoạt chi bộ định kỳ, tuyên truyền, hoạt động ngoại khóa hoặc thăm hỏi nhau được tổ chức linh hoạt xen kẽ qua giữa “online” và “offline”. 

Bên cạnh hoạt động trên, Đảng bộ Chi nhánh luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong đó, chú trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Có thể khẳng định, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên thực hiện thường xuyên, liên tục đồng thời vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Kết quả, giai đoạn 2016 - 2021, nhiều đảng viên được nhận Giấy khen của Đảng bộ Vietcombank về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong lĩnh vực chuyên môn, đoàn thể.

Với những nỗ lực cố gắng rèn luyện và cống hiến hết mình cho đơn vị, cho sự phát triển chung của Vietcombank và ngành Ngân hàng cũng như sự phồn thịnh của đất nước, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank nhận thức ngày càng sâu sắc và luôn luôn rèn luyện trau dồi, phấn đấu. Những phẩm chất đạo đức “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” mang đặc trưng văn hóa Vietcombank được thấm nhuần trong mỗi cán bộ Vietcombank. Những phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư… của Chủ tịch Hồ Chí Minh được mỗi cán bộ Vietcombank học tập, thể hiện một cách chân thành và sẽ còn được duy trì tiếp nối trong lớp lớp thế hệ những cán bộ Vietcombank, những người luôn dành tất cả tâm huyết của mình vì Vietcombank, vì ngành Ngân hàng và vì đất nước Việt Nam phát triển ngày càng thịnh vượng.

Hạp Thị Thảo - Đảng viên Chi bộ 3, 

Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 
.
.
.
.