.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA VIETCOMBANK

Thứ Hai, 14/11/2022|10:53

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, trở thành một phần quan trọng, quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp. Được đánh giá là một trong 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã xây dựng được những giá trị văn hóa mang tính cốt lõi, gắn với mục tiêu, phương hướng và tầm nhìn chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. 

Văn hóa Vietcombank với những đặc trưng thương hiệu riêng đã đặt nền tảng cho sự thành công của ngân hàng trong thời gian qua và là động lực, sức mạnh quý báu để hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Góp phần quan trọng để xây dựng, thực hiện và lan tỏa văn hóa Viecombank là sự đồng lòng, chung sức, chung tay của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại ngân hàng, trong đó có vai trò không nhỏ của những người đảng viên - được xem là những người gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Văn hóa Vietcombank được gói gọn trong 5 giá trị cơ bản: Tin cậy - Giữ gìn chữ tín và lành nghề; Chuẩn mực - Tôn trọng nguyên tắc và ứng xử chuẩn mực; Sẵn sàng đổi mới - Luôn hướng tới cái mới, hiện đại và văn minh; Bền vững - Vì lợi ích lâu dài; Nhân văn - Trọng đức, gần gũi, biết cảm thông và chia sẻ. Đây là những giá trị tư tưởng, tinh thần được đúc rút qua hơn 60 năm hình thành và phát triển của Vietcombank. Phát huy vai trò tiên phong của người cộng sản, các cán bộ, đảng viên dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng bộ Vietcombank đã tích cực tham gia vào quá trình triển khai, thực hiện, giữ gìn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa của Vietcombank. Nhận thức được mỗi cá nhân là một mắt xích, một phần của tầm nhìn phát triển chung, các cán bộ, đảng viên luôn cố gắng để rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, cố gắng phát huy cao nhất những phẩm chất, năng lực của bản thân, không ngừng học tập và làm việc, xây dựng phong cách làm việc chuẩn mực, khoa học, tiến tới mục tiêu “mỗi người xứng đáng là một đại sứ thương hiệu”, mang văn hóa Vietcombank đến với khách hàng để thuyết phục, tạo dựng niềm tin và thu hút khách hàng. 

Trong những năm qua, văn hóa Vietcombank đã trở thành một phần quan trọng đối với đời sống tinh thần của người cán bộ, đảng viên của Vietcombank, thể hiện qua hành động thực tế trong công việc, sinh hoạt hằng ngày và cũng là điểm sáng thu hút khách hàng. Đạo đức, phong cách, tác phong giao dịch, kỹ năng làm việc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân hàng Vietcombank đã được khách hàng ghi nhận. Khách hàng đến và gắn bó với Vietcombank không chỉ bởi những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt, mà còn bởi những giá trị văn hóa được thể hiện qua phẩm chất con người Vietcombank. Giờ đây, sắc áo của cán bộ, đảng viên Vietcombank với logo thương hiệu màu xanh - màu của thiên nhiên, sự sống, của hi vọng đã trở nên thân thuộc, gần gũi với khách hàng, với nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, khi kinh tế - xã hội của đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn do tác động đại dịch Covid-19 hơn 2 năm vừa qua, ngành Ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng mặc dù đứng trước những khó khăn do khả năng sinh lời giảm, các chi phí tín dụng và bù đắp rủi ro gia tăng…, nhưng phải gánh trên vai trách nhiệm, trọng trách chia sẻ “gánh nặng” với nhà nước, thông qua các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân để góp phần phục hồi, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống của nhân dân. Đây là thời điểm cho thấy sự phát huy của các giá trị văn hóa cốt lõi của Vietcombank, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho khách hàng sớm vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là thời điểm mà mỗi một cán bộ, đảng viên của Vietcombank đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng, gửi gắm. 

Trong năm 2021, Vietcombank đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình chịu tác động của dịch COVID-19 thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm phí và giảm lãi suất cho vay, tái cơ cấu dư nợ hiện hữu với tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng đạt gần 7.100 tỷ đồng (tổng số lũy kế từ năm 2020 là 10.800 tỷ đồng). Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, Vietcombank đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid-19 gần 723 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí đầu ngành về nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021 với số tiền khoảng 11.000 tỷ đồng. Riêng trong nửa đầu năm 2022, Vietcombank giữ vị trí quán quân về lợi nhuận trước thuế, đạt hơn 17.300 tỷ, dư nợ cho vay khách hàng tăng tới 14,6% so với đầu năm lên 1,1 triệu tỷ đồng, đây là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn ngành (9,35%). Những thành quả đó là trái ngọt minh chứng cho sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank và đặc biệt là vai trò tiên phong, đi đầu của đội ngũ đảng viên.

Trong thời gian tới, để tiếp tục gìn giữ và phát triển văn hóa Vietcombank, cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong Đảng bộ Vietcombank. Để làm được điều đó, cần chú trọng đẩy mạnh một số vấn đề sau:

- Một là, Đảng bộ Vietcombank phải luôn quan tâm đến chất lượng nhân sự, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong bối cảnh ngân hàng đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số; đồng thời, có chính sách động viên, khuyến khích kịp thời đối với các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hai là, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của Vietcombank để tạo dựng được uy tín, hình ảnh tốt đẹp của Vietcombank đối với đối tác, bạn hàng;

- Ba là, nêu cao hơn nữa tính tự giác, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện bộ tiêu chuẩn của Vietcombank và nghiêm túc trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động của đơn vị;

- Bốn là, cần tăng cường hơn nữa tính đoàn kết, tinh thần vì tập thể trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sức mạnh của một tập thể thống nhất, thấm nhuần những giá trị văn hóa cốt lõi của Vietcombamk là lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp chúng ta vượt qua được giai đoạn khó khăn và thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng Vietcombank trong một thị trường ngày càng khó khăn, khốc liệt hơn trước;

- Năm là, cần tăng cường hơn nữa vai trò của người đảng viên, đặc biệt là các đảng viên lâu năm, đảng viên giữ chức vụ trong công tác tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa văn hóa Vietcombamk tới các cán bộ, nhân viên, nhất là lực lượng trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm trong công tác;

- Sáu là, cần nêu cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đảng viên là người lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức đảng và đoàn thể trong mọi mặt hoạt động của ngân hàng.

Với sự thấm nhuần và thực hiện tốt những giá trị văn hóa cốt lõi của Vietcombank; với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự cố gắng của mỗi một cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Vietcombank, chắc chắn rằng uy tín và hình ảnh tốt đẹp của Vietcombank sẽ ngày càng được nâng cao, xứng đáng là một trong những ngân hàng hàng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại của đất nước ta.

Nguyễn Vinh Quang - Phòng Quản lý nợ, 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

 
.
.
.
.