.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Xây dựng chi đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

Thứ Ba, 21/11/2023|15:27

Trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng chính trị. Để bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, việc xây dựng tổ chức Đoàn nói chung và chi đoàn nói riêng có bản lĩnh chính trị là điều rất cần thiết để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ ngày 27/7.
Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ ngày 27/7.

Tư tưởng chính trị của Đảng là nền tảng quan trọng, định hướng phát triển và xây dựng đất nước theo hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị đồng nghĩa với việc đảm bảo đoàn viên hiểu và trung thành với tư tưởng của Đảng, từ đó đảm bảo tính nhất quán và đồng thuận trong hoạt động của chi đoàn. Điều này đồng nghĩa với việc bảo vệ và phát triển tư tưởng chính trị của Đảng, đồng thời truyền bá và lan tỏa tư tưởng chính trị đến các tầng lớp trong xã hội.

Một chi đoàn có bản lĩnh chính trị không chỉ là nền tảng đảm bảo tư tưởng chính trị của Đảng mà còn tạo ra đội ngũ lãnh đạo đáng tin cậy trong hoạt động kinh doanh và xã hội. Đoàn viên trẻ được rèn luyện về tư tưởng, nhân cách và kỹ năng lãnh đạo trong chi đoàn, họ sẽ trở thành những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

Bởi vậy, để đáp ứng những nhiệm vụ mà tổ chức Đoàn giao cho, việc nâng cao bản lĩnh chính trị là một yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng. Đây là một quá trình cung cấp kiến thức, thông tin và những nguyên tắc cơ bản của Đảng để đoàn viên hiểu và áp dụng vào thực tế công việc. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang tiến vào một giai đoạn mới với nhiều thách thức và cơ hội phát triển, đoàn viên thanh niên cần phải được đẩy mạnh nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường đoàn kết và sẵn sàng sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Mục tiêu của nâng cao nhận thức chính trị là giúp đoàn viên nắm vững tư tưởng của Đảng, hiểu rõ các mục tiêu, phương hướng và chủ trương chính sách của Đảng; đồng thời, bồi dưỡng và nâng cao bản lĩnh chính trị cũng hướng đến việc phát triển năng lực lãnh đạo, tư duy phản biện, kỹ năng quản lý và khả năng phân tích vấn đề của các đoàn viên thanh niên.

Xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng là một điều cốt lõi để đảm bảo sự phát triển và thành công của tổ chức Đoàn. Điều này đòi hỏi sự tận tụy và trung thành với tư tưởng của Đảng, đồng thời khơi dậy niềm tin và ý thức chính trị trong lòng các đoàn viên. 

Để thực hiện mục tiêu này, chi đoàn có thể áp dụng một số biện pháp. Trước tiên, chi đoàn cần tăng cường giáo dục chính trị. Bởi giáo dục chính trị là yếu tố quan trọng để hình thành bản lĩnh chính trị cho đoàn viên. Cần đẩy mạnh việc giảng dạy và truyền đạt tư tưởng chính trị của Đảng, thông qua các buổi học, bài giảng, đối thoại và thảo luận trong chi đoàn. Đồng thời, chi đoàn cần thiết lập các chương trình đào tạo và bồi dưỡng cho đoàn viên, giúp họ nắm vững kiến thức chính trị, hiểu rõ tư tưởng của Đảng và áp dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và cuộc sống hàng ngày.

Thứ hai, môi trường trong chi đoàn cần được xây dựng sao cho trung thành với tư tưởng của Đảng. Đoàn viên cần được khuyến khích và tạo điều kiện để thể hiện quan điểm và ý kiến của mình một cách tự do, song song với sự tôn trọng và tuân thủ nguyên tắc tư tưởng của Đảng. Cần đảm bảo không có sự che đậy, lấn át hoặc đánh giá sai về tư tưởng chính trị của Đảng, mà thay vào đó khuyến khích sự đa dạng ý kiến và thảo luận xây dựng. 

Thứ ba, chi đoàn cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu và thực tiễn tư tưởng chính trị. Đoàn viên cần được hỗ trợ và tạo điều kiện để tiếp cận với các tài liệu, nghiên cứu và đánh giá về tư tưởng chính trị. Đồng thời, cần tạo cơ hội tham gia vào các hoạt động thực tiễn, như tham quan, trao đổi kinh nghiệm và tham gia vào các dự án và chiến dịch của Đảng, từ đó rèn luyện bản lĩnh chính trị và áp dụng tư tưởng vào cuộc sống và công việc. Chi đoàn có thể phối hợp với tổ chức Đoàn cấp trên tổ chức các chuyến đi tham quan, tình nguyện xã hội, tham gia các diễn đàn và hội thảo chính trị. Những hoạt động này giúp đoàn viên tăng cường bản lĩnh chính trị, rèn luyện kĩ năng giao tiếp và lãnh đạo, phát triển tư duy phản biện của bản thân. Bên cạnh đó, chi đoàn có thể đề xuất với các tổ chức Đoàn cấp trên để tổ chức các buổi tọa đàm và hội thảo nhằm tạo ra một môi trường thân thiện và cởi mở cho đoàn viên thảo luận, trao đổi ý kiến về các vấn đề chính trị, tư tưởng đang nổi bật hiện nay. Các buổi tọa đàm và thảo luận này có thể diễn ra thường xuyên, giúp tăng cường hiểu biết và ý thức chính trị của đoàn viên.

Thứ tư, việc tạo ra một mạng lưới liên kết với các tổ chức Đoàn khác cũng như các đơn vị Đảng, các doanh nghiệp và cộng đồng tại địa phương cũng là một cách để đẩy mạnh sự trung thành và tận tụy với tư tưởng của Đảng trong hoạt động kinh doanh. Việc hợp tác và giao lưu với các tổ chức khác cũng sẽ mở rộng mối quan hệ và mang lại nhiều cơ hội phát triển không chỉ cho chi đoàn nói riêng mà cho cả tổ chức quản lý nói chung. 

Thứ năm, để nâng cao bản lĩnh chính trị và định hướng lãnh đạo của đoàn viên, chi đoàn có thể tổ chức các khóa học kỹ năng lãnh đạo. Các khóa học này sẽ giúp đoàn viên phát triển các kỹ năng quản lý, giao tiếp, tổ chức và lãnh đạo, từ đó nâng cao sức chiến đấu của chi đoàn trong hoạt động kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

Chi đoàn - với vai trò là một trong những tổ chức chính trị đại diện cho đoàn viên thanh niên trong doanh nghiệp, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, thúc đẩy và thực hiện tư tưởng của Đảng trong hoạt động kinh doanh. Việc nâng cao nhận thức cho các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn về chính trị và tư tưởng trong hoạt động kinh doanh là một yêu cầu quan trọng để thực hiện tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực kinh tế. Mỗi đoàn viên thanh niên cần hiểu rõ, nắm vững và thực hiện những nguyên tắc, quy tắc và mục tiêu của Đảng. Bản thân mỗi đoàn viên cần phải có kiến thức chính trị sâu sắc và ý thức rõ về vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo hướng đúng đắn và bền vững. Đoàn viên cần áp dụng tư tưởng của Đảng vào quá trình lựa chọn chiến lược kinh doanh, quản lý tổ chức và tương tác với các bên liên quan; đồng thời, cần đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, đồng hành cùng với các chính sách và quyết định của Đảng để đảm bảo sự phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào xã hội.

Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB hiện có hơn 750 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 25% trên tổng số cán bộ nhân viên tại Trụ sở chính, trong đó: Tổng số đoàn viên nữ 407/750 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 55%. Có 93 Đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn, chiếm tỷ lệ 12% tổng số đoàn viên. Độ tuổi trung bình của đoàn viên: 30,7 tuổi. 

Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB luôn ý thức được trách nhiệm là đội ngũ xung kích trong hoạt động chuyên môn để Ngân hàng vượt qua những khó khăn, thách thức và ngày càng phát triển. Với mục tiêu đó đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và của Ngành; ra sức thi đua học tập, công tác và đã góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong thời gian vừa qua. 

Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB tổ chức Hội thảo truyền thông “Ngày hội tuổi trẻ - Nhịp đập thanh xuân” giúp các đoàn viên có cơ hội trao đổi thông tin một cách cởi mở và tạo sự gắn kết.
Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB tổ chức Hội thảo truyền thông “Ngày hội tuổi trẻ - Nhịp đập thanh xuân” giúp các đoàn viên có cơ hội trao đổi thông tin một cách cởi mở và tạo sự gắn kết.

Trong nhiệm kỳ III, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB đã đạt được nhiều thành tích và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đặt ra. Là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong hệ thống đoàn Vietcombank, cán bộ đoàn viên thanh niên Trụ sở chính luôn phát huy vai trò xung kích trong lao động, kinh doanh, đi đầu nghiên trong cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công tác chuyên môn và xây dựng Văn hóa Vietcombank; tích cực học tập rèn luyện, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, xung kích đi đầu trong các công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Là cơ sở đoàn có số lượng đoàn viên đông đảo nhất trong hệ thống Vietcombank, chất lượng nhân sự cao, tham gia các mảng công việc quan trọng, liên quan đến hoạch định chiến lược, chính sách, quy trình cho sự phát triển và vận hành của toàn hệ thống, đoàn viên thanh niên Trụ sở chính VCB luôn được đào tạo bài bản, chính quy tại các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước, có khả năng tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, có ý chí lập thân lập nghiệp, khát khao cống hiến tài năng để phát triển bản thân và góp phần vào thành tựu chung của Vietcombank. 

Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động cho Đoàn viên thanh niên; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc chung tay thực hiện văn hoá Vietcombank, phát triển thương hiệu Vietcombank; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trụ sở chính; phổ biến, gửi truyền tải và đề nghị đoàn viên thanh niên toàn trụ sở chính hưởng ứng các cuộc vận động triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; duy trì thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; người Vietcombank sử dụng sản phẩm Vietcombank; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Trụ sở chính trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo quốc gia, phổ biến về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

Năm 2020, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB đã cử đoàn viên ưu tú tham gia Hội trại truyền thống do Đoàn VCB tổ chức tại Ba Vì, Hà Nội với tên gọi “Tuổi trẻ VCB sắt son niềm tin với Đảng” đạt giải Nhì chung cuộc. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Đảng cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Giải nhất Hội thi cán bộ đoàn giỏi Khối Doanh nghiệp TW năm 2018.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB chú trọng tổ chức các hoạt động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, đa dạng và đi vào chiều sâu như: Tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hành tiết kiệm về tài sản, công cụ lao động, chi phí cơ quan, tiết kiệm thời gian, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, làm tốt nhiệm vụ được giao; là nòng cốt của đội thi của Trụ sở chính trong Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Vietcombank tổ chức năm 2020 và giành giải Nhất toàn hệ thống. Đoàn viên thanh niên Trụ sở chính tích cực tham gia và giành giải cao tại cuộc thi “Búa liềm vàng” do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức, cụ thể 01 giải Nhất và 01 giải Ba năm 2020; 01 giải Ba năm 2021. 

Với nòng cốt là những đoàn viên thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, giỏi về công tác chuyên môn và nắm vững tư tưởng chính trị, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB luôn cố gắng để hoàn thiện và xây dựng, phát triển các chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết và sức chiến đấu của chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Vietcombank giao cho nói chung và của tổ chức Đoàn đối với Đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay nói riêng. 

Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB luôn ý thức rõ vai trò đầu tàu, kết nối toàn bộ hệ thống, phát huy tối đa tiềm năng trong việc triển khai phát động và hỗ trợ trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào, theo đúng tinh thần và khẩu hiệu của Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB nhiệm kỳ 2022-2027: Kết nối – Khát vọng – Chuyển đổi – Tiên phong.

Với tinh thần trách nhiệm và xung kích, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB luôn là lực lượng nòng cốt, chủ động nghiên cứu và triển khai nhiều hoạt động, chương trình, công trình thanh niên để vừa hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được Ban Lãnh đạo, Đảng ủy Trụ sở chính giao phó, vừa chăm lo công tác an sinh xã hội hướng đến cộng đồng.  

Theo đó, liên tiếp trong hai năm 2020 và 2021, cũng như đến hiện tại, đại dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng toàn diện lên đời sống kinh tế, xã hội tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Đúng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB luôn tích cực tham gia các công tác hỗ trợ phòng chống dịch quan trọng nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của Trụ sở chính như: Công tác tổng hợp danh sách hỗ trợ điều phối tiêm vắc xin; sẵn sàng thực hiện làm việc “3 tại chỗ”; 100% đoàn viên nghiêm túc cài đặt và thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng điện tử, hướng dẫn, tuyên truyền những người xung quanh thực hiện 5K. Đặc biệt, trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB đã tích cực đầu mối phát động và tham gia nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và các y bác sĩ tuyến đầu tại Bắc Giang, Bắc Ninh tổng số tiền 350 triệu đồng, tham gia quyên góp chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động nhằm ủng hộ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong cả nước. 

Với phương châm “Chơi hết mình, làm hết sức”, đoàn viên thanh niên Trụ sở chính VCB không chỉ truyền cảm hứng cho việc thực hiện triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn hệ thống, tuổi trẻ Trụ sở chính tự tin thể hiện bản lĩnh dẫn đầu trong công tác chuyên môn, xứng đáng với vai trò đầu não. Xác định việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, trong nhiệm kỳ qua Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB đã lên kế hoạch và triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc nhiều công trình thanh niên gắn với chuyên môn, luôn có đại diện được lựa chọn nhận danh hiệu “Lao động trẻ tiêu biểu”, “Nhà quản lý trẻ tiêu biểu” những danh hiệu cao quý trong cuộc bình chọn và trao thưởng thường niên cho những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong Khối DNTW. Năm 2021, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB vinh dự có 01 sáng kiến đoạt giải thuộc top 10 và có 03 sáng kiến thuộc top 30 được tuyên dương tại giải thưởng “Đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp” năm 2021 do Đoàn khối DNTW phát động, là cơ sở Đoàn duy nhất trong hệ thống VCB được vinh danh tại giải thưởng này.

Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ, năng động và được đào tạo bài bản từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB luôn chú trọng khuyến khích, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên có môi trường và cơ hội thể hiện bản thân, phát huy trí tuệ, sáng tạo của thanh niên thời đại mới trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công việc, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã có nhiều đề tài, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được ghi nhận và đánh giá cao, một số sáng kiến được đưa vào áp dụng thực tiễn cũng như giành được giải thưởng cao, nổi bật là: Đề tài nghiên cứu khoa học “Khách hàng chuẩn bị nghỉ hưu và xây dựng chính sách phân đoạn khách hàng này tại VCB; Quản lý rủi ro thanh khoản cấp độ tập đoàn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Đề tài nghiên cứu khoa học "Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý cơ sở dữ liệu tài sản bảo đảm của Vietcombank"; Đề tài nghiên cứu khoa học "Xây dựng mô hình sử dụng nguồn dữ liệu thay thế để chấm điểm rủi ro tín dụng của khách hàng"; Đề tài nghiên cứu khoa học "Xây dựng mô hình lượng hóa khả năng khách hàng rời bỏ Ngân hàng trong tương lai cho sản phẩm thẻ Tín dụng"; Đề tài nghiên cứu khoa học "Ước lượng các tham số đo lường rủi ro tín dụng của LGD/EAD theo phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ cơ bản F-IRB Basel II cho danh mục khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính của Vietcombank",… Ngoài ra, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB đã phổ biến tới các Chi đoàn nhằm tích cực khuyến khích các đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý tưởng trên cổng Ngân hàng ý tưởng Thanh niên Việt Nam. 

Với niềm tin tưởng vững chắc vào đường lối đúng đắn của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của các cấp ủy đối với đoàn thanh niên cùng sự đoàn kết, đồng lòng của tổ chức đoàn, thời gian tới, Đoàn thanh niên Trụ sở chính VCB nói chung và các chi đoàn trực thuộc nói riêng sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ xây dựng một Vietcombank ngày càng phát triển và hùng mạnh. 

Trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh tại lĩnh vực ngân hàng nói riêng, việc xây dựng các tổ chức đoàn thể mạnh về chính trị và tư tưởng, trung thành và tận tụy với tư tưởng của Đảng là một yêu cầu cấp thiết và quan trọng. Điều này đảm bảo rằng các doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể đang hoạt động trong môi trường kinh doanh đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nhất quán với tư tưởng chính trị của Đảng và đáp ứng đúng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 

Thực tế cho thấy những thách thức và biến đổi trong hoạt động kinh doanh ngày càng phức tạp, sự phát triển công nghệ, thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, tác động của biến đổi khí hậu và các yếu tố khác đều tác động đến hoạt động kinh doanh. Do đó, xây dựng chi đoàn có bản lĩnh chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cực kỳ quan trọng. Chi đoàn cần phải có những nhân sự có kiến thức chuyên sâu về ngành ngân hàng, cùng với những nguyên tắc, quy tắc và tư tưởng chính trị của Đảng để đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế. 

Hơn nữa, việc xây dựng chi đoàn mạnh trong ngành ngân hàng không chỉ đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về sự đóng góp xã hội. Chi đoàn cần khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động từ thiện, góp phần xây dựng cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điều này không chỉ thể hiện sự trung thành với tư tưởng chính trị của Đảng mà còn góp phần xây dựng một hình ảnh đẹp của ngành ngân hàng trong cộng đồng.

Việc xây dựng chi đoàn có bản lĩnh chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hoạt động kinh doanh ngành Ngân hàng là một yêu cầu không thể thiếu. Qua việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết và sức chiến đấu của chi đoàn, tổ chức Đoàn đối với đoàn viên thanh niên sẽ đạt được những thành tựu vượt bậc trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, sự trung thành và tận tụy với tư tưởng của Đảng trong hoạt động kinh doanh không chỉ góp phần vào sự phát triển của ngành ngân hàng mà còn mang lại lợi ích cho cả xã hội. Điều này là mục tiêu quan trọng và đáng phấn đấu của mỗi chi đoàn trong ngành ngân hàng, và cần được thực hiện một cách mạnh mẽ và kiên định.

Lương Thị Thanh Mai - Trung tâm Quản lý vận hành bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Trụ sở chính

.
.
.
.