.
.

Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 17/5, Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vào Lăng viếng Bác và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có đồng chí: Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung và Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối nói riêng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đó là công việc quan trọng cần triển khai thường xuyên; vận dụng sáng tạo, thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước..., qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm khu di tích Phủ Chủ tịch.
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Rời lăng Bác, Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 - nơi chứng kiến những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giờ phút nặng lòng của Người với non sông, đất nước. Tuy nằm trên giường bệnh nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn làm việc, vẫn đau đáu về tình hình chiến sự ở miền Nam, tình hình chống lũ lụt ở miền Bắc và Hà Nội…đến những giây phút cuối cùng.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Trước đó, Đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ".

Dưới đây là hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vào Lăng viếng Bác, thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ:

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
oàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.

P.V

.
.
.
.
.