.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 4/2012

Thứ Bảy, 28/04/2012|15:58

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 4/2012 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo một số báo cáo, kế hoạch quan trọng của Đảng ủy Khối. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị

Hội nghị thảo luận và cho ý kiến các báo cáo tại hội nghị gồm: Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối; Dự thảo báo cáo chuyên đề “Một số nhiệm vụ, giải pháp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn”; Báo cáo nhanh về tình hình triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng bộ Khối và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo nhanh về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của Đảng bộ Khối DNTW
Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo nhanh về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của Đảng bộ Khối DNTW
Đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức trình bày Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối
Đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, trình bày Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI lúc này cũng chính là lúc để các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại mình. Vì vây, các đảng ủy trực thuộc cần chủ động triển khai, tránh tâm lý chờ đợi. Vấn đề quan trọng nhất là triển khai việc kiểm điểm phải thực chất, tốn ít thời gian nhưng có chất lượng, hiệu quả.

Về những nội dung khác, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban chức năng tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện./.

PV

.
.
.
.