.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quy chế phối hợp công tác

Thứ Sáu, 27/04/2012|15:17

Chiều ngày 25/4, tại Hà Nội, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp công tác nhằm tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các ngân hàng, góp phần thực hiện tốt chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Tham dự Lễ ký có các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, các Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương mại thuộc Khối, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng NHNNVN, Đảng ủy - Công đoàn NHNNVN và đại diện lãnh đạo Đảng ủy các ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối DNTW. Dự lễ còn có đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Quy chế, Đảng ủy Khối DNTW và Ban Cán sự Đảng NHNNVN phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các ngân hàng thương mại nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam được Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước quản lý có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc quán triệt và chấp hành nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong các ngân hàng, góp phần thực hiện tốt chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu tại lễ ký.

Phát biểu tại Lễ ký, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị tất cả ban, đơn vị của hai cơ quan tích cực phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu để có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các ngân hàng. Đảng ủy Khối DNTW giao Văn phòng Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng NHNNVN giao Vụ Tổ chức cán bộ NHNN làm đầu mối trực tiếp tham mưu, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế với Đảng ủy Khối và Ban Cán sự Đảng NHNN. Các đồng chí cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Bí thư Ban Cán sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quy chế phối hợp công tác.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Bí thư Ban Cán sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quy chế phối hợp công tác.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao quà lưu niệm của Đảng ủy Khối tới đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao quà lưu niệm của Đảng ủy Khối tới đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Cũng tại lễ ký, thay mặt các ngân hàng thuộc Khối, đồng chí Phạm Huy Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Công thương Việt Nam (VietinBank) khẳng định, trong thời gian qua, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng đã đưa các ngân hàng vượt qua nhiều khó khăn. Việc ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp sẽ góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các bên, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, minh bạch trong công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa hai bên còn giúp cho hệ thống các ngân hàng tiếp tục hoàn thiện đổi mới mô hình, kiện toàn bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                    Nhật An

.
.
.
.