.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối họp phiên tháng 5/2012

Thứ Bảy, 26/05/2012|06:44

Sáng ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 5, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo một số chuyên đề, báo cáo, quy chế liên quan đến các mặt hoạt động của Đảng ủy Khối. Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Khối Doanh nghiệp trung ương về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở”. Khẳng định sự cần thiết tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp là công việc phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động, các đại biểu cho rằng văn hóa doanh nghiệp cần xuất phát từ thực tế, mang bản sắc và đặc thù của từng doanh nghiệp. Các tiêu chí về văn hóa cần được kế thừa, phát huy và đổi mới phù hợp theo từng thời điểm. Đồng thời văn hóa doanh nghiệp phải gắn với thương hiệu, chữ tín và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiển
Đồng chí Vũ Đức Kiển, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối trình bày dự thảo báo cáo chuyên đề về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Khối DNTW trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Ban Thường vụ sẽ ban hành Kết luận về việc tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở. Đối với công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, thực hiện với tinh thần xây dựng, tiết kiệm, phù hợp, tránh hình thức. 

Đồng chí Đặng Hùng Minh
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí cũng lưu ý, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung, của các đơn vị thuộc Khối DNTW nói riêng, tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV cần phát huy cao độ vai trò trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ để tái cơ cấu doanh nghiệp có kết quả, tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững./.

                                                                                                                                         Nhật An

.
.
.
.