.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Thứ Hai, 03/12/2012|15:44

Ngày 29/11/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhận thức sâu sắc rằng Hội nghị kiểm điểm lần này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đạt được các yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã đề ra. Để chuẩn bị nội dung và báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan đã xin ý kiến góp ý của các Ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng ủy Khối. Đến nay đã có 5/7 ban, đơn vị, chi bộ, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan có ý kiến góp ý với Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan cũng đã chỉ đạo tổ giúp việc xây dựng báo cáo và tiếp thu các ý kiến góp ý, giải trình với tinh thần khách quan, trung thực và trách nhiệm cao, đánh giá đúng những mặt đã làm được và chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và nhấn mạnh: Trong quá trình kiểm điểm, tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan đã bám sát 3 nội dung kiểm điểm mà Nghị quyết Trung ương 4 yêu cầu. Trong đó, tập trung đánh giá tình trạng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên các tổ chức, đoàn thể trực thuộc, những biểu hiện suy thoái khác nhau ở cấp cơ sở.

Việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan đã đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân nhằm thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, có biện pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát của Đảng ủy Cơ quan.

Trong quá trình kiểm điểm, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nội bộ đoàn kết; phát huy được vai trò cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối; đội ngũ cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối đã từng bước được nâng cao về số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc cũng đề nghị, sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan chỉ đạo các bộ phận giúp việc bổ sung hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm tập thể cũng như cá nhân và gửi về Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối trước ngày 5/12/2012.

Hội nghị đã làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ. Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan sẽ có kế hoạch chương trình hành động cụ thể triển khai Hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình ở các chi bộ trực thuộc.

Lan Hương
 

.
.
.
.