.
.

Hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI)

Thứ Hai, 03/12/2012|16:03

Trong các ngày 30/11 và 01, 02/12/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4, BCH Trung ương Đảng khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho biết: Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 lần này là dịp để các đồng chí trong Ban Thường vụ cùng nhìn nhận và đánh giá về quá trình hoạt động, điều hành của tập thể Ban Thường vụ cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và nhấn mạnh: Việc kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối. Trong quá trình kiểm điểm, tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt bám sát 3 nội dung kiểm điểm mà Nghị quyết Trung ương 4 yêu cầu. Trong đó, tập trung đánh giá tình trạng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên các tổ chức, đoàn thể trực thuộc, những biểu hiện suy thoái khác nhau ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và tài liệu có liên quan.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, dân chủ, khách quan, không hạn chế về số lần phát biểu và các ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, chỉ ra các khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, xác định trách nhiệm rõ ràng để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Lan Hương
 

.
.
.
.