.
.

Tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương:

Phát huy sáng tạo, xung kích trong phong trào thi đua

Thứ Sáu, 21/12/2012|11:51

Ngày 19, 20/12/2012, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị BCH Đoàn Khối lần thứ 2 khóa II, tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Khối và các bí thư cơ sở đoàn trực thuộc Khối.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối và đồng chí Vũ Đức Tú, Phó Bí thư Đoàn Khối chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú - Phó Bí thư Đoàn Khối đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013, báo cáo cho biết: Năm 2012 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ I, cũng là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên với những chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, đây là những điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn trong Khối triển khai xây dựng chương trình công tác, là cơ hội để cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là tiền đề, động lực quan trọng thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày càng khởi sắc và đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong Khối.

Trong năm 2012, thực hiện chủ đề công tác nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từng bước phù hợp với tình hình mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là hướng về cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp thiết thực củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tăng cường khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên; chủ động cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở Đoàn, đảm bảo sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã triển khai, xây dựng nhiều mô hình như: các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia bảo vệ môi trường… Cùng với việc xây dựng tổ chức, đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở đã tổ chức tốt các phong trào, tạo môi trường tập hợp, đoàn kết thanh niên để rèn luyện, giáo dục, định hướng. Ban Thường vụ Đoàn Khối thí điểm nâng cấp 05 Đoàn cơ sở thành Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn một số Tập đoàn có quy mô lớn và tính chất đặc thù. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” thông qua việc xây dựng chi đoàn văn hóa doanh nghiệp gắn kết với các nội dung chuyên môn và hướng đến xây dựng thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đoàn Khối ban hành Kế hoạch số 70KH/ĐTNK ngày 19/3/2012 về thi đua, đảm nhận công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối lần thứ II, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, qua đó tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đăng ký đảm nhận 935 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 2.239 tỷ đồng, làm lợi cho doanh nghiệp 27 tỷ đồng; hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, toàn Khối đã thực hiện và tham gia các hoạt động an sinh hỗ trợ tại các huyện nghèo của các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng được trên 22 tỷ đồng; toàn Đoàn đã giới thiệu 3.434 đoàn viên ưu tú, trong đó 1.915 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn Khối đã tổ chức một số hoạt động có ý nghĩa và hiệu ứng lan tỏa trong thanh niên, vì sự phát triển của doanh nghiệp như: Phát động Tháng Thanh niên năm 2012; Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi; Chung tay xây dựng nông thôn mới; Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017...

Trong năm 2013, Đoàn Khối sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn, qua phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; Tập trung triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Triển khai Đề án "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay" cũng như các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" với trọng tâm đẩy mạnh về phong trào thi đua đăng ký, đảm nhận công trình phần việc thanh niên đặc biệt trên các công trình trọng điểm; tích cực tham gia tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng trong Khối; phong trào "Sáng tạo trẻ" trong đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"; triển khai cuộc vận động "Tuổi trẻ với văn minh đô thị"; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân; xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và quy hoạch đội ngũ cán Đoàn theo hướng chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ ở các cấp; Củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và hiệu quả hoạt động của chi đoàn; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo công tác thanh niên và công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên Khối đã đạt được trong năm 2012. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2012 là một năm kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng tổ chức đoàn trong Khối đã bám sát các chức năng nhiệm vụ để tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực, từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến triển khai phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Với những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối mong rằng, các cơ sở đoàn trong Khối cần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường các chương trình gắn nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thường xuyên tổ chức các hội thi tay nghề, giải thưởng “Sáng tạo trẻ” để phát hiện ra những sáng kiến, mô hình, đề tài khoa học có tình ứng dụng cao, áp dụng vào thực tế.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối cần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong việc tham gia triển khai các chủ trương của Nghị quyết Trung ương 3 về tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước ở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Bên cạnh đó, cụ thể hóa các phong trào mà Trung ương đoàn phát động để có những công trình, phần việc có sáng kiến. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Đoàn Khối lần thứ II thành những chương trình hành động cụ thể. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Khối cần mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sát với yêu cầu về nhiệm vụ cũng như vị trí công tác của cán bộ đoàn và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đoàn viên.

Đại diện cho Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn đã chúc mừng thành công của Hội nghị và cho rằng: Tuy Đoàn Khối mới hoạt động được một nhiệm kỳ nhưng nhiều hoạt động, chương trình do Đoàn Khối tổ chức đã mang tính thiết thực, hiệu quả đặc biệt là các công trình thanh niên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện an sinh xã hội… Đoàn Khối  bám sát các định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và có tinh thần sáng tạo. Các hệ thống chỉ tiêu của Đoàn Khối đã đặt ra trong chương trình công tác năm 2012 đều đạt và vượt chỉ tiêu, làm lợi cho doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Hồ Xuân Trường - Bí Thư Đoàn Khối đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy Khối và Trung ương Đoàn đối với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương trong năm 2012 và sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ cụ thể hóa chương trình hành động và đưa ra phương hướng, chương trình công tác cho năm 2013.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Đoàn Khối đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 21 tập thể, 24 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012 và tặng cờ thi đua của Đoàn Khối cho 5 đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua, 11 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2012.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Bí Thư Đoàn Khối tặng cờ thi đua của Đoàn Khối cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Bí Thư Đoàn Khối tặng cờ thi đua của Đoàn Khối cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua

 

- Một số hoạt động trọng tâm do Đoàn Khối chủ trì tổ chức trong năm 2013:
    1. Tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2013 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Tỵ năm 2013( cuối tháng 2).
    2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động Ngày hội thanh niên năm 2013 (tháng 3).
3. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II khu vực phía Bắc, Nam (tháng 3,4).
4. Phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2013 và Ngày hội hiến máu tình nguyện cấp Khối (tháng 4).
5. Ngày hội thanh niên công nhân Khối Doanh nghiệp Trung ương (tháng 5).
6. Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi Khối Doanh nghiệp Trung ương (ngày 19/5/2012).
7. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013) (tháng 7).
8. Tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV (tháng 8).
9. Tổ chức Lễ trao Giải thưởng phần mềm sáng tạo Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III – năm 2013 (tháng 10).
10. Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống học sinh - sinh viên, tuyên dương Sinh viên 5 tốt, học sinh ba rèn luyện và Hội thi Học sinh, sinh viên thanh lịch Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ I (tháng 10).

- Một số hoạt động Đoàn Khối chỉ đạo cấp cơ sở triển khai trong năm 2013:
1. Các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý tỵ năm 2013 (tháng 2,3).
2. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng và 82 năm thành lập Đoàn (tháng 2,3).
3. Các hoạt động gắn biển Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối, phát động thi đua đảm nhận Công trình thanh niên trên công trường, công trình trọng điểm dịp chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày thành lập Đoàn Khối 11/10, ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10...
4. Tổ chức các hoạt động Quốc tế thiếu nhi 1/6/2013.
5. Tổ chức chiến dịch tiếp sức mùa thi và mùa hè tình nguyện năm học 2012 - 2013 (tháng 6,7).
6. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ và Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ dịp 27/7 (26/7/2012).
7. Tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho thiếu nhi vào ngày 18/9/2013.
8. Các hoạt động hưởng ứng tháng An toàn giao thông năm 2013 (tháng 9).
9. Tổ chức “Tháng hành động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS” (tháng 12).
10. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn các cấp (cả năm).
11. Các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” năm 2013 (cả năm).
12. Triển khai thực hiện các chiến dịch tình nguyện năm 2013 (cả năm).

Lan Hương

.
.
.
.